Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Maskinmester får nøglerolle i nyt klimapartnerskab

Andreas Hestehauge Nielsen står i midten af et nyt samarbejde mellem Schneider Electric og sin arbejdsgiver LTECH. Sammen vil de to virksomheder udbrede førende klimateknologi ud fra en tankegang om, at klimakrisen kun kan løses via en fælles indsats.

Oplevelsen ligger et par år tilbage, men den får stadig Andreas Hestehauge Nielsen til at slå opgivende ud med armene og frembringe et overbærende smil. Undervejs i et projekt omhandlende energioptimering hos en kunde støder han og kollegerne på et 15 år gammelt ventilationsanlæg, hvor ventilerne tilsyneladende aldrig har været indstillet korrekt, hvilket betyder, at indblæsningsluften i hele perioden både er blevet varmet op og kølet ned. Vel at mærke samtidigt.

»Det særlige ved den oplevelse er i virkeligheden, at den ikke er unik. Sådan at forstå at det står skidt til, hvad angår bygningsautomation og styring af tekniske anlæg i rigtig mange danske byggerier. Det svarer jo til at skrue op for radiatoren og åbne vinduet i 15 år. Det finder formentligt ikke sted i private hjem, men i ældre erhvervsbyggeri sker det. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor mange penge det har kostet, og hvor meget det har belastet miljøet,« siger han.

Nyt partnerskab skal hjælpe Danmarks klimaregnskab
Andreas Hestehauge Nielsen er uddannet maskinmester og ansat som projektleder hos LTECH, en af Danmarks førende leverandører af bygningsautomatik og specialist inden for CTS- og automatik. Fokus ligger i særlig grad på at identificere besparelsespotentiale og ad den vej nedbringe virksomhedernes udledning af CO2. Af samme årsag er han begejstret over udsigten til et nyt partnerskab mellem Schneider Electric og LTECH.

Partnerskabet er sat i søen ud fra erkendelse om, at Danmark har brug for samarbejde på tværs af brancher for at nå regeringens ambitiøse klimamål. Mere konkret vil Schneider Electric dele sine produkter inden for bygningsoptimering, sikkerhed og energieffektivitet med LTECH.

»Hos Schneider Electric råder vi over en lang række verdensledende klimaløsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling og nedbringelsen af CO2. Men hvad nytter det, hvis vi ikke gør produkterne tilgængelige for så mange som muligt? Vi er af den holdning, at vi ikke når vores klimamål uden nye måder at samarbejde på. Klimaregnskab og nedbringelse af CO2 er komplicerede størrelser, og ingen kan levere alle svarene selv,« forklarer Niels Boel, Channel Director hos Schneider Electric Danmark.

Værktøjskassen bliver større
Hos LTECH får Andreas Hestehauge Nielsen, som projektleder, en nøglerolle i det nye samarbejde, der altså skal gøre det lettere for bygningsejerne at få adgang til de løsninger, der giver bedst mening i de enkelte tilfælde. Vel at mærke uden at løsningerne nødvendigvis er bundet op på én og samme leverandør. Målet er således i alle tilfælde at skabe mulighed for de størst mulige energibesparelser i virksomheder landet over.

»Som projektleder er det mig og mine kolleger i projektafdelingen, der kommer til at føre tankerne bag det nye partnerskab ud i livet og implementere dem i de forskellige projekter. Det betyder, at jeg som projektleder får en større og mere varieret værktøjskasse at arbejde med, og det i sig selv er rigtigt spændende. Fordi vi på den måde får udvidet paletten af muligheder, hvad angår bygningsautomatik, kommer jeg også til at få en mere spændende og varieret hverdag,« bemærker Andreas Hestehauge Nielsen, der nu skal på kursus i Schneider Electrics produkter og løsninger på området for at kunne bestykke nye projekter og servicere sine kunder optimalt.

Det sker med udgangspunkt i Schneider Electrics såkaldte EcoStruxure-løsninger, der automatiserer og optimerer bygningers energiforbrug og dermed skaber grundlaget for intelligente og energieffektive bygninger.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 09/2020.

tirsdag den 29. september

Relaterede artikler

 • Det digitale skib onsdag den 07. oktober

  I starten af ugen bød Maskinmestrenes Forening velkommen til et webinar i samarbejde med Skibsteknisk Selskab. 104 maskinmestre og skibsingeniører var samlet virtuelt for at høre om 'Det digitale skib’. 

  Læs artiklen
 • Ny teknologi accelererer slambundfældningen seks gange fredag den 25. september

  Som første danske anlæg anvender Viby Renseanlæg ny teknologi, som seksdobler bundfældningshastigheden i efterklaringerne, hvilket øger den samlede rensekapacitet markant uden udbygning af anlægget.

  Læs artiklen
 • Remote-opgradering af kontrolsystem kom i mål før tid torsdag den 23. juli

  Under corona-pandemien og dens krav om personlig distance har Norfors foretaget en vellykket opgradering af System 800xA på distancen – med flere gevinster til følge.

  Læs artiklen
 • Den nyeste teknologi til fremtidens maskinmestre torsdag den 09. juli

  Sammen har Aarhus Maskinmesterskole og en række virksomheder skabt et CO2-køleanlæg, der skal indgå i undervisning og uddannelse af fremtidige maskinmesterstuderende i Aarhus.

  Læs artiklen
 • Bred klimaaftale bringer Danmark tilbage i den grønne førertrøje mandag den 22. juni

  Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs klimaaftale, der sikrer en helt grøn energisektor og vigtige skridt mod en grønnere industri. Aftalen viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. I alt medfører aftalen sammen med klimaaftalen for affald CO2e-reduktioner på 3,4 mio. tons i 2030.

  Læs artiklen