Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Slut med kul i Københavns fjernvarme

Amagerværket har netop indviet sin nye flisfyrede blok – AMV4. Dermed er hele værkets varme- og el-produktion baseret på bæredygtig biomasse – for at understøtte Københavns mål om at blive CO2-neutral i 2025.

Rene Kristiansen begyndte i sit første job som vagtgående på Amagerværket i 1990, da han stod færdig som nyuddannet maskinmester. I dag – 30 år efter – kan han se tilbage på værkets rejse fra 100 procent kulfyret til 100 procent bæredygtig biomasse.

»Da jeg begyndte på værket, var hele produktionen baseret på kul, suppleret med heavy fuel. Blok 3 var dengang en helt nyopført kulfyret blok. Nogle år senere indledte vi forsøg med træpiller, og det førte til, at vi i 2009 idriftsatte den første blok med biomasse i form af træpiller. Blok 1 blev ombygget, så den kunne køre med både kul og træpiller, men reelt var det kun træpiller og i en periode halmpiller, vi kørte med i den blok. Kullene udgjorde dog stadig størstedelen af værkets brændsel,« siger Rene Kristiansen.

Men træpillerne blev begyndelsen til værkets konvertering fra fossile brændsler til mere bæredygtige brændsler. Næste store kapitel blev indledt, efter HOFOR, som ny ejer af Amagerværket, igangsatte den endelige afsked med kullene. I dag står en helt ny Blok 4 med tilhørende anlæg klar: AMV4 er en 100 procent flisfyret blok, som kan producere op til 550 MJ/s varme.

»Indtil den nye blok 4 blev taget i brug, har kullene i runde tal udgjort cirka 60 procent af vores brændsel, og træpillerne resten, men nu kører værkets to blokke kun på biomasse. Det betyder, at vi har reduceret vores CO2-udledning med 80-95 procent. I dag anvendes kun en lille smule letolie ved opstart af blokkene,« siger Rene Kristiansen.

Han har i årenes løb haft skiftende ansvarsområder på værket, men er i dag sektionsleder med ansvar for værkets havn og brændselshåndtering.

400 meter ny kaj
Afskeden med kullene betyder, at et årligt forbrug på 500.000-600.000 ton kul nu er gået i nul. Fremadrettet skal flis udgøre størstedelen af brændslet, cirka 80 procent, suppleret af træpiller i varmesæsonens koldeste måneder. Det forventes, at der køres op til 3.000 timer årligt med træpilleblokken, mens resten af produktionen skal foregå på flis.

Den tidligere kulplads lægger nu areal til flere af de nye anlæg, der er opført i forbindelse med etableringen af den nye blok 4.

»Der er næsten tale om et barmarksanlæg. Vi har ryddet hele den gamle kulplads og revet gamle anlæg og bygninger ned for at give plads til AMV4. Der er bygget 400 meter ny kaj. Der er etableret to store kraner designet til at håndtere flis. Der er bygget tre kilometer transportbånd. To lukkede flislagre på hver 52.000 kubikmeter. En cirkulerende fluid bed-kedel foruden ny turbine og nye miljøanlæg med blandt andet posefilter. Hertil kommer et helt nyt centralt kontrolrum, der skal styre de to biomasseblokke,« fortæller Rene Kristiansen.

Maratonmøder med leverandører
Han har deltaget i projektet med etableringen af AMV4 – næsten fra starten.

»Jeg kom ind i projektet, da der var truffet en overordnet beslutning om, at vi stilede mod en ny flisblok. Herefter gik vi i gang med at undersøge markedet for mulige leverandører, og der skete en prækvalificering af leverandører. Senere har jeg deltaget i udbudsarbejdet og været med til at give point, så vi kunne finde de endelige leverandører. Der har været holdt mange maratonmøder med leverandørerne, hvor vi har spurgt ind til deres løsninger,« siger han.

Rene Kristiansen har særligt været involveret i processen med at beskrive og stille krav til brændselshåndteringen på AMV4, herunder flislagre, transportbånd og kraner.

»Det har været et stort krav, at der var høj rådighed på kranerne. Vi er helt afhængige af at kunne flytte flisen effektivt fra skibene over på transportbåndene. Desuden er der etableret redundans, så vi har to parallelle transportbånd, som hver især kan sikre fuld last i kedlen, hvilket giver ekstra forsyningssikkerhed til de to flislagre, og redundansen fortsætter fra lagrene og ind til selve kedlen, så vi har en meget høj sikkerhed for, at vi altid kan få tilstrækkelig med flis frem til kedlen,« siger Rene Kristiansen.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 10, 2020.

fredag den 30. oktober

Relaterede artikler

 • 5.600 kunder leverer data til optimering af fjernvarmenet mandag den 29. juni

  Maskinmester Kasper Neve, Aars Fjernvarme a.m.b.a., har deltaget i udviklingen af Heat Intelligence, som er et analyseværktøj, der hjælper fjernvarmeselskaber med at optimere distribution og ledningsnet.

  Læs artiklen
 • ”Trådløs” fjernvarme vinder Fjernvarmeprisen 2019 mandag den 04. november 2019

  Vinder af Fjernvarmeprisen 2019 er Trustrup-Lyngby varmeværk og vandværk.

  Læs artiklen
 • Fjernvarmens Landsmøde 2019 mandag den 28. oktober 2019

  Fjernvarmen spiller en stor rolle i regeringens ambitioner for den grønne omstilling.

  Læs artiklen
 • Nitrogengas forhindrer nedbrydning af olie tirsdag den 12. februar 2019

  Brønderslev Forsyning har etableret en nitrogengenerator til at eliminere ilt i olietank og dermed forhindre nedbrydning af olien. FLAIRMO har leveret en egenudviklet nitrogengenerator.

  Læs artiklen
 • Studstrupværket fylder 50 år tirsdag den 20. november 2018

  I 2016 blev et levetidsforlænget Studstrupværk sat i drift efter konvertering til en fremtid baseret på vedvarende energi. Nu leverer værket grøn fjernvarme til Aarhus, og fra 2023 er det helt slut med kul.

  Læs artiklen