Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Ny lov om krav til test og isolation ved indrejse i Danmark

Der er vedtaget ny lov om krav til test og isolation ved indrejse til Danmark. Den blev vedtaget med bredt flertal i Folketinget. Detaljerne i lovkravene skal udmøntes ved bekendtgørelser, og her lægger sundhedsministeren op til at fritage bl.a. søfarende for isolation.

Den nye lov (lov nr. 152) giver mulighed for at stille krav om test og isolation ved indrejse i Danmark. Der er tale om en hastelov, der gælder for både danske statsborgere, der kommer hjem fra ophold i udlandet og for udenlandske statsborgere, der rejser enten ind i eller er på gennemrejse i Danmark. Lovens formål er især at begrænse smittespredningen af nye varianter af Corona-virus.

Udmøntningen af loven vil ske i mere detaljerede regler i bekendtgørelser. Dette arbejde går nu i gang. Og det forventes, at de førstkommende regler vil følge sundhedsmyndighedernes umiddelbare anbefaling. At personer, der indrejser i Danmark efter at have opholdt sig i udlandet omfattes af krav om at lade sig teste og gå i isolation i 10 dage. Isolationen kan afkortes ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerde-dagen efter indrejse.
Loven giver også myndighederne mulighed for bedre adgang til oplysninger om passagerer, der er indrejst med fly.

Fælles opfordring fra Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske Rederier
Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske Rederier opfordrede i en fælles skrivelse midt i januar regeringen til at friholde søfarende fra evt. karantænekrav i den kommende lov. De tre organisationer henviste bl.a. til søfartens rolle i opretholdelsen af samfundskritiske funktioner som bl.a. et konstant vareflow.

Se fælles opfordring her.

Under lovforslagets vej gennem folketingsbehandlingen, har flere folketingsmedlemmer stillet uddybende og afklarende spørgsmål. Flere spørgsmål retter sig mod de forhindringer og ulemper, som den nye lov vil give for erhvervslivet. Og specifikt går to af de stillede spørgsmål på muligheden for at undtage erhvervsrejsende - herunder søfarende - for krav om isolation.

Minister - Flere undtagelser er mulige
I besvarelsen af spørgsmålene åbner sundhedsminister Magnus Heunicke for, at bl.a. søfarende kan fritages - under visse betingelser.

Sundhedsminister Magnus Heunicke skriver blandt andet:

“… I den aktuelle situation forventes det, at der vil blive indført en bestemmelse, der sikrer, at danske statsborgere og udlændinge der har dansk bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, der arbejder som besætningsmedlemmer på fly, tog, bus og skib, og som indrejser efter at have varetaget denne funktion i udlandet, vil blive fritaget for kravene om test og isolation, såfremt de kan dokumentere en negativ covid-19 test, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel.”

Besvarelsen slutter således:

“Det forventes endvidere, at der vil blive indført en bestemmelse, der sikrer, at danske statsborgere og udlændinge, der har dansk bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, som har indrejst mere end seks gange inden for de seneste 30 dage, vil blive fritaget for kravet om isolation. Endelig forventes det, at udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, som arbejder som besætningsmedlemmer på fly, tog, bus og skib, vil blive fritaget for kravet om test, men vil skulle gå i isolation, når de ikke varetager arbejdet som besætningsmedlem.”

Sundhedsministeren understreger også i besvarelsen, at den endelige udmøntning med de specifikke regler, krav, undtagelser og lempelser vil blive forelagt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg og at de “vil alene blive gennemført i det omfang, der ikke konstateres et flertal imod indførelsen heraf,” som det hedder i besvarelserne.

Maskinmestrenes Forening følger det igangsatte lovarbejde, og der vil blive orienteret nærmere, når der er nyt.

torsdag den 04. februar

Relaterede artikler

 • Adfærd på sociale medier berettigede ikke en bortvisning fredag den 19. februar

  Afskedigelsesnævnet finder i en kendelse fra november 2020, at arbejdsgiver uberettiget havde bortvist en medarbejder, efter at vedkommende delte et videoklip af nogle kollegaers upassende adfærd i en lukket Snapchat-gruppe. 

  Læs artiklen
 • En frokostpause skal ikke have en bestemt længde mandag den 08. februar

  Østre Landsret har ved dom i november 2020 truffet afgørelse i en principiel sag vedrørende medarbejderes frokostpause ved ansættelse uden for overenskomst. Medarbejderen, som udførte arbejde i sin frokostpause, var hverken berettiget til godtgørelse eller efterbetaling af løn.

  Læs artiklen
 • Rekordhøjt antal blå praktikpladser fredag den 05. februar

  Rekordmange unge fik sidste år tilsagn om en blå praktikplads i 2021 som et led i deres maritime uddannelse. 

  Læs artiklen
 • Weekender og fridage skal stadig tælles med i de 120 sygedage mandag den 25. januar

  Østre Landsret har ved en dom i 2020 taget stilling til, hvordan sygedage efter 120-dages reglen skal optælles for fuldtidssygemeldte medarbejdere – nemlig ved samme optællingsmetode som er anvendt de sidste 70 år, hvor weekender og øvrige fridage tælles med.

  Læs artiklen
 • Maritime overenskomst forhandlinger for maskinmestre er startet torsdag den 21. januar

  Overenskomstforhandlinger med Danske Rederier for maskinmestre går i gang første uge i februar efter en udsættelse på et år som følge af Corona-krisen.

  Læs artiklen