Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Skibsfarten skal halvere udledninger inden 2050

Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har aftalt en strategi for reduktion af drivhusgasemissioner fra skibe, herunder en langsigtet vision om at reducere emissionerne med 50 procent senest i 2050. 

IMO’s Marine Environment Protection Committee drøftede på sit seneste møde en reduktion af emissionerne fra den globale skibsfart. På mødet blev der opnået enighed om, at skibsfarten skal arbejde for at reducere sine drivhusgas-udledninger med mindst 50 procent senest i 2050 - set i forhold til 2008-niveauet. 

Drivhusgasemissionerne fra den internationale skibsfart bidrager i øjeblikket med anslået 2,2% af de globale drivhusgasemissioner, men emissionerne forventes at stige mellem 50% og 2050% inden 2050 - for at imødekomme den øgede internationale handel med varer og ressourcer. 

En reduktion af emissionerne fra international skibsfart er derfor afgørende for at nå målene i Paris-aftalen (COP21). Flere end 100 af IMO’s 173 medlemslande mødtes i Marine Environment Protection Committee (MPEC) for at drøfte en pakke af foranstaltninger for at reducere emissionerne fra international shipping. 

Delegaterne vedtog en indledende strategi for en CO2-udslipsreduktion, der er i overensstemmelse med Paris-aftalens temperaturmål. I strategien hedder det, at emissionerne skal nå sit højeste niveau hurtigst muligt, og at medlemsstaterne forpligter sig til at reducere de samlede årlige drivhusgasemissioner med mindst 50 % i 2050 i forhold til 2008, samtidig med at man bestræber sig på at udfase dem helt. 

FN’s klimasekretær Patricia Espinosa har udtrykt tilfredshed med beslutningen i MPEC og kaldte det en vigtig milepæl i kampen mod klimaændringer. Hun bemærkede, at det vil fremskynde den uundgåelige decarbonisering af den globale fragt, som er nødvendig for at nå målene i Paris-aftalen. 

Den 72. møde i MPEC blev afholdt den 9.-13. april i London. Strategien vil blive drøftet yderligere på det fjerde interdisciplinære møde i arbejdsgruppen om reduktion af drivhusgasemissioner fra skibe, der mødes senere i 2018 og ved den 73. møde i MPEC, der afholdes den 22.-26. oktober 2018.

 

mandag den 23. 2018

Relaterede artikler

 • På vej mod en grønnere skibsfart torsdag den 11. juli

  Cecilie Henriksen har i sit bachelorprojekt undersøgt mulighederne for, at TORM kan reducere sin CO2-udledning med 50 procent inden 2050 og på den måde opfylde kravene fra IMO.

  Læs artiklen
 • Asnæsværket konverterer til biomasse torsdag den 27. juni

  Danmarks største kulfyrede kraftværk konverterer til træflis som brændsel. Fra 2020 skal Asnæsværket producere varme til Kalundborg på et nyt biomassefyret anlæg, som sender kullene på pension.

  Læs artiklen
 • Nyt liv til plastikaffald tirsdag den 18. juni

  Lasse Helledi har sammen med sin kammerat Andreas Zacho nu drevet virksomheden Von Plast i et år. Visionen er at genanvende plast og give det nyt liv, så plastikaffaldet ikke nødvendigvis ’bare’ forbliver affald.

  Læs artiklen
 • Plastik-netværk indsamler affald fra Københavns Havn onsdag den 12. juni

  Dagens fangst var 55 kg affald, da ni medlemmer af netværket for Ocean Plastic og Materialer stævnede ud i havkajakker for at rense Københavns Havn for uønsket plastaffald.

  Læs artiklen
 • Danske maskinmestre udvikler metode til at fjerne plast fra strandene mandag den 27. maj

  Det er med havplast som med vejret - alle taler om det, men ingen gør noget ved det. Det skal der nu rådes bod på. Et konsortium rundt om Ocean Plastic Forum har sat sig for at gøre noget ved problemet i et samarbejdsprojekt ledet og finansieret af Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.