Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Adfærd på sociale medier berettigede ikke en bortvisning

Afskedigelsesnævnet finder i en kendelse fra november 2020, at arbejdsgiver uberettiget havde bortvist en medarbejder, efter at vedkommende delte et videoklip af nogle kollegaers upassende adfærd i en lukket Snapchat-gruppe. 

Loyalitet er en central pligt i ethvert ansættelsesforhold. En pligt til at handle loyalt over for arbejdsgiver indebærer blandt andet, at medarbejderen ikke må udføre handlinger, der skader eller kan skade arbejdsgivers omdømme. Hvis en medarbejder handler illoyalt, kan handlingen – alt afhængig af, hvor grov overtrædelsen er – medføre ansættelsesretlige konsekvenser.

Den konkrete sag
Den pågældende sag vedrører en ambulanceredder, som under en julefrokost havde filmet, mens berusede kollegaer simulerede krampeanfald og legede med morfinpræparater i en tilstedeværende ambulance. Videoen blev efterfølgende delt i en lukket snapchat-gruppe for 30 ansatte i virksomheden, men blev fjernet efter 1 time efter opfordring fra en kollega.
Da virksomheden blev bekendt med, at medarbejderen havde delt en video af hændelsen, blev vedkommende bortvist med henvisning til, at det var grov illoyal adfærd over for virksomheden, og at hans adfærd kunne have skadet arbejdsgivers omdømme samt relationen til virksomhedens samarbejdspartnere.

Betydning for virksomhedens omdømme
Afskedigelsesnævnet er i den pågældende sag enig med arbejdsgiver i, at videoklippet var egnet til at skade virksomhedens omdømme og kundernes tillid til virksomheden, og at medarbejderen skulle have indset, at den pågældende episode, som han valgte at filme og dele, var både uprofessionel og upassende. Endvidere var delingen af videoklippet en klar overtrædelse af virksomhedens interne regler for brug af sociale medier.

I afgørelsen fra afskedigelsesnævnet anføres det imidlertid også, at det ved vurderingen af hændelsens skadevirkning har afgørende betydning, hvem videoklippet blev gjort tilgængeligt for. Da videoklippet kun havde været tilgængeligt i en time for en begrænset kreds, som alle var medarbejdere i den pågældende virksomhed, lægger afskedigelsesnævnet til grund, at medarbejderen ikke havde haft til hensigt, at andre skulle se videoklippet.

Medarbejderen havde desuden været ansat i mange år uden tidligere påtaler. Det er dermed afskedigelsesnævnets vurdering, at hændelsen ikke har den fornødne grovhed til at berettige en bortvisning eller opsigelse, men at en skriftlig advarsel ville have været passende. Medarbejderen bliver tilkendt erstatning for løn for den manglende opsigelsesperiode samt en godtgørelse for urimelig afskedigelse.

Tænk dig om inden du deler på sociale medier
Kendelsen viser, at beslutningen om ansættelsesretlige reaktioner ved illoyal adfærd på sociale medier skal træffes på baggrund af en konkret vurdering af selve indholdet af det delte materiale samt af de konkrete skadevirkninger, som delingen af materialet har eller kan have for virksomheden.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, anbefaler vi, at du kontakter Arbejdsmarkedsafdelingen ved Maskinmestrenes Forening.

Skrevet af juridisk konsulent Kristine Maria Kramer

fredag den 19. februar

Relaterede artikler

 • En frokostpause skal ikke have en bestemt længde mandag den 08. februar

  Østre Landsret har ved dom i november 2020 truffet afgørelse i en principiel sag vedrørende medarbejderes frokostpause ved ansættelse uden for overenskomst. Medarbejderen, som udførte arbejde i sin frokostpause, var hverken berettiget til godtgørelse eller efterbetaling af løn.

  Læs artiklen
 • Ny lov om krav til test og isolation ved indrejse i Danmark torsdag den 04. februar

  Der er vedtaget ny lov om krav til test og isolation ved indrejse til Danmark. Den blev vedtaget med bredt flertal i Folketinget. Detaljerne i lovkravene skal udmøntes ved bekendtgørelser, og her lægger sundhedsministeren op til at fritage bl.a. søfarende for isolation.

  Læs artiklen
 • Weekender og fridage skal stadig tælles med i de 120 sygedage mandag den 25. januar

  Østre Landsret har ved en dom i 2020 taget stilling til, hvordan sygedage efter 120-dages reglen skal optælles for fuldtidssygemeldte medarbejdere – nemlig ved samme optællingsmetode som er anvendt de sidste 70 år, hvor weekender og øvrige fridage tælles med.

  Læs artiklen
 • Maritime overenskomst forhandlinger for maskinmestre er startet torsdag den 21. januar

  Overenskomstforhandlinger med Danske Rederier for maskinmestre går i gang første uge i februar efter en udsættelse på et år som følge af Corona-krisen.

  Læs artiklen
 • Sejlende maskinmestre bør undtages for karantæne tirsdag den 19. januar

  Søfarende der rejser til eller gennem Danmark bør undtages et eventuelt krav om karantæne ved indrejse. Det mener Maskinmestrenes Forening, Dansk Metal og Danske Rederier, som sammen har henvendt sig til justitsministeren.

  Læs artiklen