Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Hold fast i stærkt hjemmemarked - for eksportens skyld

Et stærkt hjemmemarked for energi og forsyning er afgørende for industriens muligheder på eksportmarkedet. Sådan lyder det fælles budskab fra vind-, vand- og varmesektoren.

Vind-, vand- og varmesektorerne eksporterer i dag i alt for 80,6 milliarder kroner og er dermed de tre største eksportører af forsyning- og energiteknologi og rådgivning. De tre sektorers brancheforeninger, Vindmølleindustrien, DANVA og Dansk Fjernvarme, har netop været værter ved et arrangement hos Berlingske Media, hvor de satte fokus på, hvordan den høje eksport fastholdes og udbygges. 

Vindmølleindustrien leverer med omkring 55 milliarder kroner den største andel af den samlede eksport af energiteknologi og rådgivning. Foreningen understreger, hvor vigtig ambitiøse mål for udbygningen med vedvarende er. Og fremhæver også muligheden for at teste og demonstrere ny teknologi: 

- Vedvarende energi og særligt vindenergi er i dag et førstevalg i energiforsyningen. Alligevel skal vi fortsat have ambitiøse grønne ambitioner for at drive omstillingen og udvikle de grønne teknologier yderligere. Det skal Danmark være i front med. Vi udvikler vores grønne eksport ved at være grønt foregangsland også i 2030, siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien. 

Vandsektoren, der årligt eksporterer for knap 20 milliarder kroner, ser gode muligheder for at udbygge eksporten. 

- Vandselskabernes rolle er at være åbne test- og udviklingscentre, hvor de i samarbejde med rådgivere og producenter udvikler nye løsninger, som sikrer vandsektoren effektivitet og kvalitet i Danmark. De nye ideer markedsmodnes efterfølgende til eksport af samarbejdspartnerne. Modellen er enestående i verden og et resultat af Vandvision 2025, der er initieret af DANVA i samarbejde med Dansk Miljøteknologi og DI med forankring i Miljø- og Fødevareministeriet, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Ifølge DAMVAD vil vandvision skabe 11.000 nye arbejdspladser i vandbranchen i 2025. 

I fjernvarmesektoren, der har øget sit BNP-bidrag fra 16,5 milliarder kroner i 2013 til 19,1 milliarder kroner i 2017, er der ingen tvivl om, at en ny og langsigtet energipolitisk aftale bør have fokus på hjemmemarkedet for at understøtte selskabernes mulighed på eksportmarkedet. 

- Teknologiudvikling i fjernvarmesektoren er lig med billigere og mere miljøvenlig varmeforsyning til glæde for forbrugerne. Når industrien har gode betingelser for at udvikle og afprøve teknologien i Danmark, øger det også deres muligheder på eksportmarkedet. Vi har derfor alle gode grunde til at ønske os en ambitiøs energiaftale, der stiller krav til udbygningen med vedvarende energi i fjernvarmesektoren, lyder det fra Kim Mortensen, direktør i fjernvarmeselskabernes brancheforening. 

De tre sektorer har alle deres største eksportmarkeder i nærmarkederne. Det er Tyskland, Storbritannien, Sverige, Norge og Frankrig, der fylder mest i ordrebøgerne. Men også USA og Kina importerer en del danske varer fra energi- og forsyningssektoren. 

Eksporten fra vind-, vand- og varmesektorerne på i alt 80,6 milliarder kroner svarer til 5,5 procent af den samlede danske eksport, der i 2017 lå på 1.455 milliarder kroner. 

mandag den 23. april 2018

Relaterede artikler

 • Optimeret slambehandling øger gasproduktion tirsdag den 21. april

  Maskinmestre hos Krüger har udviklet en såkaldt 3iEN-slamlagertank til Skagen Renseanlæg. Buffertanken har indbygget varmeveksling, gasopsamling og afhjælper problematikker som følge af store variationer i mængden af spildevand.

  Læs artiklen
 • Rensegrisen bliver automatisk sendt afsted Ca. -2 timer siden

  Maskinmester Aksel Kirkeby har deltaget i udviklingen af en automatisk rensegrisløsning, som fremover kan komme spildevandsbranchen til gavn ved at effektivisere rensningen af spildevandstrykledninger.

  Læs artiklen
 • Hovedstaden skal have blødere vand fredag den 04. oktober 2019

  I de kommende år skal alle beboerne i hovedstadsområdet have blødere vand. Maskinmester Bo Sværke Bonde har ansvaret for den teknologiske proces med at fjerne kalken fra drikkevandet hos HOFOR.

  Læs artiklen
 • Mere havvind på vej mandag den 13. maj 2019

  Cirka 40 procent af Danmarks elektricitet kommer i dag fra vedvarende energikilder – primært vindmøller. Så vi er endnu ikke halvvejs til en 100 procent grøn elproduktion.

  Læs artiklen
 • Vindenergi bliver hjørnesten i et grønt energisystem tirsdag den 06. november 2018

  Omstillingen til en CO2-neutral energiforsyning frem mod 2050 er godt i gang. Men den store udfordring bliver at få koblet varmeforsyning og transportsektoren på den grønne el fra vind og sol.

  Læs artiklen