Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Formand for Maskinmestrenes Forening, Jan Rose Andresen åbnede Energikonferencen 2018.
Formand for Maskinmestrenes Forening, Jan Rose Andresen åbnede Energikonferencen 2018.

Årets Energikonference med fokus på regeringens energiudspil

Den 23. april 2018 var det femte gang Maskinmestrenes Forening sammen med Dansk Fjernvarme afholdt den årlige energikonference i Esbjerg med 175 deltagere.

Temaet for Energikonference 2018 var grøn omstilling og energieksport og formand for Maskinmestrenes Forening Jan Rose Andresen kunne byde de 175 deltagere velkomne. - I 2017 satte andelen af den grønne vindmøllestrøm rekord med 43 procent, og regeringens udspil er et stærkt signal om, at Danmark fortsætter den grønne, ambitiøse omstilling, fortalte Jan Rose Andresen. 

Meldingen fra både energiminister Lars Christian Lilleholt og Dansk Industri på konferencen var klar: Danmark skal øge sin eksport af energiteknologi markant i de kommende år. Den grønne eksport skal op i gear. Dette mål understøttes af International Energy Agency, der peger på, at der er brug for investeringer på 20.000 milliarder dollars frem mod 2050 for at opfylde klimamålene fra Paris-aftalen. 

Som maskinmestre i danske energivirksomheder var det lige præcis den målsætning, Maskinmestrenes Forening kunne ønske sig for dagen: Hvad der er godt for dansk energieksport er godt for danske maskinmestre. Danske maskinmestre er med stort set alle steder, hvor fremtidens danske energiløsninger bliver udviklet og produceret. 

Folketinget vedtager således en ny energiaftale i 2018, der vil sætte kursen for næste etape af Danmarks omstilling til grøn energi frem mod 2030, og regeringens energiudspil blev drøftet på konferencen. 

Tilhørerne hørte om offshore vindkraft fra MHI Vestas og Siemens Gamesa, og om hvordan producenterne ønsker et stabilt udbud af nye havmølleparker i de kommende år. Der var fra andre aktører betragtninger om behov for en effektivisering af biogasindustrien, for at gøre den mere konkurrencedygtig og om produktion af billig fjernvarme fra vind i stedet for den prismæssigt usikre eksport af strøm. Efterfølgende fortalte Total om deres kæmpe investeringer i Tyra Future feltet, og INEOS om deres ønske for en større politisk sikkerhed i rammevilkårene for fremtidens udnyttelse af marginale olie- og gasfelter. 

Dansk Industri og nogle af de største danske eksportører af energi udstyr, Grundfos og Semco Maritime, berettede om visionen om en fordobling af eksporten frem mod 2030 og hvordan dette i praksis kunne gennemføres. 

På den efterfølgende politiske debat mellem folketingspolitikere fra Venstre, Socialdemokratiet og Enhedslisten var politikerne enige om, at en ny 800 MW havmøllepark var en glimrende idé, men uenige om hvordan pris og ambitionsniveau kunne følges ad i de kommende dekader. 

Alt dette og meget mere blev berørt på en dag, hvor regeringen havde et højaktuelt energiudspil lige på trapperne. 

Konferencen blev afrundet af projektchef Peter Blach fra Maskinmestrenes Forening, der kunne takke for en god debat. -Erfaringerne fra den nationale omstilling til mere vedvarende energi og en balanceret forsyningssikkerhed bliver omsat til løsninger, der kan sælges i hele verden. Danmark viser som en af verdens førende energinationer vejen frem. Selv om omstillingen til grøn energi ikke går lige hurtigt i alle lande, er der ingen tvivl om, at der er en langsom men sikker global omstilling i gang til vedvarende energikilder og grønne løsninger, som i de kommende år og årtier kommer til at skabe vækst i Danmark og nye jobmuligheder. 

Energikonferencen 2018 var et produkt af mange organisationers arbejde. Hovedarrangører var Maskinmestrenes Forening sammen med Dansk Fjernvarme.

tirsdag den 24. april 2018

Relaterede artikler

 • Kernekraft forsøger grønt comeback fredag den 19. juli

  To maskinmestre arbejder med en ny generation af kernekraft, der kan anvende thorium-teknologi, og som de mener vil bidrage til en langsigtet bæredygtig og klimavenlig energiproduktion.

  Læs artiklen
 • Asnæsværket konverterer til biomasse torsdag den 27. juni

  Danmarks største kulfyrede kraftværk konverterer til træflis som brændsel. Fra 2020 skal Asnæsværket producere varme til Kalundborg på et nyt biomassefyret anlæg, som sender kullene på pension.

  Læs artiklen
 • Nye Crew Transfer Vessels skal sejle i to meters bølgehøjde mandag den 27. maj

  Jo længere havmøller kommer til havs, desto større Crew Transfer Vessels er der brug for. MH-O&Co og Granly Diesel har samarbejdet om nye transportfartøjer, som kan operere i op til to meters bølgehøjde.

  Læs artiklen
 • Mere havvind på vej mandag den 13. maj

  Cirka 40 procent af Danmarks elektricitet kommer i dag fra vedvarende energikilder – primært vindmøller. Så vi er endnu ikke halvvejs til en 100 procent grøn elproduktion.

  Læs artiklen
 • Minister: Lad os hæve ambitionerne mandag den 29. april

  Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt slog på Energikonference Esbjerg 2019 til lyd for, at de politisk vedtagne ambitioner for grøn energi i fjernvarmen i Danmark skal øges.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.