Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Lidt bedre udnyttelse af energi i 2017

Energiintensiteten for dansk økonomi som helhed er faldet med 0,7 procent fra 2016 til 2017. Den forbedrede energiintensitet svarer til, at hver BVT-enhed (bruttoværditilvækst) krævede 0,7 procent mindre energi i 2017 end i 2016.

Energiintensiteten faldt, fordi energiforbruget steg mindre end BVT (bruttoværditilvæksten) steg. Energiforbruget steg for fjerde år i træk. Faldet i energiintensiteten var primært drevet af en faldende energiintensitet i brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri samt industri. 

I perioden 2007-2017 blev energiintensiteten samlet set forbedret med 20,0 pct. Det svarer til en årlig forbedring på 2,2 pct. i gennemsnit siden 2007. 

Energiintensiteten i landbrug, skovbrug og fiskeri er faldet med 4,8 pct. i 2017, og med næsten 15 pct. over de seneste ti år. Landbrug, skovbrug og fiskeri er den næstmest energiintensive branchegruppe. For hver 1 mio. kr. i skabt bruttoværditilvækst, bruges der 1.688 GJ energi. I industri er intensiteten faldet med 3,8 pct. i 2017, og 33,2 pct. siden 2007. Det skal dog ses i lyset af en øget globalisering, der betyder, at en stigende andel af BVT skabes i de danske virksomheders udenlandske fabrikker. I bygge og anlæg faldt intensiteten med 4,2 pct. i 2017, mens den over en tiårig periode er faldet med 17,7 pct. I den mest energiintensive branche - handel og transport (inklusive international transport) - er intensiteten steget med 1,3 pct. i 2017 og faldet med 13,5 pct. siden 2007. 

Energiforbruget steg i 2017

Det samlede energiforbrug steg 1,0 pct. i 2017 sammenlignet med 2016. Husholdningernes forbrug af energi faldt med 0,5 pct., mens erhvervslivets forbrug af energi steg med 1,6 pct. Stigningen i erhvervslivets energiforbrug kom primært fra en stor stigning i køb af brændstof til danske køretøjer og danske skibe (bunkring) i udlandet. Opgøres det samlede energiforbrug derimod eksklusive international transport, faldt det med 0,6 pct. 

Vi producerer og forbruger mere vedvarende energi

Danmark producerede 180 Petajoule (PJ) vedvarende energi i 2017, svarende til 27,5 pct. af Danmarks samlede energiproduktion. Siden 2007 er produktionen af vedvarende energi steget med 45,1 pct. I 2007 udgjorde vedvarende energi 11,1 pct. af den samlede energiproduktion. I samme periode er produktionen af olie og gas fra Nordsøen faldet markant.

Forbruget af vedvarende energi steg med 11 pct. i 2017 og var med 241 PJ på det højeste niveau nogensinde. Husholdningernes forbrug af vedvarende energi steg med 10 pct. i 2017 og udgjorde 21 pct. af deres samlede energiforbrug. Erhvervenes forbrug af vedvarende energi steg 11 pct. og udgjorde 11 pct. af deres samlede energiforbrug. Det er især omstillingen til vedvarende energi i produktionen af el og varme, der har bidraget til stigningen. Vedvarende energi er vindkraft, halm, bionedbrydeligt affald, biogas, træpiller, brænde mv.

Kilde: Danmarks Statistik, www.dst.dk

fredag den 15. juni 2018

Relaterede artikler

 • PRESSEMEDDELELSE: Energikonference 2020 – Esbjerg som energisk omdrejningspunkt mandag den 24. august

  For syvende år i træk afholdes i dag den største energikonference udenfor hovedstadsområdet i Danmarks energimetropol Esbjerg.

  Læs artiklen
 • Ørum satser på synergi mellem sol og varmepumpe tirsdag den 28. juli

  Solvarme skal integreres med luft-til-vand varmepumpe hos Ørum Varmeværk for at optimere effektiviteten og skabe størst mulig synergi mellem de naturlige energikilder, luft og sol, i løbet af året.

  Læs artiklen
 • Energikonferencen 2020 – ses vi 24. august? onsdag den 24. juni

  Den nationale Energikonference 2020 afholdes for syvende gang i Esbjerg som dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål.

  Læs artiklen
 • Bred klimaaftale bringer Danmark tilbage i den grønne førertrøje Ca. 9 timer siden

  Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs klimaaftale, der sikrer en helt grøn energisektor og vigtige skridt mod en grønnere industri. Aftalen viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. I alt medfører aftalen sammen med klimaaftalen for affald CO2e-reduktioner på 3,4 mio. tons i 2030.

  Læs artiklen
 • Brøndby Hallen viser vej til fremtidens halbelysning mandag den 23. marts

  Ny LED-belysning i Brøndby Hallen giver bedre lys til en lavere pris foruden lang levetid og fleksibel tilpasning til særlige aktiviteter. Et tæt samarbejde med Kvalitek og Zarp Danmark har sikret en optimal løsning.

  Læs artiklen