Vores karrierekonsulent, Lars Vase sidder klar til at hjælpe dig med eksempelvis at målrette din ansøgning og gøre dit CV relevant og overskueligt.

KOMPETENT SPARRING

Hvis du vil have inspiration fra os, der dagligt arbejder med maskinmestre -virksomheder, som efterspørger maskinmestre – skal du blot sende følgende:

 • Ansøgning og CV
 • Link til jobopslaget, som du ønsker at søge
 • Link til virksomheden, hvis du søger uopfordret
 • Dit navn, mail og mobilnummer

Vi kontakter dig som udgangspunkt inden for 24 timer og aftaler et tidspunkt, der passer dig.

Skriv til vores karrierekonsulent Lars Vase på lva@mmf.dk

Vi glæder os til at hjælpe dig!

DE GODE RÅD TIL ANSØGNINGEN

De rekrutteringsansvarliges gode råd til ansøgningen

Hvad skal en god ansøgning indeholde? Er der krav til længden, og hvilke fejl skal man undgå?
Vi har spurgt de rekrutteringsansvarlige, hvad de egentlig kigger efter i ansøgninger. 

”Motivationen for at søge jobbet er det absolut vigtigste i en ansøgning. Hvorfor har du valgt at søge netop dette job, og hvorfor netop hos os? Det er altid vigtigt, også nu hvor det er ansøgers marked. Jeg er overrasket over, hvor få der tydeliggør det.”
Søren Vestergaard Holm, Talent Acquisition Specialist, BEUMER Group

”Specielt for nyuddannede er det vigtigt at vise ens motivation, attitude og personlighed – det kan være en god måde at skille sig ud fra de andre nyuddannede maskinmestre.”
Asger Hess-Olesen, manager, BEUMER Group

”En god ansøgning balancerer, hvad du kan og hvad du vil. Man må gerne vise sin faglighed og skrive noget om ens ambitioner fagligt og udviklingsmæssigt. Man skal vise, at man vil noget med sin faglighed. Det er vigtigt at tænke på, at en ansættelse er et gensidigt forhold – man skal derfor også skrive noget i sin ansøgning om, hvad vi som virksomhed kan få ud af dig som ansøger.”
Katja Nordbirk, rekrutteringspartner, Sweco

”Når vi ansætter maskinmestre, kigger vi ofte efter, hvor maskinmesteren er i sit karriereforløb. Vil man ud som kadet? Hvilke certifikater har man? Det er ofte nogle meget specifikke ting, der er vigtige ift. Safe Manning på skibene. Og selvfølgelig er vi også nysgerrige på, hvorfor vedkommende søger hos os i DFDS.”
Eva Kristine Drewsen Høyer, Head of Marine HR Nordics, DFDS

”En god ansøgning må ikke være kortere end ½ side, men den må heller ikke være længere end 1 side. Hvis den bliver længere, risikerer man, at den ikke bliver læst. Og skriftstørrelse 7 holder ikke, fordi man forsøger at få så meget med i ansøgningen som muligt. Man skal også tænke på, at der skal være noget at tale om til samtalen.”
Katja Nordbirk, rekrutteringspartner, Sweco

”En ansøgning skal max. være 1 side. Og det er faktisk ikke altid, vi har et krav om at modtage en ansøgning – nogle gange er et CV nok. Generelt kan vi sige, at jo mindre erfaring man har, jo mere giver ansøgningen mening.”
Asger Hess-Olesen, manager, BEUMER Group

”En ansøgning skal max. være på 1 side – det er nok til at få et indtryk af kandidaten. Kort og præcis.”
Eva Kristine Drewsen Høyer, Head of Marine HR Nordics, DFDS

”Man er bagud på points, hvis man får sendt en ansøgning, der er målrettet andre virksomheder eller andre job – så kan vi godt sidde tilbage med en følelse af, at ansøgeren enten er sjusket eller måske ikke specielt interesseret i netop os.”
Søren Vestergaard Holm, Talent Acquisition Specialist, BEUMER Group

”De dårligste ansøgninger er dem, der er for generelle og intetsigende – de er ofte meget korte – eller de ansøgninger, hvor ansøgeren har glemt at fjerne en anden virksomheds navn. Og hvis man er nyuddannet, skal man passe på med at skrive, at man har solid erfaring med XX, eller at man kan 1.000 ting – vi ved godt, at man som nyuddannet ikke har så meget erfaring. Man skal bare stole på sin faglighed og have lyst til at vokse.”
Katja Nordbirk, rekrutteringspartner, Sweco

”Man må godt tænke lidt på læsevenligheden – 50 linjer uden mellemrum kan virke lidt uoverskueligt. Ansøgningen behøver ikke være visuelt flot, bare vi hurtigt kan få de vigtigste ting frem. Husk på, at vi sidder med mange ansøgninger hver dag, så det gælder om at gøre det overskueligt.”
Asger Hess-Olesen, manager, BEUMER Group

”Jeg synes ikke, man skal bekymre sig så meget om fejl – det vigtigste er at være sig selv og så rent faktisk få sendt ansøgningen afsted. Hvis man kort får beskrevet sin motivation for at søge og er ærlig, så går det nok.”
Eva Kristine Drewsen Høyer, Head of Marine HR Nordics, DFDS

”Vi skriver altid kontaktoplysninger i stillingsopslaget, og man er meget velkommen til at ringe. Men ring kun, hvis du har relevante og konkrete spørgsmål. Et spørgsmål som ”Kan du fortælle mig lidt mere om jobbet?” giver mig ikke et indtryk af, at ansøgeren er nysgerrig på noget specifikt og har researchet selv. Forbered gerne 3 specifikke spørgsmål og brug svarene som en integreret del af ansøgningen bagefter.”
Katja Nordbirk, rekrutteringspartner, Sweco

”Før man skriver sin ansøgning, kan det være en god idé at ringe til den person, der er nævnt i jobopslaget. Man kan eksempelvis spørge om, hvad vedkommende lægger mest vægt på ift. en ansøger, hvad der er det vigtigste i stillingen, eller hvad der skal til for at komme til samtale. Og så brug al den viden aktivt i ansøgningen og CV’et.”
Asger Hess-Olesen, manager, BEUMER Group

”Det kan ofte give nogle flere nuancer på stillingen, hvis man ringer, inden man søger, så det kan bestemt være en god idé. Men det er en rigtig uheldig start, hvis man ringer for at sælge sig selv og udelukkende fortæller om sine egne fortræffeligheder. Eller hvis man ringer uforberedt.”
Søren Vestergaard Holm, Talent Acquisition Specialist, BEUMER Group

”Som udgangspunkt skal man altid skrive sin ansøgning & CV på det sprog, jobopslaget er skrevet på. Men hvis man eksempelvis har svært ved at skrive på engelsk, og opslaget netop er på engelsk, så skriver man bare på dansk. For os er det vigtigste at modtage ansøgningen – vi vil ikke misse en god maskinmester, bare fordi vedkommende ikke er så stærk i engelsk.”
Eva Kristine Drewsen Høyer, Head of Marine HR Nordics, DFDS

”Når du søger som maskinmester hos os, er det næsten altid på dansk. Men hvis man eksempelvis ikke er dansktalende, så skriver man bare på engelsk – man kan også ringe til os først og høre, om det er ok.”
Katja Nordbirk, rekrutteringspartner, Sweco

”Der er ikke et krav om ansøgninger hos os, men mange ledere er glade for det. Jo mere erfaring, du har som maskinmester, jo mindre vigtig bliver den målrettede ansøgning. Som nyuddannet vil jeg klart anbefale, at man laver en ansøgning.”
Katja Nordbirk, rekrutteringspartner, Sweco

”Vi bruger både ansøgninger og CV. Vi kigger først på CV’et, men vi læser også ansøgningerne. Specielt som nyuddannet giver det rigtig god mening at lave en målrettet og personlig ansøgning. Vi får måske 10-15 ansøgninger fra nyuddannede maskinmestre på et jobopslag, og de ligner alle sammen hinanden. Ansøgningen er en oplagt mulighed for at skille sig lidt ud.”
Asger Hess-Olesen, manager, BEUMER Group

”Både ansøgning og CV er vigtigt, men man skal lægge de fleste kræfter i CV’et.”
Eva Kristine Drewsen Høyer, Head of Marine HR Nordics, DFDS

SKRIV DIG TIL JOBSAMTALEN

Gør ansøgningen målrettet og personlig

Dit vigtigste formål med din ansøgning er at sikre, at du i første omgang bliver indkaldt til jobsamtale. Derfor skal du sørge for at målrette din ansøgning og gøre den konkret. Og så skal motivationen være på plads.

Når du skal til at skrive en ansøgning er det vigtigt at huske, at målet lige nu er at komme til samtale – ikke at sikre jobbet. Tænker du for meget over vigtigheden af din ansøgning, bliver hver sætning farlig, og du bliver tilbøjelig til at formulere dig mindre konkret. Husk derfor, at din ansøgning alene ikke sikrer dig jobbet.
Ansøgningen har i stedet til formål at få dig til den afgørende samtale. Det faktum kan i mange tilfælde tage toppen af nervøsitet, så du lettere bevarer modet og troen på dig selv. Det mener karrierekonsulent hos Maskinmestrenes Forening, Lars Roland Vase.

Den gode ansøgning
At skrive en god ansøgning, der resulterer i en jobsamtale, kan være svært. Erfaring og kompetencer skal stå klart for læseren, men det må ikke være en kedelig opremsning. For at komme godt fra start bør du først og fremmest læse stillingsopslaget grundigt igennem og tjekke virksomhedens hjemmeside for at blive skarp på deres profil. På den måde bliver det muligt at vinkle dine egne kompetencer og erfaringer, så de er relevante for stillingen, du søger.

»Du skal hurtigt fortælle, hvorfor og hvordan du matcher stillingen. I løbet af de første 20 linjer skal du kort og konkret redegøre for, hvad du vil og kan,« fortæller Lars Roland Vase.
Du bør både forholde dig til såvel de faglige krav som de bløde værdier, virksomheden kræver til den pågældende stilling. Husk også at kravene er en ønskeseddel fra virksomheden – du behøver ikke opfylde alle ønsker, men vis at du har taget stilling til dem.


Ring til virksomheden


Du kan med fordel ringe til virksomheden og stille nogle opfølgende spørgsmål til stillingsopslaget. Når du lærer stillingen og virksomheden bedre at kende, kan du nemmere målrette din ansøgning. En målrettet ansøgning har større chance for at føre dig videre fra bunken med ansøgninger til den afgørende jobsamtale, pointerer Lars Roland Vase.

Sørg for at dine spørgsmål er målrettet den specifikke stilling. Det viser, at du har sat dig grundigt ind i de krav og opgaver, som fremgår af stillingsopslaget. Oplagte spørgsmål kan eksempelvis handle om, hvad der vil blive lagt vægt på i stillingen, og hvilke arbejdsopgaver du eventuelt vil blive sat til som det første efter din ansættelse. Det kan også være passende at spørge ind til det team, som du skal indgå i eller samarbejde med.

»Det er relevant at spørge ind til, hvilke opgaver der fylder mest i den aktuelle stilling. På den måde finder du også ud af, hvad du skal lægge vægt på i din ansøgning,« siger karrierekonsulenten.

Ifølge en rekrutteringsanalyse foretaget af konsulenthuset Ballisager, ringer 5 ud af 50 ansøgere på en stilling. Med andre ord kun 10 procent.

»Hvorfor ikke være blandt dem, der kan lave noget relevant og målrettet materiale – fremfor de 90 procent, der alene kommer til at bygge på antagelse?« siger Lars Roland Vase.

Motivationen bag ansøgningen

Det er alfa og omega, at motivationen bag din ansøgning fremgår klart og tydeligt.

»Mange jobsøgende ved, at motivationen bag ansøgningen er vigtig. Alligevel viser undersøgelser, at de entydigt mest sete mangler i en ansøgning er en ordentlig beskrivelse af det faglige match mellem ansøger og job samt en tydelig beskrivelse af ansøgerens motivation for jobbet. Du må ikke lade læseren lede efter disse informationer,« fortæller Lars Roland Vase.

Din motivation for at søge jobbet er en vigtig information, som kan være svær at sætte ord på. Men hvis du vil gøre dig håb om at fange læserens opmærksomhed, er det nødvendigt at gribe fat om det punkt.

Som nyuddannet kan det være svært at beskrive den værdi, man kan skabe for virksomheden, når din praktiske erfaring ofte er begrænset til praktikopholdene. Alligevel mener Lars Roland Vase, at du kan komme langt ved at sætte lighedstegn mellem dine praktikophold, dit bachelorprojekt og det aktuelle stillingsopslag.

»Fortæl hvad praktikken og projekterne har givet af fagligt relevante input, og hvordan du forestiller dig at bruge dem i virksomheden. Vis dem hvordan du skaber værdi for dem,« fortæller han.

Ud med klichéerne

Karrierekonsulenten råder alle jobsøgende til at undlade klichéerne – dem har alle virksomhederne alligevel allerede hørt.

»For at komme godt fra start kan det være fristende at ty til klichéer, som: ”Jeg har med stor interesse læst stillingsannoncen” eller: ”Jeg tillader mig hermed at søge”. Her vil det typisk være bedre at bruge pladsen på at fortælle om motivationen for at søge netop dét job hos netop dén virksomhed,« siger han.
Læs mere

SKAB ET BEHOV MED DIN UOPFORDRET ANSØGNING

En uopfordret ansøgning kræver grundigt benarbejde, netværk
og initiativ. Ansvaret ligger hos dig som ansøger.

Den uopfordrede ansøgning kan i sagens natur ikke tage udgangspunkt i et stillingsopslag. Derfor skal der mere benarbejde til i jagten på informationer om virksomheden.
Grundig research har stor betydning for den uopfordrede ansøgers muligheder, fortæller karrierekonsulent hos Maskinmestrenes Forening, Lars Roland Vase.

»Som uopfordret ansøger skal du skabe et behov hos virksomheden, der som udgangspunkt ikke er der. Din uopfordrede ansøgning skal med andre ord gøre virksomheden klogere på, hvorfor de måske alligevel har behov for netop en som dig – med netop dine kompetencer – som de bare ikke har opdaget endnu,« siger han.

En uopfordret ansøgning kræver, at du kender virksomhedens nuværende situation og har en idé om, hvor den gerne vil hen i fremtiden. De oplysninger er nødvendige for, at du bedst muligt kan beskrive, hvorfor netop du kan bidrage til at løfte virksomheden til næste niveau.
Den type information ligger hverken på virksomhedens hjemmeside eller på jobportaler – det er informationer, som skaffes gennem grundig research

Brug dit netværk

Når du skal skaffe de nødvendige oplysninger om virksomheden til din uopfordrede ansøgning, kan du med fordel tage fat i dit netværk. Din ansøgnings chance for at blive læst er større, hvis du har en kontakt, der både kender dig og virksomheden. På den måde sikrer du, at ansøgningen havner i indbakken hos den rigtige person.

Karrierekonsulent Lars Roland Vase fraråder jobsøgende at lægge uopfordrede ansøgninger ind på virksomheders rekrutteringssystemer.

»Risikoen er, at HR-afdelingen gemmer ansøgningen, arkiverer den i tre måneder og smider den ud, når de tre måneder er gået,« understreger han.

Rådet er derfor at række ud i dit netværk efter den viden og de informationer, som du har brug for. Hvis ingen i netværket kender virksomheden, kender de potentielt nogle andre, der gør.

Kontakt virksomheden

En uopfordret ansøgning stiller om muligt endnu større krav til dig og din beskrivelse af dit faglige match og den værdi, som du kan bidrage med. Det er vigtigt, at du i en uopfordret ansøgning konkret beskriver, hvilke kompetencer, som du besidder, som virksomheden står og mangler.

Det er et godt greb at ringe til virksomheden – men det er vigtigt, at du stiller målrettede og konkrete spørgsmål, så du ikke spilder deres tid, og så du kan gøre din uopfordrede ansøgning skarp. Samtalen kan eksempelvis gøre dig opmærksom på eventuelle nøgleord, som er vigtige at få nævnt i din ansøgning.

»Brug samtalen til at blive klogere på virksomhedens foretrukne kompetencer. Hvis du for eksempel ser en stillingsannonce, som du ikke er kvalificeret til at søge, så kan du godt ringe efterfølgende og spørge, hvilken profil der fik jobbet,« fortæller Lars Roland Vase.

Du har bolden
Du skal altid følge op på en uopfordret ansøgning.

»Du må aldrig overlade initiativet til virksomheden. Det er dig, der er initiativtager – ikke virksomheden. Du kan derfor ikke forvente, at virksomheden tager initiativ til at kontakte dig og følge op på din ansøgning. Det er dit arbejde,« pointerer Lars Roland Vase.

Hvis du får et afslag, kan det være en god idé at følge op på afslaget med et opkald en måneds tid senere.

»Du kan med fordel spørge ind til eventuelle jobåbninger på sigt. Måske også spørge, om de har tid til at give dig et par tips til, hvad du kan gøre for at komme ind i branchen på et senere tidspunkt. Brug svarene til at forbedre dine ansøgninger – både uopfordrede og på opslåede stillinger – i fremtiden,« siger Lars Roland Vase.
Læs mere

DE GODE RÅD TIL DIT CV

De rekrutteringsansvarliges gode råd til CV’et

Vi har bedt 4 erfarne rekrutteringsansvarlige om at give deres bedste råd til CV’et – hvordan skal det opbygges, skal man have billede med, og hvad skal man stille op, hvis man har huller i CV’et?

Det er nogle af de spørgsmål, Eva fra DFDS, Katja fra Sweco og Søren & Asger fra BEUMER Group svarer på.

”Det er vigtigt at målrette CV’et til det job, man søger. Og så er det vigtigt at tydeliggøre, hvilke konkrete kompetencer man har, og hvad man har arbejdet med. Hvis man eksempelvis har arbejdet med PLC, vil vi gerne vide, hvilket programmeringssprog man kan. Hvis man har en el-teknisk baggrund, er det også relevant at få det skrevet med i CV’et. Og man behøver ikke at kunne opfylde alle de krav, der er listet i et jobopslag, for at kunne søge – så længe man kan sætte kryds ved de fleste.”
Søren Vestergaard Holm, Talent Acquisition Specialist, BEUMER Group

”Det kronologiske CV, hvor man starter med det nyeste først, er klart det bedste. Hvis man vælger at bruge et standard-CV, er det vigtigt, at man retter det til, så der ikke er uudfyldte felter. Og så må man gerne vise sin specialisering, sin faglige interesse, hvad man har skrevet speciale om – det hjælper den rekrutteringsansvarlige, når man tydeligt kan se profilen. Det er også en god idé at tænke over, hvordan du skriver om dig selv; hvilke ord du bruger – man må meget gerne vise lidt af sin personlighed. Det vigtigste er, at man gør sig umage – man skal vise, at man gider, for så gider vi også. Det kan give god mening at have flere versioner af sit CV. Selvfølgelig er grundskabelonen den samme, men nogle kompetencer/erfaringer/resultater er vigtige at fremhæve ift. ét job, mens andre ting er vigtige ved et andet. Og så er det også en god idé at have et CV på dansk og et på engelsk.”
Katja Nordbirk, rekrutteringspartner, Sweco    

”Jeg foretrækker, at alle ens personoplysninger står øverst. Det er nemmest, når man skal læse mange CV’er, og det er også nemmere at kontakte folk, når oplysningerne står som det første. Så skal de nyeste erfaringer stå først. Hvis man er nyuddannet, kan det være relevant at tage studie- og ungejob med – det kan godt gøre en forskel. Eksempelvis kan vi se, at vedkommende kan stå op om morgenen og passe et job, eller være en del af et team, hvor folk er afhængige af hinanden.”
Eva Kristine Drewsen Høyer, Head of Marine HR Nordics, DFDS

”Jeg tror, at nogle ansøgere engang har fået et råd om, at et CV skal kunne være på én side. Det er et dårligt råd. Vi får nogle gange CV’er med så lille en skrifttype og så megen information skrevet på alle mulige kreative måder, at det nærmest er ulæseligt. Hvis du har noget relevant på hjerte, så skal du bare få det med i CV’et.”
Katja Nordbirk, rekrutteringspartner, Sweco

”Det er en god idé med et billede, det giver lidt personlighed. Det skal være et præsentabelt, retvisende billede, men det er ikke nødvendigt, at det er et professionelt taget billede. Man skal ikke overtænke det. Men det skal selvfølgelig ikke være festbilledet, hvor man står med studenterhuen på hovedet og en øl i hånden.”
Katja Nordbirk, rekrutteringspartner, Sweco

”Det er rart at få sat et ansigt på ansøgeren. Det behøver ikke være et professionelt taget billede, bare man kan se ansigtet.”
Asger Hess-Olesen, manager, BEUMER Group

”Et billede kan hjælpe os med at huske ansøgeren, så jeg foretrækker helt klart, at ens CV indeholder et vellignende billede.”
Eva Kristine Drewsen Høyer, Head of Marine HR Nordics, DFDS

”Huller i CV’et er ikke diskvalificerende på nogen måde. Heller ikke, hvis man har haft nogle korte jobforløb. Der kan sagtens være gode forklaringer – måske gik virksomheden konkurs, man ville måske noget andet, eller man havde af forskellige årsager brug for at holde en jobmæssig pause. Det er en god idé at være åben om det.”
Asger Hess-Olesen, manager, BEUMER Group

”Der er ofte en god forklaring på et hul i et CV. Man skylder ikke nogen at skrive om det i CV’et, hvis man ikke har lyst, men vi spørger som regel til det til samtalen. Nogle gange skyldes et hul i et CV bare sjusk – at man ikke har gjort sig umage med at læse korrektur på sit CV. Så opstår der unødig forvirring hos den rekrutteringsansvarlige, og vi bruger for meget tid på at få styr på, hvad der er op og ned.”
Eva Kristine Drewsen Høyer, Head of Marine HR Nordics, DFDS

”En rekrutteringsansvarlig opdager altid, hvis der er huller i et CV, så der er ingen grund til at skjule dem. Der kan være mange gode grunde til hullerne – måske fungerede det ikke med den tidligere chef, eller måske har der været nogle personlige grunde. Det er klart bedst at være ærlig og tydelig omkring det. Derudover er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem ens CV og LinkedIn-profil, ellers kan det give en unødig uro hos en leder. For er der noget, man forsøger at skjule? Eller er man bare ustruktureret?”
Katja Nordbirk, rekrutteringspartner, Sweco


NYUDDANNET?

Som nyuddannet kan det være en udfordring at skrive et godt CV, for hvad gør man eksempelvis med den manglende erfaring? Hvis du formår at sætte dig i dine modtageres sted og skrive direkte til dem, behøver det ikke at være så svært. Vi har samlet en række gode råd for dig som nyuddannet, når du skal skrive et godt CV.

SKAB OPMÆRKSOMHED MED DIT CV

Mange virksomheder modtager hundredvis af ansøgninger, når de skal ansætte nye folk. Dit CV er noget af det første, de ansvarlige ser, så det er altafgørende, at det er skarpt og fanger læserens opmærksomhed.

Når virksomhederne slår en stilling op, og ansøgninger i hundredvis vælter ind, så er det essentielt at kunne skille sig ud. Rigtig mange steder ser de ansvarlige på CV’et først, og hvis det ikke er knivskarpt, så bliver ansøgningen ofte slet ikke læst.

Ann-Molly Rasmussen er HR-rekrutteringskonsulent for HOFOR, der ansætter omkring 200 medarbejdere om året, hvoraf ca. 15 er maskinmestre, og hun har set masser af eksempler på både gode og dårlige CV’er. På den baggrund kommer hun her med fem gode råd til, hvordan du får netop dit CV til at vække nysgerrigheden hos hende og andre med rekrutteringsansvar rundt om i dansk erhvervsliv.

Det handler om at skabe fokus, overblik og læsevenlighed, og så skal CV’et – ligesom den gode ansøgning, som du kan læse mere om på side 14 – målrettes lige præcis den virksomhed og det job, du søger. Husk også et godt, professionelt og tidssvarende profilbillede.

Når du opbygger dit CV, bør du vælge et layout, som gør det let for læseren at navigere i. Det gør du ved at lave nogle overskrifter, som er beskrivende for det enkelte afsnit. Sørg for at have god plads imellem de forskellige afsnit, så det er overskueligt, og så læseren hurtigt kan danne sig et overblik over dine væsentligste data.

Et godt CV er et målrettet CV.
Du skal tilpasse det til den enkelte stilling og virksomhed, hver gang du søger et job. Det gør du ved at vise, at du er et godt match til stillingen og give læseren mulighed for at vurdere, i hvor høj grad du matcher de forventninger, virksomheden giver udtryk for.
Du skal derfor sortere i dine informationer og vælge det, der har relevans for netop den stilling, som du søger.

Øverst på dit CV skal du have et resumé på fem-otte linjer, hvor du fremhæver dine faglige såvel som personlige kompetencer og din motivation for arbejdsområdet. Resuméet er noget af det første, der bliver læst, og det er derfor vigtigt, at du hver gang tilpasser teksten til virksomheden og stillingen. Som en hjælp til dette afsnit kan du med fordel stille dig selv spørgsmålet: Hvad er det vigtigste, som læseren skal vide om mig?

Når du lister dine data op, skal du gøre det i omvendt kronologisk rækkefølge. Det vil sige, at du altid nævner det nyeste først. Det gør sig eksempelvis gældende i afsnittene for erhvervserfaring og uddannelser, hvor du starter med at gøre rede for dit seneste job og din senest afsluttede uddannelse. Det vil ofte være det, der er mest relevant for læseren at vide.

Under hver ansættelse skal du uddybe dine arbejdsopgaver, ansvarsområder og eventuelt
vigtigste resultater. Det er her, du har mulighed for at tydeliggøre, hvilke arbejdsopgaver du har haft i dine tidligere stillinger, og hvilke kompetencer det har givet dig. Har du haft mange forskellige arbejdsopgaver i den samme stilling, skal du kort og præcist opsummere de vigtigste. Det er ofte din erhvervserfaring, der er afgørende for, om du bliver kaldt til samtale, så sørg for at have fokus på den erfaring, der er relevant for den stilling, du søger.

CV FOR NYUDDANNEDE

Som nyuddannet kan det være en udfordring at skrive et godt CV, for hvad gør man eksempelvis med den manglende erfaring? Hvis du formår at sætte dig i dine modtageres sted og skrive direkte til dem, behøver det ikke at være så svært. Vi har samlet en række gode råd for dig som nyuddannet, når du skal skrive et godt CV.

Prøv at tænke på kravene i et jobopslag på samme måde som dine kriterier, når du søger på Zalando: Når du bestiller en trøje, har du forinden indstillet søgekriterierne ift. størrelse, farve og stil. På samme måde skal du tænke ift. dit CV: Du skal lave dit CV, så du matcher det, virksomheden efterspørger og ikke filtreres fra, fordi du ikke nævner eller viser, at du har de kompetencer, arbejdsgiver filtrerer ud fra. Og husk, at det, der er attraktivt for den ene arbejdsgiver, måske er værdiløst for en anden.

For at få plads til at folde de vigtigste ting i dit CV ud, vil du være nødt til at give mindre plads til andre ting. Nogle af dine darlings skal altså væk, for at der bliver ordentlig plads til andre. Sæt gerne din faglighed og kerneord helt op i toppen af dit CV. Ved at vise dine kompetencer i resuméet/profil teksten, sikrer du dig, at læseren med det samme kan se, at du matcher jobbet og ikke bliver sorteret fra, inden læseren er videre til næste CV.

Erhvervserfaring kommer normalt først i et CV, men som nyuddannet kan det være en god idé at starte med din uddannelse, hvis ikke du har så meget erfaring – det kan få dig til at virke fagligt kvalificeret fra side 1. Det er stadig vigtigt, at din faglighed står tydeligt frem, så det giver god mening at være meget bevidst om din faglige profil og specifikke kompetencer. Fremhæv eksempelvis dine tilvalgsfag eller projekter, som du har arbejdet med.

Det er selvsagt ret vigtigt at vise dig selv som en kvalificeret kandidat. Men når nu du ikke har ret meget erfaring, hvordan kan man så gøre? En mulighed er at tage et praktikophold. Ofte vil de opgaver, du påtager dig som praktikant, stort set være identiske med dem, du har i en nystartet stilling inden for samme felt i samme virksomhed. Og måske ender du endda med at blive tilbudt et ”rigtigt” job i virksomheden bagefter. Du kan også arbejde frivilligt og derigennem give dit CV et løft. Erfaringen kan gøre underværker for dit CV, og de kontakter, du får, kan blive afgørende for at give referencer, give dig vejledning og ved at dele eventuelle muligheder, de støder på i deres eget netværk.

Som nyuddannet kan anbefalinger være en god måde at skille sig ud på, hvis ikke man har en masse erfaring at skrive om. Du kan bede din vejleder, en underviser, chefen fra dit studiejob, en kollega fra der hvor du arbejder frivilligt eller måske en studiemakker om at skrive et par sætninger om dig som person eller om dine kompetencer og tage dem med i CV’et.

En rekrutteringsansvarlig kigger efter både kompetencer og personlighed i dit CV, og fritidsinteresser er et undervurderet redskab til at vise noget om dig selv. Hvis du har trænet et sportshold, organiseret begivenheder, siddet i et udvalg eller i en bestyrelse, bygget websites eller skrevet blogs, kan det være med til at vise det ekstra om dig, der gør, at dit CV stikker ud i feltet af tilsvarende uddannede og velkvalificerede kandidater.

STANDARDPLUS-PAKKEN

TEKSTANNONCE MED DOBBELT SYNLIGHED

Det får du:

• 4 ugers målrettet eksponering af din virksomhed og
jobannonce på Maskinmesterjob.dk.


• Synlighed over for 14.000 tekniske specialister
i Maskinmesterjobs nyhedsbrev.


• Opslag med din annonce på Maskinmesterjobs
Facebook og LinkedIn.


• En 1/2-sides annonce i fagmagasinet
Maskinmesteren.

PRIS
10.995 KR. (EKS. MOMS)

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

 1. Kontakt mediakonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146/dosc@stibo.com eller Maskinmestrenes Forening på 3336 4920/ maskinmesterjob@mmf.dk.

 2. Send materiale bestående af:
  Annonceteksten i et worddokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt relevante brancher til opsætning af søgekriterier:
  Service/handel/rådgivni g, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.

 3. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat senest kl. 9.00 næste dag.

 4. Din jobannonce er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.