Ricki Nielsen er en af Danmarks dygtigste jobsøgningseksperter, som har hjulpet tusindvis af jobsøgende med at kvalificere ansøgningsprocessen.

Ricki har samlet de vigtigste råd i en ‘ringeguide’ – SE DEM HER.

SKAL MAN RINGE PÅ ET JOBOPSLAG?

Skal man ringe på et jobopslag? Hvad skal man spørge om? Og hvordan forbereder man sig, hvis man gerne vil ringe? 

Ricki Nielsen er en af Danmarks dygtigste jobsøgningseksperter. Han har hjulpet tusindvis af jobsøgende med at kvalificere ansøgningsprocessen, og alle hans råd tager udgangspunkt i, hvad der rent faktisk virker for jobsøgende!

Og han er ikke i tvivl – det er som regel en god idé at ringe og spørge ind til jobbet, inden du søger det. Men kun, hvis du ringer for at blive klogere på jobbet og virksomheden, ikke hvis du har en skjult agenda om at ville sælge dig selv. 

Ricki giver her sit bud på, hvad du kan gøre, hvis du overvejer at ringe og spørge ind til et jobopslag for at kunne målrette din ansøgning & CV. Han har samlet en række helt konkrete spørgsmål om jobbet, opgaverne, kompetencer og faglighed, ligesom han giver nogle brugbare fif til selve forberedelsen.

SPØRGSMÅL TIL JOBSAMTALEN

Det kan være en god idé at forberede sig mentalt til jobsamtalen ved at overveje nogle af de spørgsmål, du kan blive stillet. Vi har sammen med en række rekrutteringsansvarlige udvalgt nogle spørgsmål, der ofte bliver spurgt om til en samtale.

Derudover virker det positivt, hvis du har forberedt nogle gode spørgsmål om eksempelvis jobbet, virksomhedskulturen eller afdelingen/kollegaerne, og hvad der skal til for at lykkes i jobbet.

ELEVATORTALEN

 

Elevatortalen har fået sit navn, fordi den skal kunne fortælles i løbet af den tid, det tager at køre en tur i en elevator – 30-60 sekunder. Det er en ultrakort, præcis og relevant præsentation af selv og dine kompetencer ift. virksomheden/jobbet og evt. konkrete bud på, hvad du kan bidrage med. Få inspiration og gode råd til din elevatortale, som du kan bruge til jobsamtalen.

Ofte vil du, som noget af det første, blive spurgt til en kort præsentation af dig selv. Hvis du er forberedt, udstråler du sikkerhed og fokus og står dermed stærkere i forhold til at få jobbet.

Elevatortalen besvarer fire spørgsmål: 

 • Hvem du er
 • Hvad du laver
 • Hvad du kan
 • Hvad du vil

Den gode elevatortale er først og fremmest en præsentation, hvor den rekrutteringsansvarlige kan ”mærke” dig og det, du brænder for. Autentisk nærvær er helt essentielt!

Klik dig igennem nøgleordene nedenfor og se, hvad en god elevatortale også skal være:

30-60 sekunder lyder ikke af ret meget, men det er rigelig tid til at skabe oprigtig interesse – eller det modsatte – til en jobsamtale.

Det er vigtigt at være meget klar på kernebudskabet og undgå forklaringer, der kan forstyrre kommunikationen. Du skal heller ikke gå i detaljer med hverken dine erfaringer, din faglige profil eller din personlighed – det forstyrrer det overordnede billede af dig.

Elevatortalen skal udtrykke dine værdier, vise hvem du er og fortælle, hvad der interesserer dig fagligt og personligt. Det er bedst at bruge dit eget talesprog og udrydde ord og vendinger, der giver et for teknisk, for detaljeret eller for konstrueret et indtryk.

Det lyder banalt, men i en jobsamtalesituation kræver det lidt ekstra at have øjenkontakt og smile.

Du går måske til samtaler på forskellige typer af job, i forskellige brancher, forskellige niveauer mv. Derfor giver det god mening at lægge vægt på forskellige ting i din præsentation, uden at du derved ændrer på de grundlæggende fakta. Du kan blot tilpasse vægtningen, detaljeringsgraden og rækkefølgen af informationer.

Den rekrutteringsansvarlige skulle gerne blive interesseret i at vide mere om dig. Det handler om at skille sig ud fra mængden på den gode måde og lægge op til videre dialog. Du kan evt. runde af med et spørgsmål, der lægger op til at fortsætte samtalen. 

DRØMMEJOBBET ER INDENFOR RÆKKEVIDDE...

…du skal bare lige igennem et par tests.

Mange virksomheder beder om, at ansøgere stiller op til en test – eller flere – i forbindelse med jobsamtaler. Betyder det, at man kan dumpe, og at eksamensangst er blevet en naturlig følgesvend til jobsamtalen?

Det behøver det i hvert fald ikke. Testene er ikke kun til for arbejdsgivers bedste. Gennemført korrekt er det et effektivt værktøj til at udpege den rigtige medarbejder til et eksisterende team.

Det kommer også ansøgeren til gode, da det i nogen grad kan bevirke, at teamets samlede færdigheder og kompetencer stemmer overens med de opgaver, der skal løses i fællesskab.

Her er et overblik over de testformer, du kan møde:

Personlighedstests vil typisk være multiple choice med 100-300 udsagn, du skal besvare. Målet er at skabe en personlighedsprofil, som i rekrutteringsøjemed især bruges til sammensætning af teams.

Færdighedstests har rigtige og forkerte svar. Målet er at afdække konkrete færdigheder i forbindelse med en konkret stillingsbeskrivelse.

IQ-tests kræver, at du løser opgaver med fokus på abstrakt tænkning, numerisk og aritmetisk forståelse samt verbale og sproglige evner.

Cases vil typisk indebære, at du bliver bedt om at forholde dig til en konkret problemstilling. Her får du mulighed for at vise, hvordan du håndterer og formidler løsningen på den give problemstilling. Nogle steder vil du få udleveret casen, så du kan forberede dig hjemmefra, andre steder får du den præsenteret umiddelbart før interview.

Vær opmærksom på, at de fleste tests har en tidsbegrænsning. Hvis der er det, vil det være tydeliggjort.

Før testen:

• Undersøg om testen bliver fulgt op af en personlig evaluering. Det gør den de fleste steder, men nogle rekrutteringsansvarlige ser udelukkende testen som et redskab til at udvælge, hvem der skal inviteres gennem nåleøjet – til samtale. Bed gerne om en personlig opfølgning, da det kan være en kilde til potentiel ny viden om dig selv, som kan benyttes i evt. videre jobsøgning.

• Undersøg hvilken testform du er inviteret til og forbered dig evt. ved at søge efter lignende tests på nettet.

Efter testen:

• Bed om at få personlig feedback på dine besvarelser – måske du lærer noget om dig selv, som du kan bruge i evt. videre jobsøgning.

Læs mere

STANDARDPLUS-PAKKEN

TEKSTANNONCE MED DOBBELT SYNLIGHED

Det får du:

• 4 ugers målrettet eksponering af din virksomhed og
jobannonce på Maskinmesterjob.dk.


• Synlighed over for 14.000 tekniske specialister
i Maskinmesterjobs nyhedsbrev.


• Opslag med din annonce på Maskinmesterjobs
Facebook og LinkedIn.


• En 1/2-sides annonce i fagmagasinet
Maskinmesteren.

PRIS
10.995 KR. (EKS. MOMS)

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

 1. Kontakt mediakonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146/dosc@stibo.com eller Maskinmestrenes Forening på 3336 4920/ maskinmesterjob@mmf.dk.

 2. Send materiale bestående af:
  Annonceteksten i et worddokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt relevante brancher til opsætning af søgekriterier:
  Service/handel/rådgivni g, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.

 3. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat senest kl. 9.00 næste dag.

 4. Din jobannonce er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.