Skip to content

OM

MASKINMESTRENES

FORENING

Om Maskinmestrenes Forening

Velkommen til Maskinmestrene Forening.

Se vores velkomstvideo HER (54 sekunder).

Vi er en organisation for flere end 14.500 tekniske ledere, dual officers og tekniske managers offshore, som er uddannet fra en maskinmesterskole eller et maritimt uddannelsescenter.

Maskinmestre arbejder i blandt andet produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, rensningsanlæg og i energiforsyningsselskaber samt inden for offshore vind-, olie- eller gasproduktion. De kan også være ansat som tekniske ledere på hospitaler og i andre større bygningskomplekser, udvikle energieffektivisering både til lands og til søs eller beskæftige sig med service, handel og rådgivning.

Maskinmestre er både ledere og arbejdstagere, og vi tilbyder individuel juridisk og økonomisk rådgivning om alle former for løn- og arbejdsvilkår. Foreningens bestyrelse forhandler, opsiger og indgår desuden en lang række kollektive overenskomster på medlemmernes vegne. Mange opgaver løses i tæt samarbejde med talsmænd, brancheråd og øvrige tillidsrepræsentanter.

Udadtil varetager vi medlemmernes interesser nationalt og internationalt gennem samarbejde med en lang række organisationer og ved at være repræsenterede i råd, nævn og udvalg, der har indflydelse på forhold omkring maskinmestrenes virke. Foreningen er partipolitisk neutral og økonomisk uafhængig.

Maskinmestrenes Forening er stiftet i 1873 og har til huse på Sankt Annæ Plads 16 i København. 

VIL DU VIDE MERE?

Skriv eller ring til os – vi sidder klar til at hjælpe dig mandag – torsdag mellem kl. 9 og 15 samt fredag mellem kl. 9.30 og 15.

mf@mmf.dk / 3336 4920

Kommer du forbi Maskinmestrenes Hus i København, giver vi gerne en kop kaffe og en rundvisning.

Se vores velkomstvideo HER (54 sekunder).

Scroll ned og find genveje til blandt andet bestyrelse, sekretariat, vedtægter, mission, vision, strategi og årsberetning.

MASKINMESTRENES FORENINGS FÆLLESFOND

Annonce for ansøgning kommer i fagmagasinet ‘Maskinmesteren’ to gange årligt i februar og november.

Mere end

14.500

medlemmer

19

medarbejdere varetager
dine interesser

Dimittend-
organisation siden

1873

Dit faglige fællesskab

VI ER EN ORGANISATION FOR FLERE END 14.500
TEKNISKE LEDERE, DUAL OFFICERS OG TEKNISKE
MANAGERS OFFSHORE

STRATEGI

 • Branding:
  Udbrede viden om maskinmesterprofessionen.

 • Synlighed:
  Øge medlemmernes kendskabsgrad til services og produkter.

 • Service & Rådgivning:
  Varetage medlemmernes interesser og aktuelle behov.

 • Rekruttering & fastholdelse:
  Få de studerende ind som studiemedlemmer og fastholde aktive og seniormedlemmer.

 • Udvikling af professionen:
  At være relevant på fremtidens arbejdsmarked.

 • Stærkt sekretariat:
  At skabe gode rammer for at kunne indfri medlemmernes berettigede forventninger.

MISSION

Vores mission er at udvikle og styrke værdien af maskinmesterprofessionen - i samfundet og for den enkelte.

VISION

Vores vision er at være en nøglespiller i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund.

MF bidrager til at sikre den enkelte maskinmester attraktive lønforhold og arbejdsvilkår.

VEDTÆGTER

Forretningsordener og øvrige vedtægter for Maskinmestrenes Forenings brancheråd, kredse og klubber kan rekvireres i sekretariatet mf@mmf.dk / 3336 4920.

ÅRSBERETNING

RÅD OG UDVALG

Maskinmestrenes Forening er repræsenteret i en række politiske og fagtekniske råd, bestyrelser og udvalg.

Se listen over råd og udvalg her.

THE NORDIC ENGINEER OFFICER FEDERATION (NMF)

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.