Skip to content

OM

MASKINMESTRENES

FORENING

BESTYRELSEN

Bestyrelsen er valgt af medlemmerne og har som opgave at varetage medlemmernes interesser.

Bestyrelsen består af en formand og 14 aktive medlemmer. Af de 14 medlemmer er syv ansatte på land og syv tilknyttet maritime/offshore erhverv. I bestyrelsen sidder desuden en observatør fra Maskinmesterstuderendes Landsråd, to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter.

Bestyrelsen vælges af medlemmerne for en fireårig periode.

FORMAND

Lars Have Hansen
Formand

 

Valgperiode 2023 - 2027

Land

Gert Klitgaard Jacobsen
Supervisor Inspection and Lubrication

Valgperiode 2022 - 2026

Henning Horn
Inspektør/ledende maskinmester

Valgperiode 2024 - 2028

Kasper Barrett
Maskinmester


Valgperiode 2022 - 2026

Kenneth Sørensen
Regional Sales Manager


Valgperiode 2024 - 2028

Majbrit Grymer Hoppe
Driftschef

 

Valgperiode 2024 - 2028

Peter Skovgaard
Lektor

 

Valgperiode 2024 - 2028

Rasmus Egedal Lynge
Adm. direktør

Næstformand

Valgperiode 2022 - 2026

MARITIM/OFFSHORE

Henrik Amstrup Lauritsen
Maskinchef

Valgperiode 2022 - 2026

Jan Rose Andresen
Rig Operation Manager

Valgperiode 2024 - 2028

Kim Balsby Guldhammer
Maskinmester

Valgperiode 2022 - 2026

Mads Jonsen
Maskinchef

Valgperiode 2024 - 2028

Morten Bastrup Kold
Maskinchef

Valgperiode 2022 - 2026

Morten Wehner
Maskinchef

Valgperiode 2024 - 2028

Peter Buch Dubery
Maskinchef

Valgperiode 2022 - 2026

KRITISKE REVISORER OG SUPPLEANTER

Jens Christian Sahl
Production & Project Manager

Kritisk revisor


Valgperiode 2024 - 2028

Martin Vange Larsen
Energi- og procesplanlægger

Kritisk revisor suppleant


Valgperiode 2022 - 2026

Niels Palm-Henriksen
Energiplanlægger / maskinmester

Kritisk revisor

Valgperiode 2022 - 2026

Jacob Musse Rasmussen
Corrective Maintenance Manager

Kritisk revisor suppleant

Valgperiode 2024 - 2028

OBSERVATØR

Magnus Grønbek Bager
Studerende

Maskinmesterstuderendes Landsråd