Skip to content

OM

MASKINMESTRENES

FORENING

BESTYRELSEN

Bestyrelsen er valgt af medlemmerne og har som opgave at varetage medlemmernes interesser.

Bestyrelsen består af en formand og 14 aktive medlemmer. Af de 14 medlemmer er syv ansatte på land og syv tilknyttet maritime/offshore erhverv. I bestyrelsen sidder desuden en observatør fra Maskinmesterstuderendes Landsråd, to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter.

Bestyrelsen vælges af medlemmerne for en fireårig periode.

FORMAND

Lars Have Hansen
Formand

 

Valgperiode 2023 - 2027

Land

Gert Klitgaard Jacobsen
Supervisor Inspection and Lubrication

Valgperiode 2022 - 2026

Henning Horn
Inspektør/ledende maskinmester

 

Valgperiode 2020 - 2024

Kasper Barrett
Maskinmester

 

Valgperiode 2022 - 2026

Kenneth Sørensen
Regional Sales Manager

Valgperiode 2020 - 2024

Majbrit Grymer Hoppe
Driftschef

 

Valgperiode 2020 - 2024

Peter Skovgaard
Lektor

 

Valgperiode 2020 - 2024

Rasmus Egedal Lynge
Adm. direktør

Næstformand

Valgperiode 2022 - 2026

MARITIM/OFFSHORE

Henrik Amstrup Lauritsen
Maskinchef

 

Valgperiode 2022 - 2026

Henrik Bjørndal Pedersen
Maskinchef

 

Valgperiode 2020 - 2024

Jan Rose Andresen
Rig Operation Manager

 

Valgperiode 2020 - 2024

Kim Balsby Guldhammer
Maskinmester

Valgperiode 2022 - 2026

Mia Emiliussen
Maskinmester

 

Valgperiode 2020 - 2024

Morten Bastrup Kold
Maskinchef

 

Valgperiode 2022 - 2026

Peter Buch Dubery
Maskinchef

 

Valgperiode 2022 - 2026

KRITISKE REVISORER OG SUPPLEANTER

Jens Christian Sahl
Production & Project Manager

Kritisk revisor

 

Valgperiode 2020 - 2024

Martin Vange Larsen
Energi- og procesplanlægger

Kritisk revisor suppleant

 

Valgperiode 2022 - 2026

Niels Palm-Henriksen
Energiplanlægger / maskinmester

Kritisk revisor

 

Valgperiode 2022 - 2026

Jacob Musse Rasmussen
Corrective Maintenance Manager

Kritisk revisor suppleant

 

Valgperiode 2021 - 2024

OBSERVATØR

Magnus Grønbek Bager
Studerende

Maskinmesterstuderendes Landsråd