Skip to content

OM

MASKINMESTRENES

FORENING

Brancheråd

Maskinmestrenes Forening har etableret fem brancheråd inden for følgende områder: El- og Kraftvarmeværker, Industri, Offshore, Søfart og Offentligt ansatte.

I brancherådene har du mulighed for at drøfte og sætte fokus på særlige branchespecifikke forhold. Dermed fungerer brancherådene som et vigtigt bindeled mellem de respektive brancher og foreningens bestyrelse.

Som sparringspartner og idégenerator for bestyrelsen og sekretariatet bidrager brancherådene således til, at foreningens initiativer hele tiden matcher den udvikling, der foregår inden for de mange forskellige erhvervsområder, som foreningens medlemmer er beskæftiget inden for.

Besøg de forskellige brancheråd her: