Skip to content

MASKINMESTERSTUDERENDES

LANDSRÅD

DE STUDERENDES TALERØR

Maskinmester
studerendes Landsråd
– de studerendes talerør

Maskinmesterstuderendes Landsråd (MSL) består af studerende fra maskinmesterskolerne og de maritime uddannelsescentre. MSL forener landets seks skoler samt TMO´er under én fælles organisation.

Landsrådets primære funktion er at virke som talerør for de studerende, så fælles og aktuelle problemstillinger viderebringes, såsom:

  • Løbende evaluering af uddannelsens kvalitet
  • Løbende evaluering af valgfag
  • Dual Purpose uddannelsen og dualernes tilhørsforhold til en faglig organisation
  • Teknisk Manager Offshore uddannelsen og TMO’ernes tilhørsforhold til en faglig organisation

MSL skaber også socialt samvær på tværs af skolerne eksempelvis som arrangør af en årlig fodboldturnering.

Landsrådet arbejder tæt sammen med Maskinmestrenes Forening og har en observatør i foreningens bestyrelse.

Brug Maskinmesterstuderendes Landsråd til at styrke dit faglige netværk, få politisk indflydelse og få hurtig sparring her og nu.

HVAD ER MSL?

MSL forener landets seks uddannelsesinstitutioner og samler dem under en fælles organisation, som stiller gode rammer til rådighed for at forbedre og videreudvikle uddannelsen samt studiemiljøet.

HVAD KAN MSL?

MSL bygger bro mellem landets skoler og de studerende og sikrer en løbende udveksling af viden og erfaringer, som kan blive virkeliggjort på din skole i samarbejde med de studerendes råd.

HVAD VIL MSL?

Vi vil beskytte, forstærke og formidle den studerendes stemme.

Vi vil aktivt sørge for at forbedre uddannelsen som helhed.