Skip to content

FAGLIGE KURSER

VI HJÆLPER DIG MED AT SÆTTE FOKUS PÅ DIN

KARRIERE OG FAGLIGE UDVIKLING

FORHANDLINGSTEKNIK

Forhandlingsteknik – opnå bedre resultater og større gensidig tilfredshed, når du forhandler. 

Forhandlinger sker oftest med udgangspunkt i relationer, som vi ønsker at fastholde over tid. Forhandlingen kræver derfor en ligeværdig tilgang, som sikrer, at begge føler sig som vindere.  

Med baggrund i adfærdspsykologien vil du lære at forstå, hvordan mennesker træffer beslutninger. Du vil blive introduceret til psykologien bag adfærdsdesign, som vil gøre det let at designe en knivskarp forhandlingsproces

KOMMUNIKATION OG
SAMARBEJDE

Kommunikation og samarbejde i teori og praksis – bliv endnu bedre og mere effektiv i din kommunikation med andre.

Den svære samtale


Den svære samtale
– få konkrete indsigter og værktøjer til at håndtere den.

Optimér din
pensionsopsparing

Optimér din pensionsopsparing, dit arbejde og din livsstil – bliv klogere på forskellige aspekter af den tredje alder.

Stressreducering og trivselsfremme

Stressreducering og trivselsfremme for medarbejdere og ledere – lær om stress, arbejdsliv og livet uden for arbejdet.

Talsmandsrollen

Talsmandsrollen i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og egne interesser – bliv klædt på til din rolle som talsmand/ tillidsrepræsentant.

Uddannelse i bestyrelsesarbejde

Uddannelse i bestyrelsesarbejde – Læring om struktur- og procesværktøjer for bedre bestyrelsesarbejde.

DEN NYE LEDER

Den nye leder – få praktiske værktøjer til at udfylde en ny og krævende rolle.

Du får dit eget personlige kompetencespejl og udviklingsplan, så du kan få succes i den nye rolle. Du lærer at se og dyrke dine kollegaers styrker og udviklingspotentialer og får styr på de alle de grundlæggende ledelsesværktøjer som eksempelvis effektivitet, målsætninger, kommunikation, delegering, motivation og medarbejderudvikling.

Bliv dygtig til at skabe dig tid og rum til ledelse i en ofte travl hverdag.

OVERTAL ANDRE TIL
AT SIGE JA

Overtal andre til at sige JA – lær psykologien bag.

Du får indsigt i de ubevidste mønstre og overbevisninger, som hjernen reagerer på, og som kan bruges, når du gerne vil opnå et JA.

Forskningen bag neuromarketing har bevist, hvor effektivt mennesker ubevidst kan påvirkes i
deres beslutningsproces, da hjernen helst vil træffe enkle beslutninger på det ubevidste plan.

Du lærer 6 metoder og principper samt 6 universelle overtalelsesmetoder, der kan bruges for at få andre til at sige JA!

PRÆSENTATIONSTEKNIK

Præsentationsteknik med gennemslagskraft – bliv klogere på, hvordan du brænder igennem med dit budskab.

Hvad enten du sælger, fremlægger idéer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes opmærksomhed. Det lærer du på dette kursus i
præsentationsteknik.

Du får værktøjer, træning og feedback, så du kan stille dig op foran en forsamling og brænde igennem. 

PROJEKTLEDELSE

Projektledelse af komplekse projekter – opnå viden om den sikre vej til projektsucces – også selvom projektet er stort og komplekst.

Professionel projektledelse og samskabelse mellem flere aktører er afgørende for at løse store, komplekse udfordringer, men storstilede offentlige og private projekter – ofte med mange forskelligartede interessenter – kører ofte af sporet. 

Få en mere sikker vej til projektsucces for ALLE
interessenter i projektværdikæden med et særligt fokus på projektkultur og ÅBEN vidensdeling.

PROJEKTARBEJDE

Projektarbejde – bliv klædt på til processen fra god opstart til færdigt produkt.

Driftsbekendtgørelsen nr. 1608

Formålet med kurset Driftsbekendtgørelsen nr. 1608 er at præcisere personalets funktion og ansvar under udførelse af arbejdsaktiviteter på høj- og lavspændingsanlæg som arbejds- og holdleder, samt koblinger på høj-spændingsanlæg.

Du trænes blandt andet i anvendelse af Driftsbekendtgørelse nr. 1608 (Drift af elektriske anlæg), samt standarden DS/EN 50110-1 om elsikkerhed.

DS/HD 60364 standardserien

DS/HD 60364 standardserien – få en forståelse for, hvordan du skal anvende standardserien DS/HD 60364 (håndbog 183) sammen med installationsbekendtgørelsen 1082, som har afløst SB 6 bogen.

Hvordan kan du udføre en ny installation og hvilke forhold og krav er der ved udvidelse af en eksisterende krav.

Vi ser på de fortolkninger, der er ved anvendelse af standardserien DS/HD 60364.

Maskinsikkerhed DS/EN 60204-1:2018

Ved deltagelse på kurset Maskinsikkerhed DS/EN 60204-1 vil du få et bredt kendskab til den nye udgave af denne standard (ED 6).

Du vil få kendskab til den overordnede opbygning af systemet med de direktiver, som er relevante for installationer på maskiner med fokus på Maskindirektivet MD, Lav-spændingsdirektivet LVD, EMC direktivet og det system af standarder, som findes under maskindirektivet.

Pumper og pumpeapplikationer

Kurset Pumper og Pumpeapplikationer afholdes i samarbejde med Grundfos, og du vil igennem dagen lære om blandt andet generel pumpeteori, pumpetyper, virkningsgrader, energioptimering og produktionsteknologi.

KURSER HOS TEKNOLOGISK INSTITUT

Som medlem af Maskinmestrenes Forening får du 10 procent rabat på en lang række af kurser udbudt af Teknologisk Institut. Rabatten gælder for kurser mærket med koden A.

Skriv til os på mf@mmf.dk med angivelse af, hvilket kursus du ønsker at tilmelde dig.

KURSER & KONFERENCER HOS DANVAK

Som medlem af Maskinmestrenes Forening kan du deltage i kurser og konferencer hos Danvak til medlemspris. Danvak tilbyder kompeenceudvikling for personer, der interesserer sig for de tekniske installationer i byggeriet.

Ved tilmelding skal du blot notere i kommentarfeltet, at du er medlem af Maskinmestrenes Forening, så du får rabat på deltagergebyret.

STYRK DIN MENTALE SUNDHED OG DINE MENTALE TEKNIKKER

En del af vores mentale set up er struktureret omkring en række bias, som er en særlig og ofte forenklet måde at betragte verden og andre mennesker på.

Det og meget mere underviser erhvervspsykolog og coach Lone Mandix dig i på dette kursus.

PERSONALEJURA

For talsmænd og tillidsrepræsentanter

Kurset henvender sig fortrinsvis til tillidsrepræsentanter og talsmænd indenfor både den offentlige og private sektor samt det maritime hverv.

Oplægsholdere vil være jurister fra arbejdsmarkedsafdelingen, der har indgående kendskab til maskinmestrenes ansættelsesformer og arbejdspladser.

TAVLESTANDARNE DS/EN 61439

Ved deltagelse på kursus i Tavlestanderne DS/EN 61439 serien vil du får et bredt kendskab til de tavletyper der findes i denne serie, samt hvordan du skal bruge maskinsikkerhed DS/EN 60204-1 sammen med tavlestandarden.

Du vil få kendskab til den overordnede opbygning af en tavle i installationer og på maskiner.

Hvornår?

I vores aktivitetsoversigt kan du holde dig opdateret på, hvornår kurserne afholdes næste gang.