Skip to content

FAGLIGE KURSER

VI HJÆLPER DIG MED AT SÆTTE FOKUS PÅ DIN

KARRIERE OG FAGLIGE UDVIKLING

TALSMANDSROLLEN I SPÆNDINGSFELTET MELLEM LEDELSE, KOLLEGAER OG EGNE INTERESSER

Hvordan sikrer man sig at arbejde for egen gruppe og samtidigt mod opfyldelse af firmaets mål og visioner på en måde, så ens egne ambitioner og arbejdsmæssige drømme indfries og ens markedsværdi stiger. Det er det overordnede formål med kurset.

Målet er, at deltageren efter kurset er udstyret med værktøjer og er blevet sikker i brugen heraf til at indtage en betydelig rolle som talsmand.

Indhold:

  • Talsmandsrollen, forventningerne til denne
  • Hvordan klargør du dig til udfordringerne? Målsætning, og fastholdelse af personlig og faglig integritet
  • Hvordan fungerer ledelsens logik, og hvor kan du drage fordel af den viden som talsmand
  • Planlægning af strategier for virket som talsmand
  • Hvilke psykologiske mekanismer kan ’trikkes’ af omgivelsernes forventninger til dig, og hvordan du håndterer dem
  • Hvordan håndteres konfliktsituationer, mediation som arbejdsinstrument (træning heri)
  • Cases med vanskelige situationer for rollevaretagelsen
  • Praktisk anvendelse i din egen hverdag

Udbytte:
Du vil få en grundig uddannelse med vægt på redskaber til at styrke talsmandsrollen, der vil give dig mulighed for at udvikle dine egen og sikre måde at fungere på til gavn for din gruppe, virksomheden og din egen fremtid.

Du vil blive endnu mere opmærksom på dine egne styrker og handlemuligheder, samt blive endnu bedre til at opfange og bruge andres reaktioner og behov.

PRAKTISK INFORMATION

Pris
Kurset udbydes kun til talsmænd og tillidsrepræsentanter i Maskinmestrenes Forening, som deltager uden beregning.

Kurset varer to dage, og prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale, overnatning og forplejning.

Hvornår?
Hold øje med vores aktivitetskalender og se, hvornår kurset afholdes næste gang. Tilmelding er nødvendig.

Yderligere information
Kontakt Lisbeth Haastrup på 2267 6131 / lgh@mmf.dk.