FÆRDIGUDDANNET MASKINMESTER MED MOD PÅ MERE UDDANNELSE?

Her har vi oplistet nogle spændende og interessante efteruddannelsesmuligheder.

Listen er langt fra udtømmende og tager ej heller højde for, hvorvidt du er uddannet maskinmester, før uddannelsen blev en bacheloruddannelse i 2006, om du har en håndværksmæssig eller gymnasial baggrund m.v., men vi håber, at det kan være en god guideline til dig, som går med ønske om at videreuddanne dig.

Med andre ord kan det være din anledning til at tage fat i det pågældende uddannelsessted og få afklaret spørgsmål som eksempelvis adgangskrav, merit, *ECTS-point, pris, fjernundervisning etc.

Er der uddannelser, du synes mangler, eller unøjagtigheder i de angivne oplysninger, så send os endelig en mail på mf@mmf.dk.

God fornøjelse!

KONKRET EFTERUDDANNELSE

Klik ind på det område, som har din interesse, og bliv klogere på, hvilke konkrete tilbud, der er til dig som maskinmester.

OPFYLDER DU IKKE DE FORMELLE KRAV?

Har du mulighed for at få foretaget en såkaldt individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering). En vurdering, du har krav på at kunne få foretaget af uddannelsesstedet, når der tale om en uddannelse på diplom niveau eller en videregående voksenuddannelse (VVU).

Her vil du få vurderet din viden, færdigheder og kompetencer med henblik på en afklaring af, om du har de fornødne kvalifikationer i forhold til den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

Vurderingen foretages af den uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen. Hvis du umiddelbart ikke bliver anerkendt, kan det dog eventuelt understøttes af et forløb på op til én uge ved interviews, vurderingsskemaer, test eller prøver.

Du kan læse meget mere på Uddannelsesguiden eller på Retsinformation.

HAR DU BRUG FOR SPARRING?

Har du brug for yderligere information eller en snak om, hvad der kan være den bedste vej at gå for dig, er du altid velkommen til at kontakte os på 3336 4920 / mf@mmf.dk.

FAGLIGE KURSER

Vi tilbyder en række kurser og efteruddannelser, som styrker din karriere og din faglige udvikling – eksempelvis som leder, forretningsudvikler eller som projektleder.

DET ER VIGTIGT AT UDVIKLE DIN KARRIERE HELE LIVET

Som medlem hos os tilbyder vi inspiration og faglig rådgivning.

På Maskinmesterjob.dk samler vi alle relevante stillinger for maskinmestre. Her kan du desuden finde spændende portrætter af maskinmestre og få inspiration til nye måder at bruge din tekniske baggrund på.

Du kan også kontakte os og få målrettet sparring tilpasset netop din situation.