KARRIERERÅDGIVNING
& -UDVIKLING

AT ARBEJDE ER AT LEVE!

En lettere omskrivning af et velkendt citat fra H. C. Andersens ”Mit Livs Eventyr”. 

Som maskinmester kan du med rette være stolt af din uddannelse, profession og arbejde. Og du er sandsynligvis beskæftiget inden for et område i hurtig udvikling. 

Men hvor skal du egentlig hen i din karriere – dit arbejdsliv? 

Vi kan alle have perioder, hvor vi kan være en lille smule i tvivl. Eller omvendt overbevist om, at NU skal vi videre. Derfor er det vigtigt, at du overvejer din karriere hele livet. 

Afspil video

VI TILBYDER INSPIRATION OG FAGLIG RÅDGIVNING

Sidder du og har lidt udfordringer med en ansøgning, CV, din LinkedIn-profil eller er du måske blot gået en lille smule i stå i dit nuværende job, så tag endelig fat i os.

Kæmper du lidt med din jobglæde, overvejelser om hvorvidt du reelt er stresset, eller om din personprofil måske nu også passer i de nuværende rammer – eller måske i et kommende job? Du finder masser af inspiration i vores job- og karrieresite, og du er også altid meget velkommen til at kontakte vores karriererådgivere.

 

DET ER VIGTIGT AT UDVIKLE DIN KARRIERE HELE LIVET

Som maskinmester kommer du igennem forskellige faser i din karriere.

Hvorfor en karriereplan?
En effektiv karriereplan skal være energigivende og bygge på dine styrker, evner og talenter. Den skal sikre, at du de kommende tre år udvikler og udfordrer dig fagligt og personligt i den retning, du selv drømmer om.

Hvordan?
For at sikre, at du kommer rundt om alle relevante elementer, kan du med fordel bruge SMART-modellen.

SMART-modellen er et værktøj, som gør det lettere for dig at sætte et mål og nå det. Du har sikkert oplevet, at du har sat dig et mål, som du ikke har realiseret. Det betyder ikke nødvendigvis, at du ikke var god nok, for måske var det i stedet målet, der trængte til at blive skarpere formuleret. SMART-modellen hjælper dig til at stille skarpe mål, som er lettere at kommunikere til andre og følge op på.

FÅ INSPIRATION TIL DIN KARRIERE

Jobglæde og trivsel betyder alverden, for job og arbejdsliv optager meget af vores vågne tid. I lange perioder ser vi måske endda mere til kollegaer end til familien.

Det giver derfor god mening at sørge for, at jobglæden er inviteret med om bord.

Den giver dig klar besked, og du finder ud af, hvilke områder der fylder mest hos dig, og ikke mindst hvad du eventuelt kan tage fat i for at forbedre din jobglæde.

Det tager ca. fem minutter at besvare de forskellige udsagn. Tag testen her.

Uanset du tager testen eller ej og et eventuelt udfald, er du altid velkommen til at kontakte vores karrierekonsulent eller Arbejdsmarkedsafdeling for en snak om din nuværende situation.  
Det kan jo også være, at du med fordel skal sættes i kontakt med Trivselslinjen og en snak med en socialrådgiver, psykolog m.v.. Det finder vi ud af i fællesskab.

Du ringer bare på 3336-4920.

Stress er en langvarig psykisk reaktion på ekstra krævende livsomstændigheder. Øgede krav på jobbet, dødsfald, sygdom, alvorlig ulykke, skilsmisse, familieproblemer mv.

En kortvarig, akut stressreaktion er hensigtsmæssig, når man skal yde sit bedste, men langvarig stress kan medføre fysiske og psykiske problemer.

Stress kan føre til hjertekarsygdomme og psykiske lidelser (særligt depression).

Tag denne lille test og se, om dine eventuelle symptomer giver anledning til, at du bør reagere i tide.

Det tager ca. fem minutter at besvare de 15 spørgsmål. Tag testen her.

Uanset du tager testen eller ej og et eventuelt udfald, er du altid velkommen til at kontakte vores karrierekonsulent eller Arbejdsmarkedsafdeling for en snak om din nuværende situation.  
Det kan jo også være, at du med fordel skal sættes i kontakt med Trivselslinjen og en snak med en socialrådgiver, psykolog m.v.. Det finder vi ud af i fællesskab. 

Du ringer bare på 3336-4920.

MENTORORDNING

Som medlem af Maskinmestrenes Forening kan du tilmelde dig vores skræddersyet mentorordning – enten som mentor eller mentee.

Mentorordningen går ud på, at en erfaren kollega (en mentor) stiller sine kompetencer samt faglighed og erfaring til rådighed for en anden kollega (en mentee). En mentee, der er nyuddannet, i første job, erfaren medarbejder eller leder.

KARRIERESKIFTE

Overvejer du et karrieskifte?

Strategier og målsætninger skaber succes
Jesper Fjord lavede i 2017 et bemærkelsesværdigt karriereskifte. Et skifte han ikke har fortrudt, og hvor strategier, visioner og målsætninger har været med til at skabe succes.

Jesper Fjord havde gang i en god karriere som Head of Maintenance Strategies hos Siemens, og derfor var det et sats at droppe den gode og sikre karriere for at åbne sin egen cykelforretning. Tilmed i en branche som er udfordret, og hvor mange cykler sælges billigt på nettet.

»Jeg gjorde mig selvfølgelig nogle tanker omkring, at livet som selvstændig er noget mere usikkert, men jeg havde længe gået med en drøm om at blive selvstændig, og cykling har igennem mange år været min store fritidsinteresse,« siger Jesper Fjord.

Det skulle da også hurtigt vise sig, at det var en god beslutning.

Cykelforretningen blev en succes og flyttede i 2019 til større og bedre beliggende lokaler i Varde. En præstation som er bemærkelsesværdig, da mange små, fysiske cykelforretninger har det svært, men Jesper driver sin forretning anderledes end mange af sine konkurrenter. Han bruger nogle af de kompetencer, han har tilegnet sig i sin tidligere karriere og under uddannelsen til maskinmester.

»Jeg arbejder med strategier, visioner, værdier og målsætninger. Det er både kort- og langsigtede strategier, og rent praktisk har jeg hængt dem op i personalerummet i butikken, så vi alle ved, hvilken retning vi arbejder imod og hvorfor. Vi taler også om det i butikken, så medarbejderne er med inde over og ved, hvorfor vi gør, som vi gør,« siger Jesper Fjord, som samtidig peger på, at hans mange år som leder i energibranchen har givet ham nogle brugbare kompetencer, der kommer ham til gode i livet som selvstændig cykelforhandler.

»Jeg er ret sikker på, at jeg er lykkedes med at få forhandlet nogle gode kontrakter på plads, når jeg har siddet og forhandlet med udenlandske leverandører. For når de har snakket om eksempelvis KPI’er, har jeg haft helt styr på, hvad det er, da det fyldte meget i mine gamle stillinger. Det er jeg ikke sikker på, at man nødvendigvis ved, og det har gavnet mig meget,« siger han.

Frihed som selvstændig
De økonomiske begrænsninger er en af udfordringerne ved livet som selvstændig, men udfordringerne skal hele tiden vejes op imod fordelene.

En af grundende til at Jesper Fjord gerne ville være selvstændig var, at han savnede en mere smidig og fleksibel virksomhedsstruktur, hvor der ikke var så langt fra idé til handling. Det kan være vanskeligt at efterleve i en stor international organisation, men det er noget nemmere, når det er fire mennesker rundt om et bord, der skal beslutte, hvad der skal ske, og som efterfølgende selv skal udføre beslutningerne.

»Denne frihed og smidighed sætter jeg virkelig pris på, og jeg synes, det er sjovt. Uden den korte vej fra idé til handling havde jeg heller ikke kunne gennemføre min seneste strategiske beslutning, som er at opkøbe endnu en cykelforretning,« siger Jesper Fjord

Med den nylige investering i endnu en cykelforretning har Jesper Fjord taget endnu et strategisk skridt i den retning, som han håber og tror på kommer til at præge hans fremtidige karriere.

»Jeg håber på, at forretningen kan få en størrelse, så jeg ikke længere behøver at koncentrere mig om økonomien hele tiden. I stedet vil jeg gerne kunne bruge endnu mere tid på strategier og salgsarbejde,« siger han.
Læs mere

INDIVIDUEL COACHING

Individuel coaching er gratis for dig, som har behov for en bedre balance og trivsel i dit (arbejds-)liv eller måske skal håndtere en tendens til stress.

Ønsker du at gøre noget nyt i dit liv eller blive afklaret i forhold til dit nuværende job for at komme godt videre? Du har muligvis behov for større klarhed om f.eks. retning, kompetencer eller handlemuligheder? Eller du ønsker støtte i en forandringsproces, der påvirker dig og måske dine omgivelser? Det kunne være f.eks. nyt job, ny funktion eller ny organisering.

Med andre ord kan du have brug for at blive afklaret i forhold til:

  • Personlig udvikling
  • Træffe gode beslutninger ud fra egne ønsker og behov
  • Idéer til, hvordan du bedre bringer dine personlige ressourcer i spil
  • Blive bevidst om egne værdier
  • Nå et konkret mål
  • Optimere brugen af din tid
  • Indsigt til at styrke og forbedre dine relationer og dit samarbejde med andre
  • Opnå større motivation i jobbet

 

Som medlem af Maskinmestrenes Forening, har du mulighed for at få individuel coaching gratis som en del af dit medlemskab. Du er velkommen til at kontakte Lisbeth Haastrup for yderligere information – 2267 6131 / lgh@mmf.dk.