Skip to content

GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Vi afholder vores 151. ordinære generalforsamling onsdag den 08. marts 2023 kl. 18.00 på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København med nedenstående program og dagsorden:

Program

Kl. 17.00 Ankomst og sandwich
Kl. 18.00 Prisoverrækkelse og generalforsamling
Kl. 20.00 Spisning og kollegialt samvær (tidspunktet er vejledende)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og sekretær
  2. Beretning for året 2022
  3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2021 til 30. juni 2022
  4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2023 til 30. juni 2024
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen i foråret 2023 vælge formand for foreningen for perioden 01. juli 2023 til 30. juni 2027.

Forslag, samt forslag til formandskandidater, der ønskes optaget, som punkt på generalforsamlingens dagsorden skal være forsynet med 25 stillerunderskrifter og sendes til foreningens forslagsprotokol. Forslag skal være Maskinmestrenes Forening i hænde senest søndag den 15. januar 2023 kl. 12.00.

Ethvert medlem af Maskinmestrenes Forening har adgang til den fysiske generalforsamling uden forudgående tilmelding. Tilmelding til spisning er dog nødvendig og skal ske til Maskinmestrenes Forening via tilmeldingsblanketten på mmf.dk (under ’Kurser og aktiviteter’) senest onsdag den 01. marts 2023.

Generalforsamlingen bliver live-streamet, så du kan deltage fra distancen. Du skal tilmelde dig streamingen for at få tilsendt et link. Tilmelding til live-streaming kan ske på mail mf@mmf.dk senest tirsdag den 07. marts 2022 kl. 12.00. Venligst oplys den mailadresse, hvortil vi skal sende link til streamingen.

Maskinmestrenes Forening følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra myndighederne vedrørende COVID-19 og tager derfor forbehold for ændringer af programsatte aktiviteter.

REGNSKAB OG BUDGET

Foreningen er underlagt årsregnskabsloven og anses i henhold til denne lov som en erhvervsdrivende virksomhed, der yder tjenester, for hvilket den sædvanligvis modtager vederlag.

I henhold til foreningens love og vedtægter løber regnskabsåret fra 01. juli til 30. juni. Administrationen aflægger regnskab for bestyrelsen hvert kvartal på bestyrelsens møder og for medlemmer hvert år på generalforsamlingen.

Regnskabet sendes ligeledes til urafstemning blandt medlemmerne. Den regnskabsmæssige revision foretages af en statsautoriseret revisor. Bilag kontrolleres af to kritiske revisorer, der vælges ved skriftlig afstemning for fire år efter samme retningslinjer, som bestyrelsen vælges. Der føres protokol over bemærkninger til regnskabet.

FIND RELEVANTE DOKUMENTER HER

OBS: Dokumenterne er fra generalforsamlingen 2022. Nye versioner for 2023 opdateres løbende.

Budget 2022-23

Regnskab 2020-21

Årsrapport 2020/21

Årsberetning 2021

Se resultatet af urafstemningen her

STENOGRAFISK REFERAT

Hvis du som medlem ønsker at læse det stenografiske referat, kan dette rekvireres ved henvendelse til Maskinmestrenes Forening på mf@mmf.dk.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.