FÆRDIGUDDANNET MASKINMESTER MED MOD PÅ MERE UDDANNELSE?

Her har vi oplistet nogle spændende og interessante efteruddannelsesmuligheder. 

Listen er langt fra udtømmende og tager ej heller højde for, hvorvidt du er uddannet maskinmester, før uddannelsen blev en bacheloruddannelse i 2006, om du har en håndværksmæssig eller gymnasial baggrund m.v., men vi håber, at det kan være en god guideline til dig, som går med ønske om at videreuddanne dig.

Med andre ord kan det være din anledning til at tage fat i det pågældende uddannelsessted og få afklaret spørgsmål som eksempelvis adgangskrav, merit, *ECTS-point, pris, fjernundervisning etc. 

Er der uddannelser, du synes mangler, eller unøjagtigheder i de angivne oplysninger, så send os endelig en mail på mf@mmf.dk

God fornøjelse!

OPFYLDER DU IKKE DE FORMELLE KRAV?

Har du mulighed for at få foretaget en såkaldt individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering). En vurdering, du har krav på at kunne få foretaget af uddannelsesstedet, når der tale om en uddannelse på diplom niveau eller en videregående voksenuddannelse (VVU).

Her vil du få vurderet din viden, færdigheder og kompetencer med henblik på en afklaring af, om du har de fornødne kvalifikationer i forhold til den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

Vurderingen foretages af den uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen. Hvis du umiddelbart ikke bliver anerkendt, kan det dog eventuelt understøttes af et forløb på op til én uge ved interviews, vurderingsskemaer, test eller prøver.

Du kan læse meget mere på Uddannelsesguiden eller på Retsinformation.

HAR DU BRUG FOR SPARRING?

Har du brug for yderligere information eller en snak om, hvad der kan være den bedste vej at gå for dig, er du altid velkommen til at kontakte os på 3336 4920 / mf@mmf.dk.

ECTS POINT

* ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, der kan benyttes til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i udlandet eller i Danmark. Systemet er udviklet i EU og udtrykker en fælles europæisk standard.

Alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark skal anvende ECTS pointsystemet. ECTS point er overførbare på uddannelser på samme niveau; Master/kandidat – diplom/bachelor – akademi/KVU.

DET ER VIGTIGT AT UDVIKLE
DIN KARRIERE HELE LIVET

Som medlem hos os tilbyder vi inspiration og faglig rådgivning.

På Maskinmesterjob.dk samler vi alle relevante stillinger for maskinmestre. Her kan du desuden finde spændende portrætter af maskinmestre og få inspiration til nye måder at bruge din tekniske baggrund på.

Du kan også kontakte os og få målrettet sparring tilpasset netop din situation.

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

Det kan være afgørende for din karriere og et våben imod arbejdsløshed, at du holder dig ajour med udviklingen inden for maskinmesterprofessionen og dit arbejdsområde.

LÆS OM AUTORISATIONER
OG CERTIFIKATER

Autorisationer og certifikater er et vigtigt skridt videre i din karriere. Klik ind og du kan finde gældende regler for de mest almindelige autorisationer og certifikater.

BLIV TILKNYTTET VORES MENTORORDNING

Formålet er, at menteen kan trække på mentoren i faglig og karrieremæssig sammenhæng og få kompetent sparring, råd og vejledning.

STANDARDPLUS-PAKKEN

TEKSTANNONCE MED DOBBELT SYNLIGHED

Det får du:

• 4 ugers målrettet eksponering af din virksomhed og
jobannonce på Maskinmesterjob.dk.


• Synlighed over for 14.000 tekniske specialister
i Maskinmesterjobs nyhedsbrev.


• Opslag med din annonce på Maskinmesterjobs
Facebook og LinkedIn.


• En 1/2-sides annonce i fagmagasinet
Maskinmesteren.

PRIS
10.995 KR. (EKS. MOMS)

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

 1. Kontakt mediakonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146/dosc@stibo.com eller Maskinmestrenes Forening på 3336 4920/ maskinmesterjob@mmf.dk.

 2. Send materiale bestående af:
  Annonceteksten i et worddokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt relevante brancher til opsætning af søgekriterier:
  Service/handel/rådgivni g, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.

 3. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat senest kl. 9.00 næste dag.

 4. Din jobannonce er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.

STANDARD-PAKKEN

DEN KLASSISKE TEKSTANNONCE

• 4 ugers målrettet eksponering af din virksomhed og jobannonce på Maskinmesterjob.dk

• Synlighed over for 14.000 tekniske specialister i Maskinmesterjobs nyhedsbrev

• Opslag med din annonce på Maskinmesterjobs Facebook og LinkedIn

PRIS:
4.995 KRONER (EKS. MOMS)

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

 1. Kontakt mediakonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146/dosc@stibo.com eller Maskinmestrenes Forening på 3336 4920/ maskinmesterjob@mmf.dk.

 2. Send materiale bestående af:
  Annonceteksten i et worddokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt relevante brancher til opsætning af søgekriterier:
  Service/handel/rådgivning, industri, energiforsyning/ vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.

 3. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat senest kl. 9.00 næste dag.

 4. Din jobannonce er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.