DIN FORSYNING

FÅ EN CENTRAL ROLLE I FREMTIDENS FJERNVARME


Hvis du vil være en del af fremtidens bæredygtige forsyning, er DIN Forsyning i Esbjerg et oplagt valg. Der er ambitiøse planer om store investeringer, som i de kommende år vil omstille forsyningen af varme, vand, spildevandsrensning og affaldssortering, så DIN Forsyning bidrager til målet om et mere bæredygtigt samfund.

»Vi arbejder meget med fremtiden og bæredygtighed, og der er implementeret en 2030-strategi, ”Fra dygtige til bæredygtige”, med fokus på udvalgte FN-verdensmål om blandt andet grøn omstilling og bæredygtighed,« siger Ole Lykke, der er ansat som produktionskoordinator for fjernvarmen.

’Fremtidens Fjernvarme’ kræver maskinmestre
DIN Forsyning er en virksomhed i rivende udvikling inden for alle grene – både vand, spildevand, fjernvarme og genbrug, og især ét projekt fylder rigtig meget de kommende år.

DIN Forsyning er i gang med projektet ’Fremtidens Fjernvarme’ med verdens største havvandsvarmepumpe på 50MW, samt en 60MW fliskedel, et 40MW elkedel-anlæg og en ny fordelercentral til fjernvarmen.

»Det er et super spændende projekt, som er med til at sikre den bæredygtige omstilling, og der bliver masser af opgaver for maskinmestre,« siger Ole Lykke

Derfor har DIN Forsyning øget antallet af ansatte maskinmestre markant, så man i skrivende stund har 17 maskinmestre ansat mod tidligere 5.

»Vi skal i fremtiden til selv at producere fjernvarme, hvor vi i dag har som hovedopgave at cirkulere vand rundt i fjernvarmenettet, og denne omstilling kræver ekstra maskinmestre,« forklarer Ole Lykke.

Han er ikke i tvivl om, hvorfor DIN Forsyning er et godt sted for maskinmestre.

»DIN Forsyning ønsker at gå forrest i den grønne omstilling. Hvis man gerne vil forsyningsbranchen, så er DIN Forsyning en virksomhed med gode udviklingsmuligheder,« siger Ole Lykke.

 

FAKTA OM VIRKSOMHEDEN

Ansatte

Globalt –
Danmark 250
Maskinmestre i Danmark 17

Fokus

DIN Forsyning leverer varme og rent vand og håndterer spildevand i Varde og Esbjerg kommune og står for affald og genbrug i Esbjerg og Varde kommune. DIN Forsyning er desuden i gang med et stort projekt om fremtidens fjernvarme, som omfatter en række rigtig spændende opgaver. 

Ansvar

Kvalitetskontrol
Vandbehandling
Vandforsyning
Vandrensning
Ledelse
Hydraulik 
Energiforsyning
Teknisk rådgivning
Køle- varmeteknologi
Energiproduktion
Transmission

Tilbud til studerende

Der er gode muligheder for
at skrive opgaver og projekter inden for vand, varme og spildevand. Vi er desuden åbne for projektrelaterede praktikophold, hvor der arbejdes med drift- og procesoptimering. 

Adresse

DIN Forsyning
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N
Tel. 7474 7474

Besøg os på
www.dinforsyning.dk

Følg DINFORSYNING

DINE FORDELE
SOM MEDLEM I MF

STANDARDPLUS-PAKKEN

TEKSTANNONCE MED DOBBELT SYNLIGHED

Det får du:

• 4 ugers målrettet eksponering af din virksomhed og
jobannonce på Maskinmesterjob.dk.


• Synlighed over for 14.000 tekniske specialister
i Maskinmesterjobs nyhedsbrev.


• Opslag med din annonce på Maskinmesterjobs
Facebook og LinkedIn.


• En 1/2-sides annonce i fagmagasinet
Maskinmesteren.

PRIS
10.995 KR. (EKS. MOMS)

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

  1. Kontakt mediakonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146/dosc@stibo.com eller Maskinmestrenes Forening på 3336 4920/ maskinmesterjob@mmf.dk.

  2. Send materiale bestående af:
    Annonceteksten i et worddokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt relevante brancher til opsætning af søgekriterier:
    Service/handel/rådgivni g, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.

  3. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat senest kl. 9.00 næste dag.

  4. Din jobannonce er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.