MANGE MULIGHEDER FOR MASKINMESTRE I ØRSTED

”I Ørsted får du virkelig brugt alle fagene fra maskinmesteruddannelsen.” Sådan siger Peter Visby-Jensen, der har været driftsmester – Operations Engineer – i Ørsted siden 2021. Hans arbejde på Avedøreværket består af at styre og regulere kraftværket, monitorere, at alt kører som det skal og reagere, hvis noget skal laves.

”Det er noget af det allerbedste ved at arbejde i Ørsted, at du kommer hele vejen rundt om mange tekniske områder – fra termodynamik og elektroteknik til vandbehandling og forbrændingsteori. Og hvis der er noget du vil vide mere om, så har vi en løbende dialog med Ørsteds mange specialister,” siger Peter.

”Jeg kan også godt lide at være en del af et stærkt team. Vi er 30 driftsmestre, der sørger for, at værket kører 24/7 året rundt. Selvom vi arbejder på skift, mødes vi også jævnligt for at arbejde sammen. Her er plads til alle – vi har mange forskellige baggrunde og mange forskellige ønsker til vores arbejdsliv.”

Byd ind med det, du kan
Og Peter selv har store ønsker til sit arbejdsliv: på sigt vil han gerne ud af kontrolrummet og arbejde med projektledelse. Trods sin korte tid i Ørsted har han udsigt til at deltage i grønne omstillingsprojekter inden for brintproduktion af overskudsenergi fra Ørsteds vindmøller og fangst af CO2 til brug i den tunge transport.

”Hvis du byder ind med det, du kan, så bliver du hørt, og du kan komme med på projekter inden for det, du synes er spændende. Lederne lytter til vores ønsker, og der er fokus på talent. Så hvis du trives godt i kontrolrummet, får du muligheder der, og hvis du vil specialisere dig inden for et bestemt område, kan det også lade sig gøre, ” siger Peter.

”Mit job i Ørsted giver en bred indgang til energisektoren,” siger Peter: ”Her lærer du lidt af det hele, og du kan udvikle dig inden for det, der interesserer dig, på en spændende arbejdsplads med rigtig mange muligheder.”

FAKTA OM VIRKSOMHEDEN

Ansatte

Globalt 8.000
Danmark 4.200
Maskinmestre i Danmark 300+

Fokus

Ørsted er kåret som det mest bæredygtige energiselskab i Europa og udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer.

Ansvar

Kvalitetskontrol
Service Supply
Vandbehandling
Vandforsyning
Vandrensning
Ledelse
Hydraulik
Offshore-vindmølleteknologi
Energiforsyning
Teknisk rådgivning 
Køle-varmeteknologi
Energiproduktion
Transmission

Tilbud til studerende 

Praktikophold, studiejob og mulighed for at skrive bachelor- eller afgangsprojekt.

Adresse

Ørsted Services
kraftværksvej 53
7000 Fredericia
Tel. 9955 1111

Besøg os på

www.orsted.com

DINE FORDELE
SOM MEDLEM I MF

STANDARDPLUS-PAKKEN

TEKSTANNONCE MED DOBBELT SYNLIGHED

Det får du:

• 4 ugers målrettet eksponering af din virksomhed og
jobannonce på Maskinmesterjob.dk.


• Synlighed over for 14.000 tekniske specialister
i Maskinmesterjobs nyhedsbrev.


• Opslag med din annonce på Maskinmesterjobs
Facebook og LinkedIn.


• En 1/2-sides annonce i fagmagasinet
Maskinmesteren.

PRIS
10.995 KR. (EKS. MOMS)

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

  1. Kontakt mediakonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146/dosc@stibo.com eller Maskinmestrenes Forening på 3336 4920/ maskinmesterjob@mmf.dk.

  2. Send materiale bestående af:
    Annonceteksten i et worddokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt relevante brancher til opsætning af søgekriterier:
    Service/handel/rådgivni g, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.

  3. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat senest kl. 9.00 næste dag.

  4. Din jobannonce er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.