TVIS

ARBEJD MED DRIFT OG VEDLIGEHOLD

TVIS er et fjernvarmeselskab, der indgår aftaler med varmeleverandører, der sikrer, at varmebehovet i de fire ejerkommuner, som er Middelfart, Fredericia, Vejle og Kolding, bliver dækket. TVIS har ligeledes ansvaret for hovedpulsåren i fjernvarmesystemet i Trekantsområdet, som består af et 123 kilometer langt rørsystem. Ideen med TVIS er at udnytte og udvikle muligheden for at leverer miljøvenlig fjernvarme fra Trekantsområdets industri og kraftproducerende virksomheder, og i den proces er der masser af arbejde for maskinmestre. I skrivende stund er der beskæftiget 12 maskinmestre hos TVIS.

»Som maskinmester hos os vil man arbejde med drift eller vedligehold af fjernvarmesystemet. Vi arbejder rigtig meget med drift og vedligehold af pumper og pumpestationer, og TVIS er et rigtig godt sted for nyuddannede maskinmestre,« siger Finn Junker, der selv er uddannet maskinmester og arbejder som driftschef hos TVIS.

En god del af de ansatte maskinmestre arbejder som en del af et treholdsvagtskifte i kontrolrummet, hvor det tekniske udstyr overvåges, men som en del af vagtskiftet arbejder man sted med vedligehold af anlæggene.

»Man indgår i en vedligeholdsgruppe, hvor man får ansvaret for et specifikt område, så man arbejder med drift og vedligehold af teknisk udstyr,« siger Finn Junker.

Nogle få maskinmestre arbejder også med programmering som en del af vedligehold, ligesom både driftschef og vedligeholdelseschef er uddannet maskinmestre. Mulighederne er mange, og TVIS er oplagt for nyuddannede maskinmestre.

»Der er gang i mange spændende udviklingsprojekter, og hos os får man mulighed for at prøve kræfter med meget af det, man har lært på skolen. Både i forhold til drift og vedligehold får man mulighed for at prøve tingene af i praksis,« siger Finn Junker.

 

 

FAKTA OM VIRKSOMHEDEN

Ansatte

Globalt-
Danmark 25
Maskinmestre i Danmark 12

Fokus

TVIS gør overskudsvarme til en ressource, så borgerne i Trekantområdet får miljøvenlig fjernvarme til lave priser ved at effektivisere forsyningen i det store og små. TVIS har ansvaret for, at de ni tilsluttede fjernvarmeselskaber i vores fire ejerkommuner har tilstrækkeligt med varme, så de kan dække deres forbrugeres varmebehov. Det gør vi ved at indgå aftaler med lokalområdets varmeleverandører, hvor de største aftaler gælder overskudsvarme fra Crossbridge Energy’s kølevands- og raffineringsprocesser, biomassevarme fra Ørsted/Skærbækværket og affaldsvarme fra Energnist, i Kolding.

Vi overvåger og vedligeholder 123 km transmissionsledninger og 60 stationsanlæg på tværs af fire kommuner i Trekantområdet, hvor 34 af dem er varmevekslerstationer og 9 er pumpestationer. Vi sørger for, at ni selvstændige fjernvarmeselskaber kan levere varme til knap 60.000 forbrugere tilsammen, hvor én forbruger kan være en virksomhed, institution, beboelsesejendom eller et parcelhus. TVIS årlige varmeleverance svarer til varmebehovet i 115.000 standardhuse eller for 242.000 borgere.

Ansvarsområder

Bygninger
Maskinanlæg og instrumentering
Pumper
Styring, regulering og overvågning
Tracé
Energiforsyning
Varmeteknologi

Adresse

TVIS
Tonne Kjærsvej 11
7000 Fredericia
Tel. 7594 0711

Besøg os på
www.tvis.net

DINE FORDELE
SOM MEDLEM I MF

STANDARDPLUS-PAKKEN

TEKSTANNONCE MED DOBBELT SYNLIGHED

Det får du:

• 4 ugers målrettet eksponering af din virksomhed og
jobannonce på Maskinmesterjob.dk.


• Synlighed over for 14.000 tekniske specialister
i Maskinmesterjobs nyhedsbrev.


• Opslag med din annonce på Maskinmesterjobs
Facebook og LinkedIn.


• En 1/2-sides annonce i fagmagasinet
Maskinmesteren.

PRIS
10.995 KR. (EKS. MOMS)

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

 1. Kontakt mediakonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146/dosc@stibo.com eller Maskinmestrenes Forening på 3336 4920/ maskinmesterjob@mmf.dk.

 2. Send materiale bestående af:
  Annonceteksten i et worddokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt relevante brancher til opsætning af søgekriterier:
  Service/handel/rådgivni g, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.

 3. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat senest kl. 9.00 næste dag.

 4. Din jobannonce er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.

STANDARD-PAKKEN

DEN KLASSISKE TEKSTANNONCE

• 4 ugers målrettet eksponering af din virksomhed og jobannonce på Maskinmesterjob.dk

• Synlighed over for 14.000 tekniske specialister i Maskinmesterjobs nyhedsbrev

• Opslag med din annonce på Maskinmesterjobs Facebook og LinkedIn

PRIS:
4.995 KRONER (EKS. MOMS)

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

 1. Kontakt mediakonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146/dosc@stibo.com eller Maskinmestrenes Forening på 3336 4920/ maskinmesterjob@mmf.dk.

 2. Send materiale bestående af:
  Annonceteksten i et worddokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt relevante brancher til opsætning af søgekriterier:
  Service/handel/rådgivning, industri, energiforsyning/ vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.

 3. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat senest kl. 9.00 næste dag.

 4. Din jobannonce er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.