Skip to content

JOB OG JURA

Job og jura

Hvad kan vores juridiske konsulenter hjælpe dig med? Få et kort overblik i denne film (56 sekunder).

Arbejdsmarkedsafdelingen i Maskinmestrenes Forening giver dig hurtig vejledning om arbejdslivet, når det handler om emner som eksempelvis ansættelser, kontrakter, opsigelser, sygdom eller arbejdsskader.

Maskinmestrenes Forening består af både lønmodtagere, ledere og selvstændige, og vi rådgiver uanset ansættelsestype.

Dit arbejdsliv er som hovedregel omfattet af gældende lovgivning, overenskomster og individuelle forhandlinger. Vi rådgiver og vejleder som udgangspunkt om de juridiske områder, hvorimod vi typisk vil henvise dig videre til vores samarbejdspartnere i Akademikernes A-kasse vedrørende økonomiske forhold som efterløn, sygedagpenge og barselsgodtgørelse.

Husk også at din pension er et vigtigt parameter for dit løn- og ansættelsesforhold.

NYTTIGE GENVEJE

Se en kort gennemgang af vores rådgivningstilbud HER (56 sekunder)

Offentligt ansat? Privatansat? Privatansat til søs?
Find din overenskomst her.

Se maskinmestrenes lønstatistik.

Nyt job? Vores standardkontrakter er en god guideline til din nye kontrakt.

HAR DU BRUG FOR EN KONKRET VURDERING?

Læs mere i emnerne herunder og se, hvordan vi kan vejlede dig.

RÅD OG VEJLEDNING HER

Ansættelse og kontrakt

Vi rådgiver og vejleder vi både arbejdstagere og arbejdsgivere, så I får den bedste ansættelses-
start. Vi sikrer, at din kontrakt er fyldestgørende.

LØN, EFTERLØN OG OVERENSKOMST

Løn og arbejdsvilkår er som regel betinget af både gældende lovgivning, overenskomster og individuelle forhandlinger.

BARSEL

Du har ret til at holde barselsorlov. 
Alle lønmodtagere, som skal have barn, har ret til fravær med dagpenge efter barselslovens regler.

SYGDOM

I forbindelse med sygdom rådgiver vi om dine rettigheder – eksempelvis vedrørende løn under fraværet.

FERIE

Alle lønmodtagere er omfattet af ferieloven og har krav på at afholde ferie og optjene ret til feriepenge eller ferie med løn.

ARBEJDSSKADE

Hvis du kommer til skade på arbejde, kan du være berettiget til en erstatning. Vi kan hjælpe med juridisk rådgivning og bistå dig.

SELVSTÆNDIG

Vi kan sparre med dig, der er selvstændig eller overvejer at blive det. Hos din lokale erhvervsservice kan du endvidere få sparring til opstart, deltage i kurser eller komme i netværk.

KLAUSULER

Klausuler kan medføre store økonomiske og karrieremæssige konsekvenser, og reglerne kan være komplicerede. Lad os gennemlæse en eventuel klausul, før du underskriver.

OPSIGELSE

I forbindelse med opsigelser er det vigtigt at sikre sig juridisk. De fleste opsigelser foregår fredeligt, men vi rådgiver både arbejdstagere og arbejdsgivere, hvis det bliver nødvendigt.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.