INDIVIDUEL RÅDGIVNING DER PASSER TIL DIG OG DIN SITUATION

Vores juridiske team giver dig hurtig vejledning om arbejdslivet, når det handler om emner som eksempelvis ansættelser, kontrakter, opsigelser, sygdom eller arbejdsskader.

Vores medlemmer er både lønmodtagere, ledere og selvstændige, og vi rådgiver uanset ansættelsestype.

Dit arbejdsliv er som hovedregel omfattet af gældende lovgivning, overenskomster og individuelle forhandlinger. Vi rådgiver og vejleder om alle juridiske områder, som har relation til dit arbejde, mens vi typisk vil henvise dig videre til vores samarbejdspartnere i Akademikernes A-kasse når det handler om dagpenge og efterløn.

Husk også at din pension er et vigtigt parameter for dit løn- og ansættelsesforhold.

ANSÆTTELSE OG KONTRAKT

Vi rådgiver og vejleder dig om alle juridiske forhold, når du påbegynder eller skifter job, så du får den bedste ansættelsesstart.

Med vores lange erfaring med maskinmestreens ansættelsesforhold ved vi, hvor det er vigtigt at sætte ind. Det kan for eksempel være afgørende, om der i kontrakten er taget højde for vilkår om aftalt rejsedage, øverste arbejdstid, ledelsesansvar, kompensation og overarbejdsbetaling. Hvis der mundtligt aftales nogle særlige vilkår, bør de skrives ind i kontrakten.

SKAL VI LÆSE DIN ANSÆTTELSESKONTRAKT?

Send os kontrakten på mf@mmf.dk, inden du underskriver. Oplys navn, fødselsdato og/eller medlemsnummer samt kontaktinfo. Fortæl, hvornår du senest har brug for svar, og om vores jurister skal være særligt opmærksomme på noget.

KLAUSULER

En klausul medfører, at medarbejderen bliver pålagt begrænsninger i sin jobsøgning i en bestemt periode efter fratrædelsen. Det kan være nødvendigt for virksomheden at sikre sig, at medarbejderen ikke udnytter et særligt betroet ansvar og særligt fortrolige oplysninger til at søge ansættelse hos en konkurrent.

Kontrakten kan indeholde både en kundeklausul og en konkurrenceklausul.

Klausuler kan få store økonomiske og karrieremæssige konsekvenser for medarbejderen, og reglerne kan være komplicerede. Det er afgørende at sikre, at klausulen er gyldig, samt at det tydeligt fremgår, hvad medarbejderen må – og hvad sanktionen er, hvis klausulen overtrædes. Desuden skal det fremgå, hvordan medarbejderen bliver kompenseret for at være underlagt klausulen.

Den 1. januar 2016 blev der indført en ny lov om ansættelsesklausuler. De nye regler gælder kun for klausuler indgået efter denne dato, og klausuler fra tiden før regelændringen skal derfor stadig behandles efter de gamle regler. Hvis klausulen er indgået før 15. juni 1999, gælder der særlige regler.

LØN OG OVERENSKOMST

Løn og arbejdsvilkår er som regel betinget af både gældende lovgivning, overenskomster og individuelle forhandlinger. Der gælder forskellige vilkår for dit arbejdsliv, afhængig af om du eksempelvis er funktionæransat, selvstændig eller leder.

Her finder du din overenskomst og lønstatistikken for maskinmestre.

OPSIGELSER

Der kan være mange forskelligartede årsager til en opsigelse og det kan skyldes enten virksomhedens forhold eller dine forhold som ansat. Vi står altid til rådighed for at gennemgå og tjekke en opsigelse, hvis du måtte komme i en sådan situation. Der findes en lang række love og regler, som regulerer opsigelser og vi sikrer, at du får, hvad du er berettiget til.

En opsigelse kan være saglig som følge af medarbejderens manglende kvalifikationer, utilfredsstillende arbejdsindsats, samarbejdsvanskeligheder eller grunde. Hvis arbejdsgiveren opsiger en medarbejder grundet ordrenedgang, indskæringer eller nedskæringer, vil det som udgangspunkt være sagligt.

BARSEL

Alle lønmodtagere, som skal have barn, har ret til fravær med dagpenge efter barselslovens regler. Forældrene har ret til i alt 52 ugers barsel med dagpenge, og barselsorloven begynder dagen efter fødslen.

Det kan derimod afhænge af funktionærloven, din overenskomst og din ansættelseskontrakt, om du har ret til løn under barsel. Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning.

Du behøver ikke afholde hele barselsorloven i forbindelse med fødslen. Den kan udskydes helt op til barnets ottende år.

ARBEJDSSKADE

Hvis du kommer til skade på arbejde, kan du være berettiget til en erstatning. Vi kan hjælpe med juridisk rådgivning og bistå dig over for de forskellige instanser, som varetager sager om arbejdsulykker og arbejdsskader.

Gennem vores samarbejde med PFA Pension har vi forhandlet en række forsikringsordninger for vores medlemmer, som kan supplere med hurtig og effektiv sygdomsbehandling

Sørg altid for at anmelde arbejdsskaden – og kontakt os gerne og hør, hvordan vi kan rådgive dig.

SYGDOM

Vi rådgiver dig om dine rettigheder under sygdom – eksempelvis vedrørende løn under fraværet.

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt meddele dette til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver har ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler, men har ret til at modtage lægelig dokumentation for fraværet. I så fald skal arbejdsgiveren afholde udgifterne til lægeerklæringen.

FERIE

Du har ret – og pligt – til at holde ferie.

Lønmodtagere er omfattet af ferieloven og har krav på at afholde ferie og optjene ret til feriepenge eller ferie med løn.

Du kan som lønmodtager ikke give afkald på din ret til ferie, løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse efter loven.

Derimod er ferieloven ikke er til hinder for, at der kan aftales bedre rettigheder.

Den 1. september 2020 overgik lønmodtagerne til samtidighedsferie. Lønmodtagere optjener nu 2,08 feriedage, som allerede kan afholdes måneden efter.

Ferieåret vil fremover gå fra 1. september til 31. august året efter. I perioden optjenes sammenlagt 25 dages ferie svarende til fem ugers ferie. Ferieafholdelsesperioden er i kraft af den nye ferielov blevet forlænget og kan afholdes fra 1. september til 31. december året efter.

Ferie skal aftales med arbejdsgiver, der som udgangspunkt har ret til at bestemme feriens placering. Lønmodtageren har dog ret til tre ugers hovedferie og to ugers restferie i løbet af året.

Hovedferien på sammenlagt tre uger placeres i perioden 1. maj til 30. september. Lønmodtageren har krav på at afholde hovedferien samlet. Øvrig ferie kan placeres på andre tidspunkter indenfor ferieafholdelsesperioden og kan afholdes enkeltvis efter aftale med arbejdergiver. 

Er ferie endnu ikke optjent, er det muligt at indgå aftale med arbejdsgiver om forskudsferie. Ferien vil efterfølgende blive fradraget i den ret til betalt ferie, som optjenes efterfølgende. Det er en betingelse, at ferien kan optjenes inden for samme ferieår.

Ferieloven giver mulighed for, at ferie udover de fire uger kan overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode efter aftale med arbejdsgiver. Overførsel af ferie bør afklares i god tid inden ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december.

Ved feriehindring forstås at en allerede planlagt ferie ikke kan afholdes på grund af særlige forhold hos lønmodtageren. Det kan f.eks. være egen sygdom, barsel, overgang til selvstændigt erhverv m.m.

Ved fratrædelse skal arbejdsgiver indbetale 12,5 procent til feriekonto af den løbende ferie med løn optjent i ferieåret og for optjent ferie fra tidligere ferieår, som endnu ikke er afholdt. Afregning af feriepenge til feriekonto, skal ske med din sidste månedsløn.

SELVSTÆNDIG

Vi kan sparre med dig, der er selvstændig eller overvejer at blive det.

Hos din lokale erhvervsservice kan du endvidere få sparring til opstart, deltage i kurser eller komme i netværk. De fleste kommuner har en lokal erhvervsservice, hvor iværksættere og virksomheder kan få sparring omkring alt, der drejer sig om opstart af virksomhed. Du kan ofte også få hjælp til det praktiske, eksempelvis valg af lokaler.

Mange kommuner tilbyder desuden kurser og organiserer netværk med andre iværksættere. Find kontaktoplysninger på din lokale erhvervsservice på StartVækst her.

Hvad kan vi hjælpe dig med?
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os og aftale et møde, hvor vi kan rådgive dig om dine muligheder.

Er du eksempelvis med i vores Netværk for Selvstændige? Det er gratis for dig som medlem af MF og giver dig mulighed for blandt andet at netværke og sparre med andre selvstændige og iværksættere.


Startup i samarbejde med Akademikernes A-kasse
Iværksættertilbud, som matcher dér, hvor du er med din forretningsidé!

Læs mere her.


Få fordele i Lån & Spar Bank
LSB Business er et samarbejde mellem Maskinmestrenes Forening og Lån & Spar Bank, målrettet dig, der er selvstændig eller skal i gang med at starte din egen virksomhed. Du får kontoen på baggrund af en almindelige kreditvurdering.

Som erhvervskunde i Lån & Spar får du:

  1. Renter og vilkår, der er blandt markedets bedste
  2. Kort beslutningsproces og kompetente rådgivere, der har kendskab til arbejdet som maskinmester.
  3. Fleksibilitet og individuelle løsninger
  4. Sammenhæng mellem virksomhed og privatøkonomi


Hør mere
Book et møde med Lån & Spar på 3378 2388 eller læs mere om dine fordele på lsb.dk/erhverv

HAR DU BRUG FOR SPARRING?

Kontakt os på 3336 4920 eller mf@mmf.dkOplys venligst dit fulde navn samt fødselsdato og/eller medlemsnummer ved henvendelse.

Kender du til vores faglige netværk?
I vores faglige netværk har du mulighed for at sparre og erfaringsudveksle med andre maskinmestre, som interesserer sig for det samme som dig.

Se vores netværk her – det er gratis for dig som medlem.

Som selvstændig bærer du selv risikoen for egen sygdom og de indtægtstab, der følger med. Efter to ugers sygdom har du dog mulighed for at få sygedagpenge fra din hjemkommune og kan på den måde opretholde en indtægt, selvom du er syg.

Selvstændige kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge, selvom der også kan være perioder uden aktiviteter i virksomheden. Du kan kun få dagpenge, hvis du stopper helt med at drive virksomhed.  

Maskinmestrenes Forening samarbejder med Akademikernes A-kasse, som også optager selvstændige medlemmer.

Maskinmestrenes Forening samarbejder med Tryg, hvorigennem du som selvstændig kan forsikre dig i tilfælde, hvor du påfører en kunde et økonomisk tab, som følge af en fejl eller forsømmelser i forbindelse med din service eller rådgivning.

Forsikringen kan kombineres med en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker ansvaret for person og tingskade.