Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Råd og udvalg

Maskinmestrenes Forening er repræsenteret i en række råd, bestyrelser og udvalg.

I foldeudboksene herunder får du et overblik over, hvem der er repræsentereret i de enkelte råd og udvalg.

Kontakt ikon - Maskinmestrenes Forening

Tlf.: +45 3336 4920

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Akademikernes A-kasse

www.aka.dk

Akademikernes A-kasse er landets suverænt største a-kasse for højtuddannede. Mere end 200.000 medlemmer tæller selvstændige og lønmodtagere fra det offentlige og private arbejdsmarked samt studerende fra universiteter og højere læreanstalter. A-kassen blev etableret 1. juli 2013, da de to a-kasser, Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse, fusionerede.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Bestyrelsesmedlem for valggruppe 14 & med i Repræsentantskabet
Tiltrådt: 07.11.2019

Niels Larsen
Medlem
Funktion: Repræsentantskabet
Genvalgt: 02.09.2018

Jan Rose Andresen
Medlem
Funktion: Suppleant, Repræsentantskabet (1. suppleant)
Genvalgt: 07.11.2019

 

 

 

Danmarks Tekniske Museum – Venneforeningen

http://www.tekniskmuseum.dk/

Danmarks Tekniske Museum blev etableret i 1911 af Håndværkerforeningen i København og Industriforeningen, i dag Dansk Industri. Museets samlinger går imidlertid endnu længere tilbage. Nævnes kan Ole Rømers prototyper for mål og vægt fra 1600-tallet og H.C. Ørsteds samling, med bl.a. de genstande han brugte til at opdage elektromagnetismen i 1820, og som gjorde ham verdensberømt.

Funktion: Medlem
Indtrådt: Maj 2017

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

www.dsuk.dk

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK, blev stiftet 1. januar 2004 som følge af en fusion mellem Dansk Kirke i Udlandet og Dansk Sømandskirke i fremmede Havne.
Historien går tilbage til 1867, og dermed har vi i næsten 150 år været en synlig ledsager, når danskerne rejser ud i verden.
Danske Sømands- og Udlandskirker er stiftet med det formål at kunne bevare, udvikle og styrke den folkekirkelige indsats for danske statsborgere, som er i udlandet for at arbejde, studere eller er på ferie.

Gustav Schmidt Hansen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 01.06.2007

 

 

Den Danske Vedligeholdsforening

www.ddv.org

DDV blev stiftet i 1978. Formålet er, at danne et forum for erfaringsudveksling mellem danske virksomheder inden for området "vedligehold".

De er i dag ca. 1.500 medlemmer hovedsageligt fordelt mellem de store og mellemstore virksomheder i Danmark.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Præsidiet
Indtrådt: 01.08.2019

 

 

Den Liberale Erhvervs Forening

Foreningen har knap 100 topledere som medlemmer, og afholder 4-6 årlige arrangementer om aktuelle politiske emner.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.08.2019

 

 

Energimuseets Repræsentantskab

http://energimuseet.dk/

Energimuseet er et statsanerkendt og landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum med temaet energi.

Energimuseet er en selvejende institution, Museet blev stiftet 3.november 1982 som Elmuseet. Indvielsen fandt sted 27.august 1984. Den 1.januar 2011 skiftede museet navn fra Elmuseet til Energimuseet.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 04.05.2018

Søren Thue Pedersen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 04.05.2018

 

 

Energy Cluster Denmark (tidl. Offshoreenergy.dk)

https://eicluster.dk/

Danmarks klyngeorganisation og innovationsnetværk for energiproduktion

Vi faciliterer samarbejder for virksomheder og videnaktører, der anvender de nyeste teknologier og skaber innovative løsninger til gavn for hele industrien. Vi har 270+ medlemmer og 500+ virksomheder involverer sig årligt i vores innovationsaktiviteter.

Peter Blach
Projektchef
Funktion: Kontaktperson (MF er medlem)
Indtrådt: 29.01.2018

 

 

Erhvervsforum Vækst.dk

http://www.erhvervsvaekstforum.dk

Erhvervsfolk og andre politisk interesserede møder 4-5 gange om året den socialdemokratiske ledelse. Formand for Erhvervsforum Vækst er Carsten Koch.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.08.2019

 

 

FECER

http://www.fecer.eu

FECER is the Professional Federation Member of the CEC European Manager's Confederation, Founded in Paris, 1992. FECER represents all managers and executive staff in the European Energy Sector. Its main aim is to defend the social interests of members by: Submitting members' petitions via bodies and committees set up by the European Commission, organising conferences and debates at European level, representation of the interests it represents, and publishing opinions detailing the position of its members.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: August 2019

 

 

FICT

www.fict.in

Created in 1970 Fédération Internationale des Cadres des Transports (FICT) is an association with Managerial staff and Executives’ professional organizations in the domains of transport: railway, road, maritime, air, urban and auxiliaries of transport.

FICT is one of the organizations member in the European Confederation of the Executives and Managerial staff (CEC) which is seated in Brussels.

FICT is seated in Paris but also in Copenhagen where the President office is located.

It is consisted of 4 organizations (associations, syndicates or unions) Executives and Managerial staff of the sector of transport and counts more than 6 000 members. These organizations members have residence in France, Denmark, and Italy. Most of these are signers of agreements in their countries.

Søren Nim Larsen
Chefjurist
Funktion: Vicepræsident (maritime)
Indtrådt: 2016

Claire Helene Lucas
Bogholder
Funktion: Bestyrelsesmedlem og Kasserer
Indtrådt: 2013

 

 

 

 

Forbrugsforeningen

http://www.forbrugsforeningen.dk/Om-forbrugsforeningen

Forbrugsforeningen er Danmarks ældste indkøbsforening og i dag også Danmarks næststørste betalingskort. De har siden begyndelsen i 1886 arbejdet for at give Danskerne en bedre privatøkonomi.

Den politiske struktur
Forbrugsforeningens højeste myndighed er repræsentantskabet på 76 repræsentanter, der vælger en bestyrelse, bestående af formand og 6-7 bestyrelsesmedlemmer, samt revisorer og stedfortrædere for disse.

De tilsluttede organisationer er henført til 8 valggrupper, der hver for sig indstiller repræsentanter til valg til repræsentantskabet på baggrund af en foretagen optælling af medlemmerne i de enkelte valggrupper pr. 1. januar.

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Repræsentant, Valggruppe 5
Indtrådt: 01.01.2014
På valg: 01.01.2024

 

 

Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab

www.forhandlingsfaellesskabet.dk

Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre organisationerne størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår. Der er 51 medlemsorganisationer med ialt ca. 564.000 medlemmer.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.08.2019

 

 

FR - Fællesrepræsentationen

En partipolitisk uafhængig organisation, der skal arbejde for de ledende funktionærers sociale, økonomiske og erhvervsmæssige interesser.

I FR kan optages enhver organisation, hvis medlemmer er funktionærer med teknologisk baggrund og/eller med ledende funktioner, jf. Hovedaftalen mellem Landsorganisationen og Dansk Arbejdsgiverforening. Anmodning om optagelse sendes skriftligt til FR. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse.

Bestyrelsen vælger blandt sin midte en formand og en næstformand. Valget gælder for en periode på 3 år.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Formand
Indtrådt: 01.07.2019

 


Fredericia Maskinmesterskole

www.fms.dk

Maskinmesteruddannelsen, der knytter sig til maskine Maskinmesterskole, blev oprindeligt oprettet den 4. januar 1911 i Horsens med det formål at uddanne maskinister, hvor der senere hen også blev uddannet maskinmestre samt udvidede maskinmestre. Skolen i Horsens fungerede helt frem til 1975.

I 1975 besluttede man at flytte Horsens Maskinmesterskole til Fredericia. Beslutningen skete på baggrund af mangelfulde laboratorieforhold samt en relativ dårlig geografisk placering. Skolen skiftede herefter navn til Fredericia Maskinmesterskole.

Fredericia Maskinmesterskole består i dag af 2 afdelinger, hovedafdelingen i Fredericia og den nye afdeling i Esbjerg som startede i august 2014.

Jan Rose Andresen
Medlem
Funktion: Bestyrelsesmedlem
Indtrådt: 01.12.2017

 

 

Fredericia Maskinmesterskole, Uddannelsesudvalg for Maskinmesteruddannelsen.

www.fms.dk

Jan Rose Andresen
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 24.09.2015

 

 

Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd (Sea Health & Welfare)

www.shw.dk

Sammenlægning af Søfartens Arbejdsmiljøråd, Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Bibliotek. Den nye organisation er trådt i kraft 1. januar 2018.

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Bestyrelsesmedlem
Indtrådt: 08.12.2017 (på konstituerende bestyrelsesmøde)

 

 

ITF - International Transport Workers' Federation

ITF Global

The International Transport Workers' Federation (ITF) is an international trade union federation of transport workers' unions. Any independent trade union with members in the transport industry is eligible for membership of the ITF.

Around 700 unions representing over 4.5 million transport workers from some 150 countries are members of the ITF. It is one of several Global Federation Unions allied with the International Trade Union Confederation (ITUC).

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.07.2019

 

 

Kontaktudvalget, Danmarks Rederiforening

DIS Kontaktudvalget består af repræsentanter fra de af DIS Hovedaftalen underskrevne parter. Foreningerne og organisationerne er hver repræsenteret ved deres respektive formand eller administrative ledere. For Danmarks Rederiforenings vedkommende er det formand og næstformand for foreningens Forhandlingsudvalg samt to yderligere repræsentanter fra dette udvalg. Danmarks Rederiforening stiller med sekretær for udvalget.

www.danishshipping.dk

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 01.12.2017

 

Lønudvalget for bestyrelsen i Maskinmestrenes Forening

Majbrit Grymer Hoppe
Medlem

Jan Rose Andresen
Medlem

Søren Lindblad
Medlem

 

 

MARCOMP

www.marcomp.org

Formålet med foreningen MARCOMP er at udvikle, koordinere og forestå en tilbagevendende maritim uddannelses og kompetence konference samt at understøtte maritim iværksætteri og entreprenørskab.

Peter Blach
Projektchef
Funktion: Bestyrelsesmedlem
Indtrådt: 19.12.2016

 

 

Maskinmesterskolen København

www.msk.dk

Maskinmesterskolen København
Gyrithe Lemches Vej 20
2800 Kgs. Lyngby

Ole Pyndt Hansen
Medlem
Funktion: Bestyrelsesmedlem
Indtrådt: 01.04.2020
Genudpeges: marts 2024

 

 

Medical Office – Lægekontoret

http://www.medicaloffice.dk/

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Bestyrelsesmedlem (udpeget af de Søfarendes Organisation)
Indtrådt: 01.04.2018

 

M/S Museet for Søfart

www.mfs.dk

Museet er et landsdækkende specialmuseum for dansk søfart. Museet er en selvejende institution, statsanerkendt og drives primært med midler fra Kulturministeriet. Museets protektor er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

Bertel Johansen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 01.05.2002
Genudpeget af MF: 14.01.2021

 

NMF, Nordiska Maskinbefälsfederationen

www.nmfnordic.com

Nordiska Maskinbefälsfederationen (NMF) repræsenterer ca. 30.000 maskinmestre og skibsofficerer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne.

NMF samarbejder på en række områder med fælles udfordringer i de nordiske lande. Især inden for områderne energi- og miljøteknologi, IT og ledelse står maskinmestrene overfor spændende udfordringer for også i fremtiden at være de tekniske ledere i samfundet, der bidrager til at de nordiske lande forbliver blandt de førende lande i verden inden for ”management and technology”.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Præsident
Indtrådt: 01.07.2019

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Generalsekretær
Indtrådt: 01.07.2019

 

 

Nævnenes Hus, Ankenævnet for Søfartsforhold

Ankenævnet for Søfartsforhold

Nævnet er nedsat i henhold til § 21 i lov om sikkerhed til søs. Det behandler klager og træffer den endelige administrative afgørelse i følgende tilfælde: Lov om skibes besætning og tilhørende bekendtgørelser, lov om søfarendes ansættelsesforhold m.mv., lov om sikkerhed til søs, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om dykkerarbejde og dykkermateriel, søloven, lodsloven og lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykke til søs.

Henrik Bjørndal Pedersen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 07.05.2013
Valgt: 07.05.2017
Udtræder: 06.05.2021

Morten Lyngsaa Madsen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 30.03.2020
Valgt: 15.08.2019
Udtræder: 30.03.2024

 

Ocean Plastic Forum

Ocean Plastic og Materialer

Netværket Ocean Plastic og Materialer henvender sig til maskinmestre, der har interesse for materialer, herunder opsamling, sortering, behandling og anvendelse af indsamlet ocean plastic eller andre materialer.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Formand
Indtrådt: 04.09.2019

 

 

Offentligt Ansattes Organisationer - OAO

www.oao.dk/

Offentligt Ansattes Organisationer opstod i 2007 som en fusion af Det Kommunale Kartel (DKK) og Statsansattes Kartel (StK).

OAO repræsenterer 29 medlemsorganisationer, hovedsageligt LO-forbund, med ansatte på de offentlige arbejdspladser.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Repræsentantskabet
Indtrådt: 01.08.2019

 

 

Offshoresikkerhedsrådet

Offshoresikkerhedsrådet

I.h.t. til offshoresikkerhedslovens § 58 nedsætter beskæftigelsesministeren Offshoresikkerhedsrådet.

Kim Rasmussen
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.01.2015
Genvalgt: 01.01.2019
Udløber: 31.12.2022

Peter Blach
Projektchef
Funktion: Suppleant
Indtrådt: 26.05.2016
Genvalgt: 01.01.2019
Udløber: 31.12.2022

 

PFAs kunderåd

www.pfa.dk

Kunderådet mødes flere gange om året og diskuterer for eksempel pensionspolitiske spørgsmål, nye produkter og services eller bliver orienteret om nye regler og vilkår.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.08.2019

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Fast suppleant
Indtrådt: 14.09.2017

 

 

Registreringsudvalget for Energisynskonsulenter

Jesper Frimand Nielsen
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.01.2010

 

Sikkerhedsstyrelsen – Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed

www.sik.dk

Det Tekniske Sikkerhedsråd erstattes fra 1. januar 2016 af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed.

Jytte Skytte
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 06.04.2020
På valg: 06.04.2024

 

Skibsteknisk Selskab

www.skibstekniskselskab.dk

Klaus Dahmcke Rasmussen
Medlem
Funktion: Planlægningsgruppen
Indtrådt: Maj 2018

Peter Blach
Projektchef
Funktion: Suppleant
Indtrådt: 04.11.2016


 

Strategic Board for Servitize

www.servitize.dk

Strategic Board foreslås at bestå af partnerrepræsentanter, virksomheder, erhvervsorganisationer og andre, der kan sikre, at Servitize.dk forbindes til omverdenen og at resultaterne formidles til en bred kreds af virksomheder på bedste måde.

Opgave og tidsramme: Gruppen nedsættes for en periode på fire år fra 1. januar 2019 til 31. december 2022. Strategic Board skal med deres indsigt i service, innovation og forretningsudvikling sikre mulighed for faglig sparring og videndeling med servitize.dk partnerne og øvrige interessenter.

Lars Have hansen
Formand
Funktion: Bestyrelsesformand
Indtrådt: 01.08.2019


 

Sø- og Handelsretten

www.domstol.dk

I Sø- og Handelsrettens retsafdeling afgøres sagerne som udgangspunkt af et dommerpanel, som består af én eller tre af rettens juridiske dommere og to eller fire sagkyndige dommere.

Rettens ca. 110 sagkyndige dommere er for hovedpartens vedkommende indstillet af erhvervslivets organisationer. Der er også sagkyndige dommere med særlig erfaring inden for forbrugerspørgsmål, søfart og ansættelsesmæssige forhold. Alle har de gennem deres arbejde fået en særlig indsigt i et eller flere retsområder, som hører under Sø- og Handelsretten.

Henrik Bjørndal Pedersen
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt 01.01.2019
Beskikket for perioden 01. januar 2019 – 31. december 2022.

Niels Larsen
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2016
Genbeskikket for perioden 01. januar 2016 – 31. december 2019.

Peter Buch Dubery
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt:01.01.2021
Beskikket for perioden 01. januar 2021 - 31. december 2024


 

STAR - Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering

John Boller
Studerende, medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: December 2020

Søfartsstyrelsen, Skibstilsynsrådet

Skibstilsynsrådet

Skibstilsynsrådet består af en formand og næstformand (stedfortræder for formanden) udnævnt af erhvervsministeren samt af yderligere 12 medlemmer udnævnt af Søfartsstyrelsen efter indstilling fra organisationer og styrelser.

Anders Teglgaard Sørensen
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.08.2019

Eske Bach Kjeldal
Medlem
Funktion: Suppleant
Indtrådt: 01.08.2019

Søfartsstyrelsen, Udvalg under Skibstilsynet

Udvalg under Skibstilsynet

For at sikre, at erhvervets synspunkter og erfaringer i størst mulige omfang bidrager til at udvikle sikkerheden og sundheden om bord i danske skibe og beskyttelsen af det ydre miljø, er der i regi af Skibstilsynsrådet nedsat udvalg, hvor erhvervets parter blandt andet inddrages i udarbejdelse af forslag til nye og ændrede regler samt den praktiske håndtering heraf. Skibstilsynsrådet har på sit møde den 19. april 2005 tiltrådt, at 'Udvalget for sikker og sund drift af passager- og lastskibe' nedsættes.

Udvalget for sikker og sund drift af passager- og lastskibe
Anders Teglgaard Sørensen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 01.08.2019

Udvalget for konstruktion, indretning og udstyr for passager- og lastskibe
Søren Nim Larsen
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 30.01.2018

Tilsynsrådet (Udligningskontoret for Dansk Søfart)

Udligningskontoret for dansk søfart

Ved lov er vedtaget, at hyre der er optjent om bord på skibe, registret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), skal være fritaget for beskatning.
Udligningskontoret er etableret af de danske rederier til at administrere, beregne og kontrollere kompensationsbeløbene.

Søren Nim Larsen
Chefjurist
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 01.09.2019

TJM Forsikring

TJM Forsikring

TJM Forsikring er en selvstændig enhed i Tryg, Danmarks største forsikringsvirksomhed.

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 01.01.2013

Uddannelsesrådet for Driftsteknolog og Teknisk manager offshore

Uddannelsesudvalget Offshore & Industri

Det rådgivende udvalg er nedsat med baggrund i vedtægter for Erhvervsakademi SydVest. Udvalget rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelserne og herunder efteruddannelse.

Udvalgets opgaver:

  • Rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelsen.
  • Følge og rådgive om behovet for fornyelse eller tilpasning af uddannelsen.
  • Være skolen behjælpelig med at belyse sammenhængen mellem uddannelsernes vilkår og rammer og efterspørgslen efter uddannelsen og de uddannede.
  • Sikre at undervisningmetoder og indhold har sammenhæng til det aktuelle behov og erfaringer i erhvervslivet.

Jan Lauritzen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 05.04.2011

Uddannelsesrådet for de Maritime Uddannelser, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.12.2017

Uddannelsesrådet for Maskinmesteruddannelsen

Aske Sigurdson
Studerende, medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: December 2020

Vestre Landsret

www.domstol.dk

Vestre Landsret består af en præsident og 36 andre udnævnte landsdommere.

Til landsretten er yderligere knyttet 6 stillinger som midlertidig (konstitueret) landsdommer, 1 administrationschef, 1 sekretariatschef, 1 retsassessor, 5 dommerfuldmægtige og ca. 48 administrative medarbejdere.

Landsrettens udnævnte og midlertidige dommere arbejder i 14 afdelinger, der er organiseret i 4 retssektioner.

Landsrettens administrative medarbejdere er fordelt på disse 4 retssektioner, en administrativ sektion og et præsidentsekretariat. I retssektionerne deltager medarbejderne i den administrative behandling af både straffesager og civile sager. I den administrative sektion og præsidentsekretariatet varetager medarbejderne nogle centrale funktioner som bl.a. kasse og regnskab, information, bibliotek, journal og statistik. Til den administrative sektion er endvidere knyttet en selvstændig IT-afdeling.

Peter Buch Dubery
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2019
Beskikket for perioden 01. januar 2019 – 31. december 2022

Søren Thue Pedersen
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2019
Genbeskikket for perioden 01. januar 2019 – 31. december 2022

Henrik Bjørndal Pedersen
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2007
Genbeskikket for perioden 01. januar 2019 – 31. december 2022

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2015
Beskikket for perioden 01. januar 2019 – 31. december 2022

Østre Landsret

www.domstol.dk

Østre Landsret består efter retsplejeloven af en præsident og 58 andre landsdommere. Der er endvidere som udgangspunkt tilknyttet 16 konstituerede landsdommere til retten.

Østre Landsret er opdelt i 23 afdelinger med 3 landsdommere i hver afdeling.

Der er herudover i landsretten ansat i alt ca. 70 medarbejdere.

Klaus Dahmcke Rasmussen
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2019
Beskikket for perioden 01. januar 2019 – 31. december 2022

Morten Lyngsaa Madsen
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2019
Beskikket for perioden 01. januar 2019 – 31. december 2022

Thomas Sonne Dyreborg
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2015
Genbeskikket for perioden 01. januar 2019 – 31. december 2022

 

Aarhus Maskinmesterskole

www.aams.dk

Aarhus Maskinmesterskole er landets største maskinmesterskole. Skolen har eksisteret siden 1896 og har igennem hele sin over 100-årige historie formået at tilbyde en tidssvarende og attraktiv maskinmesteruddannelse. I 2014 indledte AAMS desuden et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, hvorunder de drifter uddannelserne automationsteknolog og autoteknolog.

I 2014 forlod skolen Borgergade og indtog Navitas på de bynære havnearealer – i dag kaldet for Aarhus Ø.

Martin Lindgaard Pedersen
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.07.2003
Valgperiode: 01.01.2018 - 31.12.2021