Skip to content

FAGLIGE NETVÆRK

Energi og Grøn omstilling

Har du interesse for energi og grøn omstilling, så er netværk for Energi og Grøn omstilling måske noget for dig.

Netværket henvender sig til alle maskinmestre med interesse for energi og den grønne omstilling, herunder de standarder og bestemmelser der følger med, dvs. energiansvarlige samt drift- og vedligeholdsansvarlige i energi- eller industrivirksomheder samt i den offentlige sektor, konsulenter og rådgivere i for eksempel elnetselskaber, energiselskaber, rådgivende ingeniører eller selvstændige, samt projektledere, konsulenter, maskinmestre og undervisere.

Netværket beskæftiger sig med en række forskellige områder, herunder

  • Klimahandlingsplaner og bæredygtighed – økonomisk, socialt, miljømæssigt, reduktionsmål for drivgasser.
  • Formidling om den nyeste viden indenfor den grønne omstilling, herunder energiøer, solceller, landvind. Power-to-X og CO2-fangst, grøn fjernvarme, grønne gasser, biomasse, jordvarme, brint, affaldsenergi mm.
  • Processer og metoder inden for alle former for energi teknologi, herunder drift, vedligehold og optimering af maskiner og tekniske anlæg samt cirkulær økonomi.
  • Procedurer herunder Energiledelse, Energistyring og -kortlægning, Energieffektivisering og driftsoptimering, Energirigtigt vedligehold, projektering og indkøb samt standarder.

Energieffektiviseringer og renoveringer af bygninger samt Køle- og varmepumpeteknik og Digitalisering håndteres af andre netværk i Maskinmestrenes Forening (se links)

Møderne er tilrettelagt som foredrag eller virksomhedsbesøg med det overordnede formål at udveksle erfaringer med udgangspunkt i for eksempel problemløsning, succeshistorier og de mindre succesfulde historier. Deltagerne fungerer som hinandens eksperter og rådgivere.

Hvis du er interesseret i at høre mere, eller hvis du ønsker at tilmelde dig netværket, kan du kontakte netværkskoordinator Jesper Bjerre Lauridsen på tlf.: 4255 6564 eller e-mail energi.groenomstilling.netvaerk@mmf.dk.

Tilmelding til netværket kan ske via Maskinmestrenes Forening på mail mf@mmf.dk

Vil du vide mere om netværket? Så se med her, og hør, hvad netværkskoordinator Jesper Bjerre Lauridsen har at sige om Netværk for Energi og Grøn omstilling.

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

Det kan være afgørende for din karriere og et våben imod arbejdsløshed, at du holder dig ajour med udviklingen inden for maskinmesterprofessionen og dit arbejdsområde.

LÆS OM AUTORISATIONER
OG CERTIFIKATER

Autorisationer og certifikater er et vigtigt skridt videre i din karriere. Klik ind og du kan finde gældende regler for de mest almindelige autorisationer og certifikater.

BLIV TILKNYTTET VORES MENTORORDNING

Formålet er, at menteen kan trække på mentoren i faglig og karrieremæssig sammenhæng og få kompetent sparring, råd og vejledning.