Skip to content

FAGLIGE NETVÆRK

Skibsteknik

Netværket henvender sig til alle maskinmestre med interesse for drift og vedligehold af skibe, dvs. det tekniske produktionsapparat, der skal understøtte og forbedre transportaktiviteten eller anden aktivitet. Deltagerne er typisk maskinmestre med arbejdsfunktioner som maskinmestre på skibe eller produktionsledere, vedligeholdsledere, tekniske chefer, driftsmestre, projektledere, konsulenter, maskinmestre og undervisere indenfor den maritime industri.

Blandt hovedemnerne er følgende:

  • Processer og metoder inden for alle former for skibsteknik, herunder drift, vedligehold og optimering af maskiner og tekniske anlæg
  • Formidling om den nyeste maritime viden, herunder digitalisering, dekarbonisering, cyberangreb mv.
  • Bæredygtighed – økonomisk, socialt og miljømæssigt
  • Standarder og litteratur

Møderne er tilrettelagt som foredrag eller virksomhedsbesøg med det overordnede formål at udveksle erfaringer med udgangspunkt i eksempelvis problemløsning, succeshistorier og de mindre succesfulde historier. Deltagerne fungerer som hinandens eksperter og rådgivere.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller ønsker at tilmelde dig dette nye netværk, kan du kontakte netværkskoordinator Niels Tingleff Haastrup på telefon 2617 8162 eller skibsteknik.netvaerk@mmf.dk.

Tilmelding til netværket kan ligeledes ske via Maskinmestrenes Forening på mail mf@mmf.dk

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

Det kan være afgørende for din karriere og et våben imod arbejdsløshed, at du holder dig ajour med udviklingen inden for maskinmesterprofessionen og dit arbejdsområde.

LÆS OM AUTORISATIONER
OG CERTIFIKATER

Autorisationer og certifikater er et vigtigt skridt videre i din karriere. Klik ind og du kan finde gældende regler for de mest almindelige autorisationer og certifikater.

BLIV TILKNYTTET VORES MENTORORDNING

Formålet er, at menteen kan trække på mentoren i faglig og karrieremæssig sammenhæng og få kompetent sparring, råd og vejledning.