Seniorklub Vest – Virksomhedsbesøg & Generalforsamling

397 397 people viewed this event.

Onsdag den 6. oktober kl. 14.00 har Seniorklub Vest arrangeret virksomhedsbesøg hos Sky Level, hvor Danmarks førende ”måge-bekæmper” Jonas Cort vil demonstrere nogle droner og orientere om udvikling af droner.

Adresse: Hans Christian Andersen Airport, Lufthavnvej 131, 5270 Odense N.

Ca. kl. 15:00 generalforsamling i Flyvercaféen.

Til selve generalforsamlingen er der adgang for alle, dog skal man af hensyn til servicering på Flyvercaféen tilmelde sin deltagelse.

Generalforsamling afholdes efter følgende program:

  1. Valg af dirigent
  2. Fællessang og formandens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Forlæg af budget for 2021 – 2022
  5. Behandling af indkomne forslag (skal være fremsendt til formanden senest den 1. oktober 2021 på anrab@esenet.dk )
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Eventuelt

Tilmelding senest den 1. oktober pr. mail til formanden for Seniorklub Vest anrab@esenet.dk

Alle seniormedlemmer af Maskinmestrenes Forening bosiddende vest for Storebælt kan gratis blive medlem af Seniorklub Vest. Henvendelse til foreningens sekretariat på mail mf@mmf.dk.