Arbejdsmiljøloven er ændret

I december 2019 blev ændring af arbejdsmiljøloven vedtaget i Folketinget. Lovændringen indebærer, at reglerne er blevet mere forståelige, og at en række sproglige og forståelsesmæssige vanskeligheder fjernes.

Med virkning fra 1. september 2020 indføres der som noget nyt mulighed for, at Arbejdstilsynet kan indgå aftaler med en arbejdsgiver om forbedring af arbejdsmiljøet og dermed løse et konkret arbejdsmiljøproblem indenfor en nærmere fastsat tidsfrist. Ved som beskrevet at indgå aftaler med Arbejdstilsynet undgår arbejdsgiveren som udgangspunkt at få en afgørelse fra Arbejdstilsynet omhandlende faktisk konstaterede problemer.

Skulle arbejdsgivere i forlængelse af ovenstående fortsætte med at foretage overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, risikerer de fremover, at skulle betale et gebyr for tilsyn, hvis Arbejdstilsynet ved opfølgende tilsyn konstaterer fortsatte overtrædelser heraf. Ændringen træder tillige i kraft den 1. september 2020. Hvad angår størrelsen af gebyret kan der læses mere herom.

Lovændringen betyder endvidere, at der med virkning fra den 1. september 2020 sker en skærpelse af bødeniveauet ved overtrædelser af arbejdsmiljøloven, som medfører alvorlige personskader, eller som har døden til følge. Bødeniveauet skærpes tillige i situationer ved gentagne grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen hos Maskinmestrenes Forening.

Af chefjurist Søren Nim Larsen

Recommended Posts