Skip to content

HELTIDSULYKKESFORSIKRING
FOR STUDERENDE

HELTIDSULYKKESFORSIKRING FOR STUDERENDE

Alle studerende medlemmer i Maskinmestrenes Forening er fra indmeldelsestidspunktet omfattet af en heltidsulykkesforsikring hos Tryg.

Heltidsulykkesforsikringen dækker hele døgnet – også under rejser og ophold i udlandet i indtil 12 måneder.

Du kan rekvirere mere materiale om denne forsikring hos Tryg. Læs vejledning og kontaktoplysninger for den Kollektive ulykkesforsikring – der er 2 forskellige dækninger:

Studerende

Studerende i Praktik

Forsikringen ophører, når man ikke længere er indskrevet på en maskinmesteruddannelse og/eller ikke længere er studerende medlem af Maskinmestrenes Forening.

FÅ INFORMATION OM DINE FORSIKRINGER

Du finder mere information om denne forsikring hos Tryg.

Læs nedenstående vejledninger og find relevante kontaktoplysninger

Der er 2 forskellige dækninger:

Studerende

Studerende i Praktik