Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

DIN FORSYNING SIKRER FREMTIDENS FJERNVARME

Hvis du vil være en del af fremtidens bæredygtige forsyning, er DIN Forsyning et oplagt valg. Der er ambitiøse planer om store investeringer, som de kommende år vil omstille forsyning af varme, vand, spildevandsrensning og affaldssortering, så DIN Forsyning bidrager til målet om et mere bæredygtigt samfund.

»Vi arbejder meget med fremtiden og bæredygtighed, og der er netop implementeret en ny 2030 strategi “Fra dygtige til bæredygtige” med fokus på udvalgte FN verdensmål om bl.a. grøn omstilling og bæredygtighed ,« siger Ole Lykke, der er ansat som driftsmester for fjernvarme. 

Han står for drift og vedligehold af alt det, der er over jorden, det vil sige pumpestationer, spids- og nødlastcentraler og så videre. 

»Jeg har en koordinerende rolle, hvor jeg har en håndfuld medarbejdere, som jeg kan sende ud til de forskellige opgaver. Det er nyt for mig at have en koordinerende rolle, men det var et godt udviklingstræk i min karriere, og så længe det giver mening, så r det meste muligt hos DIN Forsyning,« siger han.  

Fremtidens Fjernvarme
DIN Forsyning er en virksomhed i rivende udvikling, og især et projekt fylder rigtig meget de kommende år. Det kulfyrede Esbjergværk lukker i 2023, og derfor er DIN Forsyning i gang med projektet ‘Fremtidens Fjernvarme’, som skal erstatte Esbjergværket med verdens største havvandsvarmepumpe-anlæg på 50 MW, samt en
60 MW fliskedel, et 40 MW elkedelanlæg og en ny fjernvarme fordelercentral.

»Det er et super spændende projekt, som er med til at sikre den bæredygtige omstilling, og der bliver masser af opgaver for maskinmestre,« siger Ole Lykke, der som driftsmester skal medvirke til at drifte anlægget, når det står klar i 2022/2023.  

Han er ikke i tvivl om, hvorfor DIN Forsygning er et godt sted for maskinmestre. »Hvis man gerne vil forsyningsbranchen, så er DIN Forsyning en virksomhed med gode udviklingsmuligheder, som gerne vil gå forrest i den grønne omstilling og være en forgangsvirksomhed ,« siger Ole Lykke. 

DIN Forsyning

Ansatte
Globalt 230
Danmark 230
Maskinmestre 7
Maskinmestre
i Danmark 7

Fokus
DIN Forsyning leverer varme
og rent vand og håndterer spildevand i Varde og
Esbjerg kommune og står for
affald og genbrug i Varde kommune. DIN Forsyning er desuden i gang med et stort projekt om fremtidens fjernvarme, som omfatter en række rigtig spændende opgaver. 

Ansvarsområder

 • Kvalitetskontrol
 • Vandbehandling
 • Vandforsyning
 • Vandrensning
 • Ledelse
 • Hydraulik
 • Energiforsyning
 • Teknisk rådgivning
 • Køle- varmeteknologi
 • Energiproduktion
 • Transmission

Information
DIN Forsyning
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N
Tlf. 74 74 74 74
dinforsyning.dk/job

Tilbud til studerende
Der er gode muligheder for
at skrive opgaver og projekter inden for vand, varme og spildevand. Vi er desuden åbne for projektrelaterede praktikophold, hvor der arbejdes med drift- og procesoptimering. 

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.