Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

DIN BÆREDYGTIGE FORSYNING

Hvis du vil være en del af fremtidens bæredygtige forsyning, er DIN Forsyning et oplagt valg. Her er ambitiøse planer om store investeringer, som de kommende år vil omstille forsyning af varme, vand, spildevandsrensning og affaldshåndtering, så DIN Forsyning bidrager til målet om et mere bæredygtigt samfund.

»DIN Forsyning har mange muligheder for maskinmestre, som har lyst til at blive en del af fremtidens forsyningsvirksomhed. Du kan komme til at arbejde med fjernvarme, vandforsyning, spildevandsrensning og genbrug af affald, hvor der hele tiden er en udvikling i gang,« siger maskinmester Palle Kragh Rühe, som til daglig er ansvarlig for vandproduktionen.

»Vores maskinmestre arbejder med ledelse, drift, planlægning og ny teknologi. Vi er blandt andet i gang med at etablere et nyt vandværk og finde nye kildefelter til vandboringer, så der venter masser af udfordrende opgaver. Vi lægger vægt på at løse så mange opgaver, vi kan selv, så der er rigtig mange forskellige opgaver at tage fat på. Vi har en afvekslende hverdag, hvor vi både arbejder med langsigtet planlægning og her-og-nu problemløsning,« siger Palle Kragh Rühe.

Fremtidens Fjernvarme
Et kæmpe projekt for DIN Forsyning bliver Fremtidens Fjernvarme, når det kulfyrede Esbjergværk lukker og skal erstattes af 50 MW varmepumper,
60 MW fliskedel og 30 MW elkedel.

»Det bliver et meget spændende projekt, som skal sikre bæredygtig fjernvarme, og der bliver masser af opgaver for maskinmestre, så vi er klar til drift med de nye anlæg i 2023,« siger Palle Kragh Rühe.
Han fremhæver DIN FORSYNING som en virksomhed med mange karriereveje for maskinmestre og gode muligheder for at præge sit job.

»Vi tilbyder masser af udviklings og efteruddannelsesmuligheder med gradvist mere ansvar. Hvis man undervejs har lyst til at skifte til nye forsyningsområder, er der også mulighed for det. Maskinmestre kan hos DIN Forsyning meget konkret bidrage til et mere bæredygtigt samfund,« siger Palle Kragh Rühe.

DIN Forsyning

Ansatte
Globalt –
Danmark 220
Maskinmestre 8
Maskinmestre
i Danmark 8

Fokus
DIN Forsyning leverer varme
og rent vand i Varde og
Esbjerg kommuner samt
håndterer regnvand og
spildevand. I Varde Kommune
er det os, der står for
affald og genbrug. Vi har
ansvaret for en lang række
vandværker, renseanlæg og
pumpestationer samt spidsog
reservelastcentraler inden
for fjernvarme. Desuden er vi
i gang med et stort projekt
om fremtidens fjernvarme,
som omfatter en række rigtig
spændende opgaver.

Ansvarsområder

 • Kvalitetskontrol
 • Vandbehandling
 • Vandforsyning
 • Vandrensning
 • Ledelse
 • Hydraulik
 • Energiforsyning
 • Teknisk rådgivning
 • Køle- varmeteknologi
 • Energiproduktion
 • Transmission

Information
DIN Forsyning
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N
Tlf. 74 74 74 74
dinforsyning.dk/job

Tilbud til studerende
Der er gode muligheder for
at skrive opgaver og projekter inden for vand, varme og spildevand.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.