Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

TEKNISKE LEDERE TIL SØS

Søværnet tilbyder maskinmestre en karriere, hvor ledelse og teknik går hånd i hånd fra første dag.

Michael Bugge Larsen og Søren Holmer Geerthsen er begge civilt uddannede maskinmestre, der har valgt en karriere som tekniske officerer i Søværnet.

Michael Bugge Larsen er elektroofficer på fregatten Niels Juel med ansvar for alle elsystemer og køling om bord. Han har blandt andet været på mission i Middelhavet, hvor fregatten har ageret støtteskib for et fransk hangarskib.

»Vi er i alt 21 mand i maskinen til driften af de mekaniske og elektriske systemer, og vi er to tekniske officerer, som har det daglige ansvar i maskinen. Det er et job, hvor der er mange ledelsesmæssige opgaver, men hvor vi også har tid til at fordybe os i de tekniske aspekter af jobbet. I modsætning til den civile søfart har vi også gode muligheder for at opleve de lande, hvor vi ofte ligger i havn nogle dage,« fortæller Michael Bugge Larsen, som begyndte karrieren i Søværnet med en 18 måneders sømilitær lederuddannelse.

Du bliver prøvet af
Søren Holmer Geerthsen er driftsofficer på støtteskibet Esben Snarre med ansvar for alle mekaniske anlæg. Han har det daglige ansvar for otte mand i maskinen.

»Foreløbig har min karriere i Søværnet levet fuldt op til mine forventninger, og jeg vil ikke udelukke at jeg bliver her flere år, fordi der er så mange karriereveje både til søs og i land. Allerede fra første dag i jobbet står man med ledelsesansvar, hvor besætningen forventer, at du tager beslutningerne, så man bliver virkelig prøvet af både fagligt og personligt,« siger Søren Holmer Geerthsen.

Han fremhæver flere forhold, som bør tiltrække andre maskinmestre til
Søværnet:

»Du kommer til at arbejde som leder fra første dag, og du får masser af spændende tekniske problemstillinger, som skal løses, og oveni kommer du ud at se verden. Vi har også rigtig gode videreuddannelsesmuligheder, som kan bruges i Forsvaret eller civilt, uanset hvordan man ser sin karriere på længere sigt,« siger Søren Holmer Geerthsen.

Forsvaret

Ansatte
Globalt 20.000
Danmark 20.000
Maskinmestre 100+
Maskinmestre i Danmark 100+

Fokus
Forsvaret er en stor og
anderledes arbejdesplads,
der uddanner og beskæftiger
mere end 20.000.

Ansvarsområder

 • Kvalitetskontrol
 • Service Supply
 • Vandforsyning
 • Vandrensning
 • Ledelse
 • Hydraulik
 • Energiforsyning
 • Skibsfart
 • Teknisk rådgivning
 • Køle- varmeteknologi
 • Energiproduktion
 • Transmission

Information
Forsvarsministeriets
Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
Tlf. 7281 9000
blivofficer.dk

Tilbud til studerende
Praktikophold med mulighed for at skrive bachelorprojekt

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.