Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

ET SORT ANSVAR MED BETYDNING FOR SAMFUNDET

Nukissiorfiit er Grønlands nationale energiselskab, som leverer vand, varme og el til 17 grønlandske byer og 53 bygder. Nukissiorfiit beskæftiger cirkea 430 årsværk, hvoraf cirka 30 er maskinmestre, og som maskinmester spiller man fra dag et en helt central rolle med enorm stor betydning for det grønlandske samfund. Hos Nukissiorfiit har man gode muligheder for at arbejde med projektledelse, vedvarende energi i Arktis, og moderne vandkraftværker i et professionelt og proaktivt miljø.  

»Hvis man som maskinmester gerne vil have ansvar fra dag et og udføre opgaver, som har betydning i den reelle verden, så er Nukissiorfiit det rette sted. Her er en meget stejl læringskurve, og fra dag et vil man løse opgaver, som har betydning for den daglige drift, men er der er selvfølgelig den hjælp, man har behov for,« siger Sune Tougaard, der er chef for Ledelsessekretariatet på hovedkontoret i Nuuk. 

Cirka 110 af de 400 medarbejdere er beskæftigede på hovedkontoret i Nuuk, mens resten er fordelt ud over hele Grønland. Det betyder også, at man som maskinmester har rig mulighed for at prøve kræfter med et væld af forskellige opgaver. 

»Som maskinmester er der både mulighed for at arbejde med teoretiske modeller her på hovedkontoret, men der er bestemt også rig mulighed for at få olie på hænderne ude i produktionen eller en kombination, hvis man foretrækker det,« siger Sune Tougaard 

Grønlands energiforsyning er unik på den måde, at hver by og bygd har sit eget elnet, og kun to byer er forbundet. Det betyder, at alt energi produceres lokalt. I tilfælde af nedbrud findes der lokale back-up løsninger. 

»Vi har jo både store og små produktioner, og det er vores ansvar at sikre forsyningen og sørge for, at der er styr på produktionen af el, vand og varme ,« siger Daniel Rausner, der er HR-D Manager, og giver følgende eksempel. 

»Mange steder skal vore materiel fungere i under ekstreme forhold med hård frost i 8-9 måneder om året. Hvis forsyningen svigter, kan det potientielt være livsfarligt, « siger han. 

Nukissiorfiit

Ansatte
Globalt –
Grønland i alt 437
Maskinmestre 32
Maskinmestre i Danmark –

Fokus
Nukissiorfiit forsyner hele
Grønland med el, vand og
varme, hvor der lægges
vægt på at overgå til vedvarende
energi.

Ansvarsområder

 • Kvalitetskontrol
 • Vandbehandling
 • Vandforsyning
 • Ledelse
 • Hydraulik
 • Energiforsyning
 • Teknisk rådgivning
 • Køle- varmeteknologi
 • Salg
 • Energiproduktion
 • Transmission

Information
Nukissiorfiit
Issortarfimmut 3
3900 Nuuk
Tlf. +299 34 95 00
www.nukissiorfiit.gl

Tilbud til studerende
Nukissiorfiit modtager
gerne ansøgninger fra
praktikanter (studie- og
virksomhedspraktik),
lærlinge og elever.
Kandidater kan søge via
https://www.nukissiorfiit.
gl/ledige-stillinger/ 

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.