Skip to content

FAGLIGE NETVÆRK

Asset Management

Netværket henvender sig til maskinmestre med interesse for at arbejde med Asset Management.

Deltagerne er typisk drifts- eller vedligeholdsansvarlige med arbejdsfunktioner som Asset Manager, vedligeholdsledere, tekniske chefer, driftsmestre og maskinmestre. Herudover er netværket for maskinmestre, som arbejder med strategi og udvikling af organisationer, såvel økonomiske som steder hvor der er mange aktiver, der skal driftes og udvikles.

Blandt hovedemnerne er følgende:

  • Processer og metoder inden for alle former for Asset Management.
  • Strategisk arbejde med organisationer.
  • Arbejde med og foretage analyser af de forskellige opgaver i en Asset Management organisation.
  • Udarbejde livscyklusser fra vugge til grav på aktiver.
  • Standarder og litteratur.
  • At udøve ledelse og danne en Asset Management-organisation.
  • Arbejde struktureret med uddannelse og træning, indpasse det i en organisation, hvor der er fokus på værdier og ledelse.
  • Indarbejde løbende forbedringer i Asset Management organisationer.

Møderne er tilrettelagt som virksomhedsbesøg eller foredrag med det overordnede formål at udveksle erfaringer med udgangspunkt i for eksempel problemløsning, succeshistorier og de mindre succesfulde historier. Deltagerne fungerer som hinandens eksperter og rådgivere og benytter blandt andet metoden ’den varme stol’, hvor en deltager kan vælge at diskutere et aktuelt emne og få evalueret en strategi, inden den tages i brug eller præsenteres for ledelsen.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller ønsker at tilmelde dig netværket, kan du kontakte netværkskoordinator Lars Jenry Petersen på tlf. 2234 8620 eller e-mail asset.management.netvaerk@mmf.dk.

Tilmelding til netværket kan ligeledes ske via Maskinmestrenes Forening på mail mf@mmf.dk.

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

Det kan være afgørende for din karriere og et våben imod arbejdsløshed, at du holder dig ajour med udviklingen inden for maskinmesterprofessionen og dit arbejdsområde.

LÆS OM AUTORISATIONER
OG CERTIFIKATER

Autorisationer og certifikater er et vigtigt skridt videre i din karriere. Klik ind og du kan finde gældende regler for de mest almindelige autorisationer og certifikater.

BLIV TILKNYTTET VORES MENTORORDNING

Formålet er, at menteen kan trække på mentoren i faglig og karrieremæssig sammenhæng og få kompetent sparring, råd og vejledning.