Skip to content

FAGLIGE NETVÆRK

Cirkulær – Netværk for maskinmestre med interesse for cirkulær økonomi

Netværket Cirkulær henvender sig til maskinmestre, der har interesse for affald, ressourcer og materialer. I netværket får du mulighed for sparring og indblik i andre maskinmestre og virksomheders løsninger og erfaringer med affald og materialer, herunder indsamling, sortering, behandling og anvendelse af indsamlet affald. Deltagelsen kan eksempelvis udspringe af et ønske om at knytte kontakter eller skabe viden om en bestemt slags løsninger.

Netværket mødes hver 3-4 måned i ca. 2 timer, online eller fysisk, og du får samtidig adgang til en lukket online platform. Det er gratis for Maskinmestrenes Forenings medlemmer at deltage i netværket. Bliv medlem via en mail til Maskinmestrenes Forening på mail: mf@mmf.dk. Du kan også kontakte midlertidig netværkskoordinator projektchef Peter Blach på tlf. 2342 4679 eller e-mail pb@mmf.dk.

Fokusområder
Cirkulær økonomi og ressourcer er et vigtigt fokusområde i Maskinmestrenes Forening. Materialer har en afgørende rolle i den grønne omstilling, og materialers ressourcebegrænsninger og miljøbelastninger er globalt set blevet helt centrale temaer.

Netværket beskæftiger sig med:

  • – Erfaringsudveksling
  • – Netværksdannelse
  • – Videndeling om løsninger, herunder affaldsforebyggelse, affaldssortering, affaldsenergi, genbrug, genanvendelse, reparation, design af produkter
       og økonomiske incitamenter
  • – Materialer

Temaer
Temaerne bestemmes af deltagerne selv, og det overordnede formål er, at få inspiration og udveksle erfaringer inden for alle emner med relation til den cirkulære økonomi. Netværket er drevet af personlige relationer, som også dyrkes mellem møderne til glæde for både deltagerne og de virksomheder, de er ansat i.

Et materiales miljømæssige belastning stammer fra hele værdikæden; fra råstoffernes frembringelse, forarbejdning, anvendelse og fra hvad materialet gennemgår efter anvendelsen. Det handler om at øge bæredygtig anvendelse af materialer og udnyttelse af affald som en værdifuld ressource.

For industrien er de mest betydningsfulde materialer plast, metaller, træ, glas og beton. I Danmark er der ca. 12.500 produktionsvirksomheder, der udnytter en eller flere typer materialer til fremstilling af bl.a. plastkomponenter, vindmøller, pumper, metalvarer, trævarer og maskiner. Det anslås at Danmark har 3.200 virksomheder med i alt 8.300 medarbejdere inden for renovation og genbrug.

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

Det kan være afgørende for din karriere og et våben imod arbejdsløshed, at du holder dig ajour med udviklingen inden for maskinmesterprofessionen og dit arbejdsområde.

LÆS OM AUTORISATIONER
OG CERTIFIKATER

Autorisationer og certifikater er et vigtigt skridt videre i din karriere. Klik ind og du kan finde gældende regler for de mest almindelige autorisationer og certifikater.

BLIV TILKNYTTET VORES MENTORORDNING

Formålet er, at menteen kan trække på mentoren i faglig og karrieremæssig sammenhæng og få kompetent sparring, råd og vejledning.

SE DINE MEDLEMSFORDELE HER

Som medlem af Maskinmestrenes Forening har du sikkerhed i ansættelsen gennem overenskomster med arbejdsgiverforeningerne. Derudover kan du få hjælp, rådgivning og juridisk bistand ved løn- og kontraktforhandlinger og meget mere. Klik ind, og læs mere om dine medlemsfordele.

HOLD DIG OPDATERET TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Tilmeld dig og få: relevant viden om dit fag og gode medlemstilbud.

DU KAN ALTID
KONTAKTE OS DIREKTE
OG FÅ PERSONLIG
RÅDGIVNING

TLF.: +45 3336 4920
MAIL: MF@MMF.DK