Skip to content

FAGLIGE NETVÆRK

Facilities Management

Facilities Management henvender sig til maskinmestre med interesse for rentabilitet i bygningsdrift – det sekundære produktionsapparat – for at understøtte og forbedre den primære aktivitet, der skal foregå i bygningerne.

Netværket beskæftiger sig især med processer og metoder, merværdi ved benchmarking samt viden om mennesker, bygninger med brugsværdi og ejendomme samt infrastruktur.

Deltagerne er typisk drifts- eller vedligeholdsansvarlige med arbejdsfunktioner som facility manager, vedligeholdsledere, tekniske chefer, driftsmestre og maskinmestre.

Blandt hovedemnerne er følgende:

  • Processer og metoder inden for alle former for facility management
  • Merværdi ved benchmarking – brug af nøgletal, herunder best practice
  • Bæredygtighed – økonomisk, socialt og miljømæssigt
  • Standarder og litteratur

Møderne er tilrettelagt som virksomhedsbesøg eller foredrag med det overordnede formål at udveksle erfaringer med udgangspunkt i for eksempel problemløsning, succeshistorier og de mindre succesfulde historier. Deltagerne fungerer som hinandens eksperter og rådgivere og benytter sig blandt andet af ’den varme stol’, hvor en deltager kan vælge at få diskuteret et aktuelt emne og at få evalueret en strategi, inden den tages i anvendelse eller præsenteres for ledelsen.

Hvis du er interesseret i at høre mere, eller hvis du ønsker at tilmelde dig netværket, kan du kontakte netværkskoordinator John Buhl Lund på tlf.: 7195 8059 eller e-mail: facilities.management.netvaerk@mmf.dk.

Tilmelding til netværket kan desuden ske via Maskinmestrenes Forening på mail: mf@mmf.dk.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.