Skip to content

FAGLIGE NETVÆRK

Fødevareteknik

Netværket henvender sig til alle maskinmestre med interesse for drift, vedligehold og overholdelse af gældende regler for fødevareproducerende virksomheder, dvs. det tekniske produktionsapparat samt de forordninger, der er gældende for at understøtte og forbedre produktionsanlægget eller anden afledt aktivitet.

Deltagerne er typisk maskinmestre med arbejdsfunktioner som maskinmestre, produktionsledere, vedligeholdsledere, tekniske chefer, driftsmestre, projektledere, konsulenter.

Blandt hovedemnerne er følgende:

  • Processer og metoder inden for alle former for fødevare produktionsteknik, herunder drift, vedligehold og optimering af maskiner og tekniske anlæg
  • Formidling af viden og erfaring
  • Myndighedskrav og lovgivning. Herunder EU-forordninger for bl.a. fødevarekontakt, materialer (FKM), fødevarehygiejne samt generelle principper og krav i fødevarelovgivningen
  • Energioptimering af produktionsanlæg
  • Virksomhedsbesøg

Møderne er tilrettelagt som foredrag, diskussionsoplæg eller en case/problem. Typisk bliver møderne sammenholdt med et virksomhedsbesøg. Det overordnede formål er at udveksle erfaringer med udgangspunkt i eksempelvis problemløsning, succeshistorier og de mindre succesfulde historier. Deltagerne fungerer som hinandens eksperter og rådgivere.

Der afholdes typisk ca. 4-6 møder om året. Medlemmerne bidrager gerne med emner/forslag til vært og besøg mm.  

Hvis du er interesseret i at høre mere eller ønsker at tilmelde dig netværket, kan du kontakte netværkskoordinator Allan Gade på telefon 2338 8975 / foedevareteknik.netvaerk@mmf.dk.

Tilmelding til netværket kan desuden ske ved at kontakte os på mf@mmf.dk

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

Det kan være afgørende for din karriere og et våben imod arbejdsløshed, at du holder dig ajour med udviklingen inden for maskinmesterprofessionen og dit arbejdsområde.

LÆS OM AUTORISATIONER
OG CERTIFIKATER

Autorisationer og certifikater er et vigtigt skridt videre i din karriere. Klik ind og du kan finde gældende regler for de mest almindelige autorisationer og certifikater.

BLIV TILKNYTTET VORES MENTORORDNING

Formålet er, at menteen kan trække på mentoren i faglig og karrieremæssig sammenhæng og få kompetent sparring, råd og vejledning.