Skip to content

FAGLIGE NETVÆRK

Køle- og Varmepumpeteknik

Bliv inspireret og styrk din faglighed inden for køle- og varmepumpeteknik. Netværket henvender sig til maskinmestre, der har interesse for eller relation til området.

Medlemmerne har forskellige baggrunde og tæller blandt andre selvstændige, servicechefer, produktudviklere, projektledere og undervisere. Det betyder, at emnerne altid kan angribes fra flere forskellige synsvinkler.

Netværket beskæftiger sig blandt andet med:

  • Besøg på køle- og varmepumpeanlæg og gennemgang af projekterne
  • Nyt fra andre ‘kølenetværk’ som DAKV/Dansk Køl & Varme, Dansk Køleforening, Dansk Køle- og Varmepumpeforening, IDA KVT/IDA Køle- og Varmepumpe Teknologi og Køle- og Varmepumpeforum
  • Nyt fra Maskinmestrenes Forening, maskinmesterskolerne og evt. bachelorprojekter
  • Andet fra vores nabolande og deres interessenter, køleforeninger og ‘køledage’
  • Opdateringer omkring kølemidler, regler og lovgivning
  • Nyt om forskning og udvikling herunder evt. leverandører til branchen, DTU og Teknologisk Institut m.fl.
  • Praktisk energioptimering og vedligehold, kurser og/eller henvisninger
  • Hardware og software til styring, regulering og overvågning af køleanlæg eller henvisninger

Møderne er tilrettelagt som virksomhedsbesøg eller foredrag og levner altid plads til diskussion og dyrkelse af fagligt netværk. Formålet er at benytte sig af hinandens kompetencer og indsamle yderligere viden tilsat eksterne input. Der afholdes typisk 4-6 møder om året, to i Vestdanmark og to i Østdanmark. Medlemmerne bidrager gerne med emner/forslag til vært og besøg mm.  

Hvis du er interesseret i at høre mere eller ønsker at tilmelde dig netværket, kan du kontakte netværkskoordinator Kenneth Sørensen telefon 2922 7163 eller mail koele.varmepumpeteknik.netvaerk@mmf.dk.

Tilmelding til netværket kan desuden ske via Maskinmestrenes Forening på mail mf@mmf.dk.

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

Det kan være afgørende for din karriere og et våben imod arbejdsløshed, at du holder dig ajour med udviklingen inden for maskinmesterprofessionen og dit arbejdsområde.

LÆS OM AUTORISATIONER
OG CERTIFIKATER

Autorisationer og certifikater er et vigtigt skridt videre i din karriere. Klik ind og du kan finde gældende regler for de mest almindelige autorisationer og certifikater.

BLIV TILKNYTTET VORES MENTORORDNING

Formålet er, at menteen kan trække på mentoren i faglig og karrieremæssig sammenhæng og få kompetent sparring, råd og vejledning.