Tilbage på arbejdspladserne – er alt ved det gamle?

Vi er mange, som har arbejdet hjemme gennem lang tid og mest har set vores kolleger fra overkroppen og op på Teams/Skype/Zoom eller lignende. Du sidder måske endda og glæder dig som til første skoledag efter sommerferien, hvor du igen skal møde kollegerne – og ingen tvivl om, at sådan er vi mange, der har det.

Vi har lært at arbejde sammen på nye måder, hvor vi har vist, at det er muligt at arbejde lige så effektivt hjemme som på arbejdspladserne. Og det må forventes, at flere kolleger vil fortsætte med at arbejde hjemme såvel som de kolleger, der glæder sig til at komme tilbage til kontorerne. I den forbindelse vil der være behov for en dialog om, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, når vi er tilbage.

Lige nu drejer det sig om at komme tilbage på arbejdspladserne på en god måde. Du vil kunne hente mange gode råd og inspiration fra sundhedsmyndighederne, Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter og mange flere.

Hvad tænker du om at komme tilbage på arbejdspladsen
Er der kommet nye kolleger, er der sket ændringer i arbejdsopgaverne, hvordan med kontakten til kollegerne udenfor egen afdeling, og de virtuelle møder med dagsorden og effektiv mødeledelse uden afbrydelser og kun begrænset ”small talk”. Der en række spørgsmål, der bør ses nærmere på i forbindelse med tilbagevenden på arbejdspladserne.

Det vil være en rigtig god ide at få samlet op på alle de mange erfaringer, indtryk og tanker, som du og dine kolleger har gjort jer. En måde at gøre dette på kan være den klassiske ”Walk and Talk”, hvor du og dine kolleger i små grupper tager en snak ud fra ovennævnte (og gerne sammen med nogle af dem, som du ikke er i afdeling/team med). Og gerne med efterfølgende fælles opsamling, hvor der dels bliver fokus på at holde fast i de gode ting fra perioden med hjemmearbejde – og hvor der også samles op på de ting, som I fremadrettet skal være særligt opmærksomme på.

Genbesøg din virksomheds leveregler og værdier
Vi skal tilbage og genfinde mange af de relationer, som vi ikke har været i stand til at pleje på samme måde, idet vi har været på afstand af hinanden. Dette er særlig vigtigt, hvis du har fået nye kolleger, som du endnu ikke har mødt – og her kan det være en god ide at overveje, hvordan du selv ville have det, hvis du var nyansat og endnu ikke har mødt dine nye kolleger ”i den virkelige verden”. Tilsvarende hvis du er den nye kollega, så kan det være en god ide at overveje, hvad det er, som du har savnet og hvordan dine kolleger kan hjælpe dig med at falde godt til, når I er tilbage på kontoret.

Mange steder har man i medarbejder- eller personalepolitikker nedskrevet såvel leveregler som værdier. Det anbefales efter en længere periode med hjemmearbejde, at få genopfrisket leveregler og værdier, der er et grundlæggende fundament på arbejdspladserne. Der vil her være mulighed for at se på leveregler og værdier med ”nye” øjne og ligefrem udvikle disse.

Fremadrettet må det forventes, at mange arbejdspladser vil justere på måden, som vi afholder vores møder på. Dette både i forhold til de interne møder såvel som i forhold til de eksterne. Og her er det vores anbefaling, at man i fællesskab får aftalt nogle leveregler og værdier, som betyder, at vi kombinerer det bedste fra de virtuelle møder med de fysiske møder. Dette kunne ligeledes tænkes at være gældende for måden, som vi fremadrettet fordeler arbejdsopgaverne på – At vi holder fast i de gode erfaringer og giver slip på de dårlige.

”Hybrid-mødet” – Nye mødeformer
I en periode hvor mange har arbejdet hjemmefra, så har nok vi alle oplevet møder med internetforbindelser, der af og til satte ud og billeder der ”frøs”, lyden der ”hakkede”, hånden der skulle op, hvis du ville have ordet og mikrofonen, der skulle aktiveres mv.

Når vi gradvis kommer tilbage på arbejdspladserne, vil vi formentlig opleve, at der vil være nogen, som kan sidde i samme lokale og deltage i et møde, mens andre stadig deltager i mødet virtuelt. Og dette ”hybrid-møde” vil af mange blive opfattet som en helt ny mødeform, hvor der stilles store krav om mødedisciplin ikke mindst til de, som deltager i mødet fra samme lokale. Dette for at undgå, at man afbryder hinanden, taler i munden på hinanden – og i øvrigt ”glemmer” de som alene deltager i mødet virtuelt.

Og noget så selvfølgeligt som at alle skal kunne se og høre hinanden kan betyde, at der på arbejdspladsen skal anskaffes såvel konferencekamera, storskærm og ordentlige fælles mikrofoner.

I forbindelse med hybrid-møder bør vi være opmærksomme på deltagerne fra samme lokale, der kan se, høre og aflæse hinandens kropssprog, hvorimod det ikke er muligt for de deltagere, der er med virtuelt. En mulighed kan være, at der er en mødekoordinator, der kan bygge bro mellem deltagerne.

Covid-19 er her stadig
Vi håber alle, at vi snart igen har et samfund, hvor vi ikke behøver at tænke på nedlukning og restriktioner. Indtil da kan det selv med udgangspunkt i ovennævnte være nødvendigt løbende at tilpasse hverdagen på kontoret til den virkelighed, som vi er en del af.

Og det er fortsat vigtigt at huske på, at Corona-pandemien påvirker os forskelligt. Du vil derfor i en periode fortsat kunne opleve kolleger, som er bekymrede i forhold til smitte og det at skulle møde ind på kontoret igen. Og det er ikke nødvendigvis en usikkerhed omkring forholdsreglerne på kontoret, men det kan lige såvel være en utryghed i forhold til at benytte offentlig transport for at kommer på arbejde. Derfor er det vigtigt, at der kommunikeres præcist i forhold til tilbagevenden til arbejdspladserne, for at skabe tryghed for medarbejderne.

Ved eventuelle spørgsmål til ovenstående kan juridisk konsulent Jan Michael Lindgreen, jml@mmf.dk kontaktes.
 
Af juridisk konsulent Jan Michael Lindgreen

Recommended Posts