Energikonference 2024

Energieffektivisering, det går altså ikke af mode.” Sådan lød det afslutningsvis på årets energikonference.

For ellevte gang blev den største energikonference uden for hovedstadsområdet afholdt på mandag den 29. april i Danmarks energimetropol Esbjerg. Konferencen blev arrangeret af Maskinmestrenes Forening og Dansk Fjernvarme. Politikere, eksperter og virksomheder mødtes for at samarbejde om at vurdere energi- og klimapolitikken og finde svar på udfordringerne og mulighederne for fremtidens energiforsyning.

På Energikonferencen i 2024 kastede vi i fællesskab lys over fremtidens energiforsyninger og -selskabers muligheder og udfordringer. Vi så på pålidelig forsyningssikkerhed og drøftede, hvordan vi kunne sikre høj spændingskvalitet og varme i radiatoren i en tid med mere variabel elproduktion, samt om infrastrukturen og fjernvarmenettet kunne følge med eller ej. Politikerne debatterede bl.a., hvad frihed betyder for energiforsyning i fremtiden og kom med hver deres bud på, hvordan vi bedst sikrer forsyningssikkerheden i Danmark og EU. Cybersikkerhed var også et af de store emner, som kunne illustreres via konkrete cases, der visualiserede vigtigheden af en stærk sikkerhed i vores infrastruktur.

Atomkraft gik fra at være en ‘dark horse’ til en reel mulighed, og den debat blev der også taget hul på, hvor fakta, historik og følelser blev store faktorer i den reelle debat. Det fungerer andre steder i verden, men kunne det fungere i Danmark? 

“Vi hørte, hvordan udbygningen af fjernvarme intensiveredes ved brug af geotermi, udnyttelse af overskudsvarme, og hvordan store varmepumper bliver taget i brug, samt hvordan en omfattende energieffektivisering og renovering af bygninger og industri blev gennemført – alt sammen med fokus på at optimere samspillet mellem fremtidens energiforsyning og -forbrug. Men hvordan gik det egentlig med alt dette? Og hvilke nye teknologier var i spil? Det diskuterede vi og gav en status på,” sagde formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen, som afslutning til årets energikonference.

Til debatten om fremtidens energi deltog repræsentanter fra blandt andre Energy Cluster Danmark, Kredsløb, KL, Nordic Sugar, DFDS, Ørsted, Aalborg Universitet, Danske Havne, SektorCert samt politikere.

Sommerferien er lige om hjørnet – men er du helt færdig med det gamle ferieår?

Hvis du ikke fik afviklet den 5. ferieuge fra det gamle ferieår inden 31. december 2023, skal du måske lige tjekke op på, om feriedage er blevet overført – eller udbetalt korrekt.

Lige nu er vi midt i det ferieår, der startede den 1. september 2023 og løber frem til den 31. august 2024.

Som lønmodtager optjener du ret til 2,08 feriedage for hver måneds ansættelse. Hvis du har været ansat hos den samme arbejdsgiver i hele ferieåret, har du således ret til 25 dages ferie (svarende til 5 ugers ferie).

Ferieloven har en række bestemmelser omkring afviklingen af ferie. Selvom ferieåret slutter den 31. august, har du mulighed for at afvikle den i ferieåret optjente ferie frem til 31. december. Det betyder at den såkaldte ferieafholdelsesperiode går fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år.

Når vi taler om sommerferie, er det vigtigt at bemærke, at du har ret til at holde mindst 3 ugers optjent ferie i sammenhæng – kaldet hovedferien – i perioden fra den 1. maj til den 30. september.

Hvad gælder, hvis du ikke når at afholde al din ferie inden 31. december?
Hos Maskinmestrenes Forening har vi den holdning, at du som udgangspunkt bør afholde din optjente ferie i løbet af ferieåret i overensstemmelse med det, der er hensigten i Ferieloven. Omvendt ser vi også situationer, hvor du som lønmodtager kan være hindret i at afholde ferie, eksempelvis pga. sygdom, eller hvor det som følge af travlhed kan være svært at placere en sammenhængende ferieperiode.

Der er også lønmodtagere, som har et ønske om at overføre ikke afviklet ferie til det kommende ferieår for på denne måde at opnå mulighed for at afholde længere sammenhængende ferieperioder.

Det følger af Ferieloven, at du mister ikke afholdte feriedage op til og med 4 uger – medmindre der har været tale om en feriehindring som f.eks. sygdom, barsel, adoption eller andre helt særlige årsager. Derfor er det vigtigt at have fokus på, at du som minimum får afholdt disse feriedage.

Særstatus for den 5. ferieuge
Den 5. ferieuge har derimod en særlig status og bortfalder ikke på samme måde. Ferieloven åbner op for, at det er muligt, at du med din arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over de 4 uger overføres til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode. En aftale om overførsel af ferie skal være skriftlig og være indgået senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden.

Hvis du har overført ferie, skal den overførte ferie afholdes først.

Den 5. ferieuge har yderligere den særstatus, at du uden en aftale om overførsel af ferien, vil have krav på at få udbetalt tilgodehavende feriedage i stedet. Din arbejdsgiver skal senest med lønnen for marts måned udbetale feriedagene.

Hvad skal du følge op på?
Hvis du senest den 31. december 2023 har indgået en aftale om overførsel af den 5. ferieuge, skal du sikre
dig, at dagene fortsat indgår i opgørelsen af dine feriedage. Dette kan du ofte kontrollere ved at se på din lønseddel eller i det tidsregistreringssystem, som I benytter.

Skal den 5. ferieuge derimod udbetales, bør dette allerede være sket på nuværende tidspunkt. Igen skal du en tur rundt om dine lønsedler for at sikre dig, at dagene er blevet udbetalt korrekt.

Lidt om feriefridage
Vi får ofte spørgsmål gående på, om man har ret til 5 feriefridage – populært kaldet den 6. ferieuge.

Dette har man kun, hvis det følger af en overenskomst, lokalaftale eller i øvrigt af de vilkår, som din arbejdsgiver tilbyder dig, eksempelvis i din ansættelseskontrakt eller en fælles personalehåndbog.

Det er dog efterhånden sådan, at langt de fleste lønmodtagere tilbydes 1 eller flere feriefridage.

Du skal her være opmærksom på de for disse feriefridage gældende vilkår. Ofte følger man principperne fra Ferieloven på den måde at forstå, at det kun er muligt at overføre tilgodehavende feriefridage fra en periode til en anden, hvis dette udtrykkeligt er aftalt. Tilsvarende i forhold til en eventuel udbetaling af ikke afholdte feriefridage. Ønsker du yderligere information om feriefridage, kan du evt. læse vores tidligere nyhedsbrev herom.

Skulle ovenstående give anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen ved Maskinmestrenes Forening.

Skrevet af juridisk konsulent Jan Michael Lindgreen