Aftale om besætningsskift ophører og udfases

Med virkning fra i morgen – 15. oktober – ophører den særlige aftale om håndtering af besætningsskift under Corona-krisen. Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske Rederier har indgået aftale om særordningens ophør og udfasning, så overenskomstvilkårene igen bliver gældende.

Af Lars Have Hansen, formand for Maskinmestrenes Forening & Ole Philipsen, formand for Metal Maritime

De akut opståede problemer for besætningsskift som følge af Covid-19 pandemien i foråret er overstået, og dermed er tiden inde til at vende tilbage til de normale, overenskomstmæssige indgåede regler for besætningsskift og regler for ude- og hjemmeperioder.

Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske Rederier har aftalt, at særaftalen fra i foråret ophører i morgen, torsdag 15. oktober. I forbindelse med aftalens ophør, har parterne aftalt, hvordan den over de kommende par måneder udfases, og de oprindeligt aftalte overenskomstvilkår igen træder i kraft.

Kompleks problemstilling
Den nye aftale beskriver, hvorledes overgangsfasen håndteres i forhold til den enkelte søfarendes situation – om man er ude eller hjemme, og om man er indenfor eller udenfor normal ude/hjemme periode. Problemstillingen er, ligesom da særaftalen blev indgået, kompleks.

Vi forventer, at forårets særaftale vil være endeligt udfaset i løbet af december. Og som det fremgår af den nye aftale, gøres det endelige regnskab for straffridøgn herefter op. Først når den endelige opgørelse foreligger, vil det være muligt at afklare, hvordan puljen af straffridøgn fordeles.

Da vi i foråret stod overfor en akut opstået situation, var vi fra de to overenskomstbærende, faglige organisationer indstillet på at udvise ansvarlighed og velvilje i en meget usikker situation for erhvervet og beskæftigelsen.

Nu ser vi frem til, at overenskomstaftalernes regler igen bliver gældende, og vi ved årets udgang kan afklare den endelige fordeling af puljen af straffridøgn.

Se den indgåede aftale:
Ophør og udfasning af aftale om besætningsskift – klik her

Tidligere artikler om emnet:
Aftale med Danske Rederier om løsning af besætningsskift under Corona-krisen april 2020 – klik her.

De første 190 søfarende gennem Kastrup Lufthavn efter nyt tiltag

190 søfarende på vej til afløsning i Maersk-flåden i Europa, landede i tirsdags i Kastrup Lufthavn i chartret fly fra Manila.

Maersk gennemførte i tirsdags den første “crew-bridge”-flyvning med søfarende, der ankom til Kastrup Lufthavn i chartret fly fra Manila. De i alt 190 besætningsmedlemmer er på gennemrejse for afløsning i Maersk-skibe i Europa.

Etableringen af Kastrup Lufthavn som knudepunkt for besætningsskifte i DK og Europa er dermed indviet. Løsningen har den danske regering etableret i samarbejde med Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Dansk Metal / Metal Maritime.

Maersk: “Vigtigt skridt”

”Ankomsten af vores filippinske kolleger til Københavns Lufthavn er et vigtigt skridt på vejen mod at udskifte Mærsk-søfolk med Danmark som transit. Det er positivt, at vi nu er i gang, men at flyve ny besætning ind løser kun halvdelen af problemet. Vi er ikke i mål før vores søfolk på skibene er afmønstret og vel hjemme hos deres familier. Vi samarbejder tæt med myndighederne og tror på at vi ved fælles hjælp kommer i mål med en hel løsning. Det er afgørende for vores søfolk, men også for evnen til på forsvarlig vis at holde gang i den globale handel under pandemien,” siger Palle Laursen, Chief Technical Officer, A.P. Møller – Mærsk.


Maersk Crew Bridge

I Maersk forestår en særligt oprettet task force “Maersk Crew Bridge” al koordinering med myndigheder, regeringer, flyselskaber, lufthavnsoperatører, hoteller og havnemyndigheder for at søfarende opnår status af “nøgle-medarbejdere” for sikkert at kunne rejse til og fra større havne via større lufthavne. Arbejdet omfatter håndtering af papirer, rejsedokumenter, Covid-19 tests, karantæneophold osv.

Udfordringerne for besætningsskifte har været eskalerende under Covid-19 pandemien og de mange landes lock-downs. På trods af en kæmpe indsats fra alle parter, hvor mange søfolk er blevet afløst, har Maersk stadig omkring 2000 søfarende på havet, der har færdiggjort deres kontrakt og skal afløses snarest muligt.


Humanitær krise for søfarende

Internationalt har både rederiorganisationer og søfarendes fagforeninger advaret om den humanitære krise, som op mod 200.000 søfarende world wide står midt i.
Som vi tidligere har omtalt her på hjemmesiden, har internationalt pres for at få de enkelte lande til at etablere løsninger for besætningsskifte kun haft spredt effekt. Herhjemme er det håbet, at det danske tiltag vil fungere som inspirator, så andre lande går samme vej.

Den danske løsning med etablering af hub for besætningsskifte i Kastrup Lufthavn har krævet koordinering mellem tre involverede ministerier. Erhvervsministeriet, udenrigsministeriet og justitsministeriet har således alle aktier i tiltaget.


Flere fly på vej til dansk hub

Det særligt indrettede afsnit i Kastrup Lufthavn vil ifølge Maersk indenfor nærmeste fremtid igen komme i brug, når chartrede fly med besætningsmedlemmer på vej til afløsning ankommer fra hhv. Inden og Filippinerne.

 Kilde: Metal Martime og Maersk