Rederiet Cadeler omflager installationsskibene ”Wind Orca” og ”Wind Osprey” til dansk flag

I forbindelse med rederiet Cadelers omflagning af installationsskibene ”Wind Orca” og ”Wind Osprey” fra cypriotisk flag til Dannebrog overgår ca. 160 søfarende til danske overenskomster og dermed danske ansættelsesvilkår indgået med Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening.

I starten af indeværende uge ved en cermoni i Esbjerg omflagede rederiet Cadeler installationsskibene ”Wind Orca” og ”Wind Osprey” til dansk flag. Netop flagskiftet er et resultat af udvidelse af DIS-ordningen fra 2019, der åbnede op for at omfatte en række specialskibe som f.eks. nævnte installationsskibe. En lovændring, som Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime/CO-Søfart fik gennemført sammen.

I dag er Cadeler børsnoteret i Norge med adresser i både København og Vejle. København er også ’Wind Orca’s nye hjemmehavn, mens ’Wind Osprey’ efter flagskiftet har Esbjerg som hjemmehavn. Med CEO Mikkel Gleerups ord, er Esbjerg havnen, som rederiet betragter som ”hjemme” med havnens omfattende aktiviteter og muligheder for vind offshore-erhvervet.

Godt samarbejde med fagforeninger og Søfartsstyrelsen
Ifølge Mikkel Glerup har indflagningen været en fornøjelse, idet der har været et godt og konstruktivt samarbejde med fagforeninger og Søfartsstyrelsen.

Fra Maskinmestrenes Forening er der også stor ros til Cadeler for det overenskomstforløb, der har resulteret i overenskomster for alle kategorier af ansatte om bord – uanset nationalitet. Det lykkedes i løbet af ganske få uger at nå frem til tilfredsstillende overenskomster, der både tager højde for rederiets og skibenes specielle forhold og samtidig tilgodeser de beskæftigede medarbejdere om bord. Yderligere har Cadeler omkring implementeringen af overenskomsterne stået for at arrangere informationsmøder om bord, hvor Metal Maritime/CO-Søfart og Maskinmestrenes Forening sammen med rederiet har præsenteret aftalerne. Her fik alle søfarende mulighed for at stille spørgsmål.

Særoverenskomster
Resultatet af overenskomstforløbet er to særoverenskomster – én for officerer og én for menige. Officersoverenskomsten er forhandlet med Cadeler i tæt samarbejde med Metal Maritime/CO-Søfart, der varetager organiseringen af navigatørerne. For de meniges vedkommende gælder én overenskomst og den dækker både catering samt dæk & maskine.

I Cadeler omfatter besætningerne ca. 160 søfarende, der er fordelt på en række nationaliteter. Modsat de øvrige DIS-overenskomster med Danske Rederier er alle nationaliteter om bord omfattet af de nye, danske overenskomster inkl. PFA ordninger.

Cadelers flåde forøges i 2024 og 2025 med yderligere to installationsfartøjer, hvilket indebærer udvidelse af antallet af søfarende, ansat i rederiet. Samtidig er de to nuværende skibe undervejs med opgradering af bl.a. kranerne, hvor stadigt større havvindmøller kræver både større og kraftigere materiel om bord.

Ny hovedoverenskomst – Wind offshore
Forhandlingerne om særoverenskomsterne i Cadeler har synliggjort, at der er behov for en ny wind offshore hovedoverenskomst sammen med Danske Rederier. En hovedoverenskomst som er målrettet netop installationsskibe i wind offshore. Det arbejde forventes igangsat snarest muligt i samarbejde med Metal Maritime/CO-Søfart.

Den grønne omstilling forventes at betyde, at wind offshore de kommende år bliver et markant vækst område med enestående muligheder for danske søfarende og virksomheder. Og Danmark står lige nu med alle muligheder på hånden. Netop Cadelers indflagning til dansk flag og skifte til danske ansættelsesvilkår for alle søfarende om bord på skibene markerer begyndelsen til en ny, stærk udvikling, der vil komme hele Det Blå Danmark til gode – og forbedrede beskæftigelsesmuligheder for danske søfarende.

Af chefjurist Søren Nim Larsen

Recommended Posts