High Risk Area i og omkring Røde Havet udvides

Siden Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Dansk El-Forbund sammen med Danske Rederier tilbage i slutningen af december 2023 indgik aftale om gene- og ulempetillæg til søfarende ved sejlads i og omkring berørte områder i Det Røde Hav og Adenbugten, har situationen desværre udviklet sig negativt.

Houti bevægelsen udfører fortsat angreb på den internationale handelsflåde, og det har ført til, at det område, der karakteriseres som High Risk Area, er blevet udvidet markant. Udvidelsen er besluttet internationalt i IBF og er trådt i kraft per 16. februar og er i første omgang gældende frem til 30. april. I dansk kontekst er de involverede parter Maskinmestrenes Forening, Dansk El-Forbund, Metal Maritime og Danske Rederier blevet enige om at følge den internationale udvidelse og dermed udvide området.

Hvor High Risk Area tidligere var centreret omkring den sydlige del af Røde Havet, er hele Adenbugten nu også karakteriseret som High Risk Area. Dermed hele området mellem den somaliske nordkyst og op til grænsen mellem Yemen og Oman. Der er altså tale om en markant udvidelse af området.

I henhold til aftalen gælder stadig, at en passage igennem det nu udvidet High Risk Area udløser et tillæg på en ekstra dagshyre, det vil sige et tillæg på 100 procent af hyren, når området passeres. Tillægget gives pr. 24 timer skibet opholder sig i området. Aftalen dækker danske søfarende på danskflagede skibe hos rederier, der er medlemmer af Danske Rederier.

Udviklingen i området følges stadig tæt af de involverede parter, som har aftalt at holde tæt kontakt.

Læs også:

Fagforbund: De søfarende har ret til at afmønstre
Ny aftale til glæde for søfarende på dansk flagede skibe der sejler i Det Røde Hav
Maskinmestrenes Forening deltager i møde om trusselsbilledet i Det Røde Hav

Recommended Posts