Husk autorisationen hvis du skal tage et gasfyr ned

PRESSEMEDDELELSE FRA SIKKERHEDSSTYRELSEN

Rigtigt mange danske husstande vælger for tiden at udskifte gasfyret til en anden form for opvarmning, fx en varmepumpe eller fjernvarme. Men det er ikke nok, at den nye varmeløsning bliver installeret af fagfolk. Når den gamle gasinstallation og gasfyret skal fjernes, er det et krav, at arbejdet udføres af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed, så gassen bliver afbrudt korrekt og uden risiko for udsivende gas eller eksplosion.

Den største risiko, hvis gasfyret ikke bliver fjernet korrekt, er, at gasrørene ikke bliver afproppet forsvarligt. Det kan betyde, at den gas, der fortsat vil være i rørene, indtil forsyningsselskabet får lukket for gassen og fjerner målerne, siver ud og bliver årsag til en eksplosion.

– Det er med god grund, at nogle arbejdsopgaver kræver autorisation. Gas, der siver ud af et rør, der ikke er lukket korrekt, kan have fatale konsekvenser både for mennesker og bygninger, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen får hvert år et stort antal anmeldelser om lukkede gasinstallationer, der ikke er afproppet korrekt eller hvor arbejdet ikke er udført af en autoriseret vvs-installatør. Fra begyndelsen af 2021 og indtil nu har Sikkerhedsstyrelsen bedt politiet om at efterforske 110 anmeldelser om manglende afpropning af lukkede installationer og i en del tilfælde samtidig manglende anmeldelse af, at en gasinstallation er nedtaget. Af disse drejer 80 sager sig om uautoriseret arbejde ved nedtagning af gasinstallationer, mens det i 30 sager er autoriserede virksomheder, der ikke har nedtaget en gasinstallation korrekt.

– Henvendelserne ender som politianmeldelser, fordi det er brud på gas-sikkerhedsloven, autorisationsloven eller begge dele. Men det er ikke vores mål at få mange politisager. Vi ser meget hellere, at arbejdet fra starten bliver udført korrekt og dermed sikkert, siger Søren Assenholt Muff.

Han har disse gode råd til virksomheder, der laver varmeinstallationer og samtidig skal fjerne et gammelt gasfyr:

  • Sørg for, at det er en autoriseret vvs-installatørvirksomhed, der udfører arbejdet. Har I ikke selv autorisation, kan I finde en virksomhed i autorisationsregistret på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.
  • Sikr jer, at vvs-firmaet afpropper gasrørene korrekt, når et gasfyr fjernes, så der ikke kan sive gas ud og skabe risiko for eksplosion.
  • Sørg for, at det bliver indberettet til Sikkerhedsstyrelsen via Virk.dk, at gasinstallationen er nedtaget. Så får forsyningsselskabet besked og kan lukke tilslutningen og fjerne gasmåleren, der ikke længere er i brug. Find evt. blanketten til indberetning her.
    Læs om reglerne for gasinstallationer på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen