Skip to content

SELVSTÆNDIG

Selvstændig

Vi kan sparre med dig, der er selvstændig eller overvejer at blive det.

Hos din lokale erhvervsservice kan du endvidere få sparring til opstart, deltage i kurser eller komme i netværk. De fleste kommuner har en lokal erhvervsservice, hvor iværksættere og virksomheder kan få sparring omkring alt, der drejer sig om opstart af virksomhed. Du kan ofte også få hjælp til det praktiske, eksempelvis valg af lokaler.

Mange kommuner tilbyder desuden kurser og organiserer netværk med andre iværksættere. Find kontaktoplysninger på din lokale erhvervsservice på StartVækst her.

Hvad kan vi hjælpe dig med?
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os og aftale et møde, hvor vi kan rådgive dig om dine muligheder.

Er du eksempelvis med i vores Netværk for Selvstændige? Det er gratis for dig som medlem af MF og giver dig mulighed for blandt andet at netværke og sparre med andre selvstændige og iværksættere.

Startup i samarbejde med Akademikernes A-kasse
Iværksættertilbud, som matcher dér, hvor du er med din forretningsidé!

Læs mere her.

Som selvstændig bærer du selv risikoen for egen sygdom og de indtægtstab, der følger med. Efter to ugers sygdom har du dog mulighed for at få sygedagpenge fra din hjemkommune og kan på den måde opretholde en indtægt, selvom du er syg.

Selvstændige kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge, selvom der også kan være perioder uden aktiviteter i virksomheden. Du kan kun få dagpenge, hvis du stopper helt med at drive virksomhed.  

Maskinmestrenes Forening samarbejder med Akademikernes A-kasse, som også optager selvstændige medlemmer.

Maskinmestrenes Forening samarbejder med Tryg, hvorigennem du som selvstændig kan forsikre dig i tilfælde, hvor du påfører en kunde et økonomisk tab, som følge af en fejl eller forsømmelser i forbindelse med din service eller rådgivning.

Forsikringen kan kombineres med en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker ansvaret for person og tingskade.

HAR DU BRUG FOR SPARRING?

Kontakt os på 3336 4920 eller mf@mmf.dk. Oplys venligst dit fulde navn samt fødselsdato og/eller medlemsnummer ved henvendelse.

Kender du til vores faglige netværk?
I vores faglige netværk har du mulighed for at sparre og erfaringsudveksle med andre maskinmestre, som interesserer sig for det samme som dig.

Se vores netværk her – det er gratis for dig som medlem.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.