PRESSEMEDDELELSE: Maskinmestrene vil gøre den bæredygtige fremtid til virkelighed

Maskinmestrene har stor betydning for, at den bæredygtige omstilling udmønter sig i praksis. Det bliver italesat samtidig med, at Maskinmestrenes Forening fylder 150 år.   

FN’s seneste klimarapport bekræfter med al tydelighed, at den globale rejse mod en fossilfri energiforsyning er vigtigere end nogensinde. Der bliver i høj grad brug for dansk knowhow og danske maskinmestre på den rejse. Det bliver fastslået samtidig med, at Maskinmestrenes Forening fejer sit 150-års jubilæum første april.

»Vi skal være klar til en fordomsfri debat om, hvordan fremtidens energimix skal se ud for at imødekomme ønsket om både bæredygtighed og robuste energisystemer. Vi skal også være klar til teknologier som geotermi, store varmepumper, PtX og nye e-fuels til blandt andet skibsfarten, som måske er fremstillet på baggrund af kernekraft,« siger formand Lars Have Hansen og uddyber:

»Vi skal også blive endnu bedre til varmegenvinding, energieffektivisering og optimeret bygningsdrift, og ud over at producere bæredygtig energi, skal vi blive dygtigere til at udnytte overskuds- og spildenergi og i det hele taget reducere energiforbruget. På den måde kan vi hurtigere sikre balance mellem energibehovet og den bæredygtige energiproduktion.«

Formanden konstaterer samtidig, at maskinmestrene ser frem til en endnu mere travl periode med SVM-regeringens strammere ambitioner for at opnå klimaneutralitet allerede i 2045.

»Mål gør det ikke alene, men når der skal ske handling, som indfrier målene, får vi endnu mere travlt, da vi allerede er med i stort set alle de grønne værdikæder. Ja, vi får brug for endnu flere maskinmestre til at opfylde de endnu mere ambitiøse mål for bæredygtig udvikling,« siger Lars Have Hansen.

Solidt udgangspunkt for fremtiden
Lige nu er antallet af maskinmesterstuderende næsten 3.000, og maskinmesterskolernes nye afdelinger sikrer, at uddannelsen når endnu bredere ud geografisk og dermed potentielt tiltrækker endnu flere studerende.

»Vi har et fantastisk udgangspunkt for fremtiden og vores placering på både det danske og globale arbejdsmarked. Vi er en fleksibel og robust profession, som historisk har klaret os godt gennem udfordrende tider,« siger Lars Have Hansen.

Maskinmestre er med, når ledelse og teknologi mødes
Trods den succesfulde udvikling gennem 150 år understreger formanden, at Maskinmestrenes Forening ikke kan hvile på laurbærrene.

»Da foreningen blev stiftet i 1873, var de fleste maskinmestre søfarende. I dag er vi til stede nærmest i alle brancher. Vi er med i den grønne omstilling, vi er i den offentlige og private sektor, vi arbejder i Danmark og globalt. Alle steder hvor teknologi og ledelse mødes, finder man maskinmestre.«

Lars Have Hansen tilføjer, at uanset hvornår maskinmestre er blevet uddannet, har de været attraktive for det aktuelle arbejdsmarked.

»Hver eneste generation af maskinmestre er med andre ord den bedste. De uddannelsesmæssige kvaliteter skal vi holde fast i. Her er vi i tæt dialog med skoler og erhvervsliv, så vi holder os ajour med fremtidens kompetencekrav. Og vi skal arbejde for endnu bedre adgang til efter- og videreuddannelse, for maskinmestre har også brug for livslang læring,« fastslår Lars Have Hansen og tilføjer, at foreningen glæder sig over den aktuelle succes og samtidig forbereder sig grundigt på fremtidens krav.

Flere maskinmestre end nogensinde
Det var 1. april 1873, at 23 maskinmestre samledes i København for at danne en pensionskasse, som økonomisk skulle hjælpe enker efter søfarende maskinmestre. På mødet stiftedes Maskinmestrenes Enke- og Pensionskasse, som året efter skiftede navn til Maskinmestrenes Forening samt Enke- og Pensionskasse.

Derfor fejrer Maskinmestrenes Forening i år 150-års jubilæum, og det sker som en profession, der aldrig tidligere i de forløbne år har set større udbredelse og beskæftigelse end i dag.

»Der er bestemt noget af fejre. Aldrig har så mange maskinmestre været på arbejdsmarkedet, og aldrig har foreningen haft så mange medlemmer. Vi har reelt fuld beskæftigelse, og maskinmesterskolerne har de seneste år åbnet nye afdelinger, så det nu er en endnu mere landsdækkende uddannelse, hvor det også er muligt at uddanne sig i Grønland,« siger Lars Have Hansen.

Han konstaterer, at maskinmestrene godt kan være stolte over deres profession – en succes, uanset hvordan man måler det.

»Vores profession vokser støt og roligt. Vi er på vej mod 15.000 medlemmer, og vi er på vej mod 11.000 erhvervsaktive maskinmestre – begge er historisk høje tal, som vi forventeligt når i løbet af 2023,« siger Lars Have Hansen og glæder sig over en positiv udvikling i tallene for alle maskinmestrenes beskæftigelsesområder: Service, handel og rådgivning, industri, skibsfart, offshore, energi, vand og bygge- og anlæg.

»Det bekræfter, at virksomheder og arbejdsgivere har fået øje på vores brede tekniske og ledelsesmæssige kompetencer, og den udvikling i beskæftigelsen vil øge vores robusthed over for udsving i konjunkturerne, som må forventes før eller siden,« siger Lars Have Hansen.

Recommended Posts