Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Om Maskinmestrenes Forening

 

Om Maskinmestrenes Forening:

Maskinmestrenes Forening er organisationen for mere end 13.000 tekniske ledere, dual officers og tekniske managers offshore, som er uddannet fra en maskinmesterskole eller et maritimt uddannelsescenter.

Maskinmestre arbejder i blandt andet produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, rensningsanlæg og i energiforsyningsselskaber samt inden for offshore vind-, olie- eller gasproduktion. De kan også være ansat som tekniske ledere på hospitaler og i andre større bygningskomplekser, udvikle energieffektivisering både til lands og til søs eller beskæftige sig med service, handel og rådgivning.

I dag er 80 procent af Maskinmestrenes Forenings medlemmer ansat i stillinger på land, mens 20 procent er ansat i skibsfart eller offshore.

Maskinmestre er både ledere og arbejdstagere, og Maskinmestrenes Forening tilbyder individuel juridisk og økonomisk rådgivning om alle former for løn- og arbejdsvilkår. Foreningens bestyrelse forhandler, opsiger og indgår desuden en lang række kollektive overenskomster på medlemmernes vegne. Mange opgaver løses i tæt samarbejde med talsmænd, brancheråd og øvrige tillidsrepræsentanter.

Udadtil varetager Maskinmestrenes Forening medlemmernes interesser nationalt og internationalt gennem samarbejde med en lang række organisationer og ved at være repræsenterede i råd, nævn og udvalg, der har indflydelse på forhold omkring maskinmestrenes virke. Foreningen er partipolitisk neutral og økonomisk uafhængig.

Maskinmestrenes Forening er stiftet i 1873.

Vedtægter

Vedtægter for Maskinmestrenes Forening

Årsberetning

Årsberetning 2018

Øvrige vedtægter og forretningsordener for Maskinmestrenes Forenings brancheråd, kredse og klubber kan rekvireres i sekretariatet.

Råd og udvalg

Maskinmestrenes Forening er repræsenteret i en række politiske og fagtekniske råd, bestyrelser og udvalg.
Herunder får du et overblik over, hvem der er repræsenterer Maskinmestrenes Forening i de enkelte råd og udvalg.

Mission, vision og strategi:

Mission, vision og strategi for Maskinmestrenes Forening

 

Mission
At varetage medlemmernes interesser.

Vision
At være den mest attraktive organisation til at varetage medlemmernes interesser.

Strategi

  1. At være en forening der til enhver tid servicerer foreningens medlemmer.
  2. At være en forening der medvirker til fuld beskæftigelse blandt medlemmerne.
  3. At maskinmesteruddannelsen tilpasses fremtidens arbejdsmarked.
  4. At markedsføre/brande maskinmesteruddannelsen/maskinmesterprofessionen i samarbejde med øvrige interessenter.
Generalforsamling og regnskab:

Generalforsamling

Maskinmestrenes Forening 148. ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 11. marts 2020 på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Regnskab og Budget

Foreningen er underlagt årsregnskabsloven og anses i henhold til denne lov som en erhvervsdrivende virksomhed, der yder tjenester, for hvilket den sædvanligvis modtager vederlag. I henhold til foreningens love og vedtægter løber regnskabsåret fra 01. juli til 30. juni. Administrationen aflægger regnskab for bestyrelsen hvert kvartal på bestyrelsens møder og for medlemmer hvert år på generalforsamlingen. Regnskabet sendes ligeledes til urafstemning blandt medlemmerne. Den regnskabsmæssige revision foretages af en statsautoriseret revisor. Bilag kontrolleres af to kritiske revisorer, der vælges ved skriftlig afstemning for fire år efter samme retningslinjer, som bestyrelsen vælges. Der føres protokol over bemærkninger til regnskabet.

Budget 2019-2020

Regnskab 2017-2018

Årsrapport 2017-2018

Mundtlig beretning 2018

Årsberetning 2018

Kopi af stemmeseddel, urafstemning 2019

Stenografisk referat

OBS: Du skal være logget ind for at læse det stenografiske referat. Login sker via hjemmesiden med brugernavn og kode rekvireret hos sekretariatet.

Når du er logget ind, kan det stenografiske referat tilgås via www.mmf.dk - Om os - Generalforsamling og regnskab.

Vær opmærksom på at åbne siden i samme browser som dit login. 

Det stenografiske referat kan af medlemmer til enhver tid rekvireres ved at kontakte Maskinmestrenes Forening på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 3336 4920.

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.