Møde i Nordiska Maskinbefälsfederationen

Den 01. – 02.  november deltog formand Lars Have Hansen og sekretariatschef Kaare Lund Nielsen i Nordiska Maskinbefälsfederationens (NMF) møde i Reykjavik på Island.

NMF repræsenterer ca. 30.000 maskinmestre og skibsofficerer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne.

På mødet drøftede NMF emner om fælles udfordringer og udvikling i de nordiske lande. Især indenfor områderne bæredygtig energi- og miljøteknologi, digitalisering, automatisering, og ledelse står maskinmestrene overfor spændende udfordringer for også i fremtiden at være de tekniske ledere i samfundet, der bidrager til, at de nordiske lande forbliver blandt de førende lande i verden inden for management and technology.

NMF er af den holdning, at et væsentligt fokusområde, i forbindelse med at skibsfarten skal reducere sine CO2-udledninger, er, at regelværket følger med til de forandringer og den virkelighed maskinmestrene skal agere i i fremtiden. Hertil kommer at FN søfartsorganisation IMO overordnet bør have mere ambitiøse klimamål og arbejde henimod en klimaneutral skibsfart i 2050, hvilket bakkes op af USA, Storbritannien og Marshalløerne og den danske regering.

Læs pressemeddelelse fra NMF her.

Recommended Posts