Din maritime pensionsordning bliver forbedret

Maskinmestrenes Forening har i samarbejde med PFA forbedret de maritime pensionsaftaler, og pr. 1. marts 2023 er disse blevet forbedret med eksempelvis adgang til Online Læge, udvidet dækning på PFA Helbredssikring, forhøjet dækning og opdaterede diagnoser i PFA Kritisk sygdom samt en udvidet dækning af børn.

Dækningen på PFA Helbredssikring er blevet udvidet, så den fremover også dækker kroniske lidelser i bevægeapparatet, og som noget nyt er det nu muligt at få adgang til fysioterapi og psykolog uden lægehenvisning. Derudover er der adgang til Online Læge med lægefaglig rådgivning af en praktiserende læge via video, telefon eller mail alle hverdage fra kl. 8-22 og i weekenden fra kl. 8-18. Adgang til Online Læge sker via mitpfa.dk.

Dine børn er automatisk dækket via din PFA Helbredssikring, og du har også mulighed for at udvide din PFA Kritisk sygdom med en børnedækning. Børnedækningen i PFA dækker dine børn under 24 år, og med børn menes der både biologiske, adoptiv- og stedbørn, og også samlevers børn, samt permanent anbragte plejebørn i husstanden.

Standarddækningen på PFA Kritisk sygdom er automatisk blevet forhøjet til 150.000 kr., og derudover er diagnoserne også opdateret, så de er mere tidssvarende i forhold til den medicinske udvikling.

Har du spørgsmål
Du kan få overblik over, hvad opdateringerne betyder for dig på mitpfa.dk – her kan du se, hvor meget du har sparet op, dækningen på dine forsikringer, priser og omkostninger mv.

Du kan også læse meget mere om din pensionsordning på pfa.dk/soeordningen.

Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte PFA Rådgivningscenter på 7012 5000.

Recommended Posts